Urząd Skarbowy Sochaczew

Urząd Skarbowy w Sochaczewie

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Skarbowy

Województwo: mazowieckie

Urząd Skarbowy w Sochaczewie

Urząd Skarbowy Sochaczew godziny otwarcia, spis telefonów. Zwrot podatku w US Sochaczew. Rozliczenie PIT. Konta bankowe urzędu. Adres placówki.

Urząd Skarbowy Sochaczew

Naczelnik, który kieruje Jednostką Krajowej Administracji Skarbowej, jaką jest Urząd Skarbowy Sochaczew, podlega pod dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Naczelnikowi w sprawnym działaniu Urzędu Skarbowego w Sochaczewie pomagają jego zastępcy i wszyscy pracownicy placówki. Do głównych jego zadań należą:

 • pobieranie podatków
 • określanie podatków
 • prowadzenie spisu podatników podlegających pod jego działanie
 • ustalanie i pobieranie opłat nieopodatkowanych
 • pomaganie podatnikowi
 • kontrolowanie podatków pod względem przestępstw i wykroczeń skarbowych
 • nakładanie kar majątkowych
 • itd.

Urząd Skarbowy Sochaczew zwrot podatku

Aby uzyskać w jednostce, jaką jest Urząd Skarbowy Sochaczew zwrot podatku, należy złożyć do rozliczenia deklarację PIT (Urząd Skarbowy Sochaczew PIT) z ubiegłego całego roku. PIT zawiera w sobie sumę całorocznych dochodów podatnika. Zwrot podatku urząd dokonuje w okresie, który jest zależny od sposobu złożenia deklaracji PIT. W przypadku gdy dokument rozliczeniowy zostaje dostarczony w formie elektronicznej, termin uzyskania zwrotu nadpłaty dochodzi maksymalnie do 45 dni. Jeśli wniosek miał formę papierową lub inną, okres ulega wydłużeniu do 3 miesięcy. Urząd Skarbowy Sochaczew druki potrzebne do wypełnienia deklaracji PIT są dostępne w formie elektronicznej i papierowej.

Urząd Skarbowy Sochaczew kontakt

Dzięki Urząd Skarbowy Sochaczew adres jest dostępny w internecie, przez co każdy zainteresowany petent, ma możliwość szybkiego znalezienia lokalizacji placówki i udania się na miejsce. Urząd Skarbowy Sochaczew kontakt z jednostką zapewnia przez wykorzystywanie proponowanych metod komunikacji. Jedną z nich jest łączenie się z instytucją przez numery telefonów dostępnych w urzędzie. Podane niżej numery telefonów są przypisane kierownikom każdego ze stanowisk placówki. W przypadku chęci pozyskania numerów, do konkretnych stanowisk pracy zajmujących się określonymi tematami należy kontaktować się z kierownikiem wydziału lub obsługą klienta. Do kontaktu z Urząd Skarbowy w Sochaczewie został również udostępniony adres e-mail, przez który możliwa jest korespondencja z pracownikami jednostki. Sochaczew Urząd Skarbowy zachęca do elektronicznego kontaktowania się z urzędem. Należy pamiętać, że przed odwiedzinami US w Sochaczewie powinno się umówić na wizytę (telefonicznie lub elektronicznie). Urząd Skarbowy Sochaczew konta bankowe podaje do ogólnego użytku podatników. 

Urząd Skarbowy w Sochaczewie adres: ul. Władysława Grabskiego 4, 96-500 Sochaczew
NIP: 525-100-72-78
Fax: 46 862-26-03
E-mail: [email protected]
Urząd Skarbowy Sochaczew telefony:

 • Wizyta:
  • 46 862 21 18
  • 46 862 26 04
  • 538 517 706
 • Centrala: 46 862 21 18
 • Kierownik Referat Wsparcia:  46 862 21 18
 • Kierownik Referatu Rachunkowości SER: 46 862 46 01
 • Kierownik Referatu Egzekucji Administracyjnej SEE: 46 862 13 62
 • Kierownik Referatu Spraw Wierzycielskich SEW: 46 862 23 51
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników: 46 862 26 04
 • Kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej SOB: 46 862 26 04
 • Kierownik Referatu Orzecznictwa SPV: 46 862 21 18
 • Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2: 46 862 26 03
 • Kierownik Referatu Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2: 46 862 46 02
 • Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej SKP: 46 862 21 18
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Karnych Skarbowych SKK:  46 862 21 18

  Urząd Skarbowy Sochaczew godziny otwarcia:
Poniedziałek 08:00-18:00
Wtorek08:00-15:00 
Środa 08:00-15:00 
Czwartek 08:00-15:00 
Piątek 08:00-15:00 
Sobota Zamknięte
Niedziela  Zamknięte

Urząd Skarbowy Sochaczew godziny pracy w poniedziałek wydłużył ze względu na ilość składanych wniosków i odwiedzin petentów.

Urząd Skarbowy Sochaczew PCC 3

 PCC-3 jest nazywany podatkiem cywilnoprawnym. Urząd Skarbowy Sochaczew PCC 3 nakazuje składać w przypadku:

 • zawierania umowy o sprzedaży lub kupna
 • zawierania umowy o przeniesienie własności
 • składania oświadczenia o ustalenie hipoteki
 • i inne.

Wysokość tego podatku cywilnoprawnego zależy od rodzaju umowy, jaką podpisuje interesant. Osoby, które kupują wyposażenie rehabilitacyjne na własny użytek  przy jednoczesnym posiadaniu orzeczenia lekarskiego o stanie niepełnosprawności, są zwolnione z obowiązku płacenia podatku.

Liczba wyświetleń: 7264Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS