Sąd Okręgowy Lublin

Sąd Okręgowy Lublin

Kategoria: Sąd

Województwo: lubelskie

Sąd Okręgowy Lublin

Sąd Okręgowy Lublin godziny otwarcia, adres, numer telefonu. Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział Cywilny, Wydział Karny Odwoławczy, wydziały, praca

Sąd Okręgowy w Lublinie III Wydział Cywilny Rodzinny

Mieszczący się w instytucji, jaką jest Sąd Okręgowy w Lublinie III Wydział Cywilny Rodzinny, rozpatruje sprawy cywilne oraz rodzinne. Wydział Cywilny rozstrzyga sprawy dotyczące podziału majątku, prawa spadkowego, prawa majątkowego, a także opróżniania lokalu mieszkalnego. Rozpoznaje także sprawy, które dotyczą rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa, ustalania istnienia lub nieistnienia małżeństwa, zniesienia separacji, a także dotyczące uznania orzeczenia sądu zagranicznego lub stwierdzenie wykonalności. 

Telefon: 81 46 01 338
Adres e-mail: [email protected]

Sąd Okręgowy w Lublinie

Jednostka organizacyjna, którą jest Sąd Okręgowy w Lublinie, prowadzi głównie sprawy, dotyczące prawa cywilnego, a także karnego. Do spraw rozpatrywanych przez Sąd Okręgowy Lublin należą zbrodnie, które są określone w kodeksie karnym oraz występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości tego sądu. Realizuje on również sprawy dotyczące prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, a także sprawy gospodarcze.

Sąd Okręgowy w Lublinie XI Wydział Karny Odwoławczy

Sprawy rozstrzygane przez Sąd Okręgowy w Lublinie XI Wydział Karny Odwoławczy dotyczą głównie zbrodni, które są określone w kodeksie karnym oraz ustawach szczególnych. Zainteresowane osoby mogą się udać do Wydziału Karnego Odwoławczego ze sprawami dotyczącymi występków, wyroków łącznych jeżeli połączeniu podlega kara wymierzona przez sąd okręgowy oraz, które dotyczą stwierdzenia nieważności orzeczenia i odszkodowania. W celu uzyskania wszelkich informacji należy skorzystać z podanego poniżej kontaktu. 

Telefon: 81 46 01 187
Adres e-mail: [email protected]

Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Istniejący w organie państwowym, jakim jest Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy. Stosuje środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez Sądy Rejonowe. Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Lublinie realizuje też sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także wszczęte na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie. Interesanci mogą również załatwić sprawy, które dotyczą roszczeń ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami. 

Sąd Okręgowy w Lublinie kontakt

Zainteresowane osoby, które chcą uzyskać z jednostką Sąd Okręgowy w Lublinie kontakt, mogą to zrealizować za pomocą numeru telefonu, a także poprzez wysłanie wiadomości mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że Sąd Okręgowy Lublin udziela kontaktu interesantem wyłącznie w czasie godzin otwarcia. 

Sąd Okręgowy w Lublinie telefony: 

 • Telefon bezpośredni: 81 46 01 000 
 • I Wydział Cywilny: 81 47 75 109, 81 460 11 46
 • II Wydział Cywilny Odwoławczy: 81 46 01 409, 81 46 01 148
 • III Wydział Cywilny Rodzinny: 81 46 01 338, 81 46 01 339
 • IV Wydział Karny: 81 46 01 063, 81 46 01 064
 • V Wydział Karny Odwoławczy: 81 46 47 401, 81 46 01 137 
 • VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych: 81 46 01 145, 81 46 01 156
 • VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 81 46 01 451
 • IX Wydział Gospodarczy: 81 46 01 481, 81 46 01 483, 81 46 01 484
 • X Wydział Wizytacyjny: 81 46 01 169, 81 46 01 171
 • XI Wydział Karny Odwoławczy: 81 46 01 187, 81 46 01 237
 • XII Wydział Własności Intelektualnej: 81 46 01 363

Adres e-mail: [email protected]
Sąd Okręgowy w Lublinie adres: ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin

Sąd Okręgowy w Lublinie godziny otwarcia

Osoby, które chcą uzyskać kontakt lub odbyć osobistą wizytę powinni wiedzieć, że Sąd Okręgowy w Lublinie godziny otwarcia ma adekwatne do godzin obsługi interesantów. Warto wiedzieć, że czas pracy w poniedziałki został wydłużony do 18:00 ze względu na osoby, które nie mogą skorzystać wcześniej z usług, jakie oferuje. W soboty oraz niedziele instytucja jest zamknięta.

Sąd Okręgowy w Lublinie godziny pracy:

 • Poniedziałek: 7:30-18:00
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-15:30
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-15:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Liczba wyświetleń: 4728Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS