Sąd Rejonowy Białystok

Sąd Rejonowy Białystok

Opublikowano:

Kategoria: Sąd

Województwo: podlaskie

Sąd Rejonowy Białystok

Sąd Rejonowy Białystok godziny otwarcia, numer telefonu, adres. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Karnym, Wydział Cywilny, Wydział Gospodarczy, praca

Sąd Rejonowy Białystok VIII Wydział Gospodarczy

Organ państwowy, którym jest Sąd Rejonowy Białystok VIII Wydział Gospodarczy, rozpoznaje sprawy, które dotyczą prawa majątkowego, gdzie wartość przedmiotu nie przekracza 75 000 złotych. Realizuje także tematy gospodarcze wszczęte na skutek skargi czy pozwu o uchylenie wyroku sądu polubownego. Interesanci, którzy chcą załatwić wątek dotyczący postępowania naprawczego, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a także zmiany oraz uchylenia układu zawartego w postępowaniu upadłościowym mogą udać się do tego wydziału. Wydział Gospodarczy rozpoznaje też zażalenia przekazane do właściwości sądu upadłościowego i środki odwoławcze przez sędziego komisarza.

Telefon: 85 665 62 08
Adres e-mail: [email protected]

Sąd Rejonowy Białystok Wydział Rodzinny i Nieletnich

Znajdujący się w instytucji, jaką jest Sąd Rejonowy Białystok Wydział Rodzinny i Nieletnich realizuje zadania z zakresu prawa rodzinnego oraz opiekuńczego. Dotyczą one głównie zawarcia małżeństwa, nakazu wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka, władzy rodzicielskiej oraz stosunku między rodzicami a dziećmi, a także obowiązku alimentacyjnego. Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku rozpoznaje też sprawy nieletnich, gdzie zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego. Interesanci mogą udać się tutaj również ze sprawą odnośnie leczenie osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających lub psychotropowych. Więcej informacji można zdobyć, korzystając z danych kontaktowych podanych niżej. 

Telefon: 85 665 62 04
Adres e-mail: [email protected]

Sąd Rejonowy Białystok Wydział Ksiąg Wieczystych 

IX Wydział Ksiąg Wieczystych zajmuje się rozpoznawaniem spraw dotyczących założenia księgi wieczystej, a także wprowadzanych do niej wpisów. W jednostce Sąd Rejonowy Białystok Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek o wpis można złożyć jedynie na urzędowym formularzu. Warto wiedzieć, że wniosek musi zostać złożony wraz z uiszczeniem odpowiedniej opłaty, w innym przypadku podlega on zwrotowi. Obowiązkiem jest także dołączenie dokumentów, które stanowią podstawę wpisu w księdze wieczystej. 

Telefon: 85 665 62 44, 85 665 62 09, 85 665 62 47
Adres e-mail: [email protected]

Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny

Istniejący w organie państwowym, jakim jest Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny rozstrzyga problemy, które dotyczą praw majątkowych, spadku, podziału majątku oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego. Wydział Cywilny prowadzi również sprawy dotyczące odtworzenia akt, zwolnienia od kosztów sądowych, udzielenia zabezpieczenia w sprawach cywilnych procesowych, a także udzielenia pomocy sądowej w sprawach cywilnych. 

Telefon: 85 665 62 01
Adres e-mail: [email protected]

Sąd Rejonowy Białystok Wydział Karny

Petenci, którzy chcą załatwić kwestie dotyczące prawa karnego, skarbowego oraz różnych spraw wykroczeniowych, mogą się w tym celu udać do jednostki Sąd Rejonowy Białystok Wydział Karny. Wszelkie zagadnienia interesanci mogą załatwić osobiście oraz korzystając z numeru telefonu, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Telefon: 85 665 62 03
Adres e-mail: [email protected]

Sąd Rejonowy Białystok kontakt

Placówka Sądu Rejonowego w Białymstoku mieści się przy ulicy Adama Mickiewicza 103. Sąd Rejonowy Białystok kontakt zdalny z interesantem umożliwia za pomocą numeru telefonu. Petenci mogą również uzyskać wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Należy pamiętać, że Sąd Rejonowy Białystok kontaktuje się z zainteresowanymi osobami zdalnie jak i osobiście wyłącznie w czasie godzin otwarcia.

Sąd Rejonowy Białystok telefony:

 • Biuro Obsługi Interesantów: (85) 66 56 510
 • Oddział Administracyjny: (85) 66 56 333, (85) 66 56 288
 • Oddział Informatyczny: (85) 66 56 506
 • Oddział Finansowy: (85) 66 56 299, (85) 66 56 323
 • Oddział Kadr: (85) 66 56 507, (85) 66 56 377
 • Oddział Gospodarczy: (85) 66 56 505
 • I Wydział Cywilny: (85) 665 62 01
 • II Wydział Cywilny: (85) 665 62 02
 • Sekcja Egzekucyjna: (85) 665 63 57
 • III Wydział Karny: (85) 665 62 03
 • Sekcja do Spraw Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym: (85) 665 62 16
 • IV Wydział Rodzinny i Nieletnich: (85) 665 62 04
 • VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: (85) 665 62 06
 • VIII Wydział Gospodarczy: (85) 665 62 08
 • Sekcja Upadłościowa i Restrukturyzacyjna: (85) 665 65 62
 • IX Wydział Ksiąg Wieczystych: (85) 665 62 44
 • X Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów: (85) 665 62 10
 • XI Wydział Cywilny: (85) 665 62 11
 • XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: (85) 665 62 12
 • XIII Wydział Karny: (85) 665 62 13

Adres e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy Białystok adres: ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 7:30-18:00
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-15:30
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-15:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 

Liczba wyświetleń: 1127Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS