Powiatowy Rzecznik Konsumentów Bolesławiec

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Bolesławiec

Kategoria: UOKiK

Województwo: dolnośląskie

Telefoniczna pomoc prawna dla konsumentów. Aktualne informacje kontaktowe Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bolesławcu. Konsultacja telefoniczna z Rzecznikiem Konsumentów.


Kontakt Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bolesławcu

Pomoc dla konsumentów w przypadku sporów z przedsiębiorcami dostępna jest pod numerem telefonu.

Telefon: 75 612 17 03
E-mail: [email protected]
Fax: 75 73 23 250

Dane kontaktowe Rzecznik Konsumentów Bolesławiec

Adres: ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec

Siedziba Rzecznika znajduje się pod podanym adresem w pokoju numer 6.

Bezpłatna pomoc prawna Bolesławiec w zakresie prawa konsumentów. Pomoc telefoniczna w przypadku sporu z przedsiębiorcą.

Powiatowy rzecznik konsumentów czym się zajmuje

W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Do ich kompetencji należy:

- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
- wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Powiatowy rzecznik konsumentów formy pomocy

Należą do nich w szczególności:
- udzielanie porad prawnych
- przygotowywanie pism procesowych
- występowanie w procesach sądowych
- kontaktowanie się z przedsiębiorcami
- składanie wniosków dotyczących zmian w prawie miejscowym.

Liczba wyświetleń: 220