Urząd Skarbowy Proszowice

US Proszowice - Urząd Skarbowy Proszowice

Kategoria: Urząd Skarbowy

Województwo: małopolskie

US Proszowice - Urząd Skarbowy Proszowice

Urząd Skarbowy Proszowice godziny otwarcia, telefon, adres. Deklaracja PIT w Urzędzie Skarbowym w Proszowicach. Zasięg terytorialny placówki. Numer konta

Urząd Skarbowy Proszowice

Urząd Skarbowy Proszowice posiada swój własny zasięg terytorialny, którym obejmuje Powiat Proszowice oraz część Powiatu Krakowskiego. 

Zasięg terytorialny:

 • powiat proszowicki obejmujący gminy: Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice, Radziemice
 • część powiatu krakowskiego obejmująca gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów- Luborzyca, Słomniki

Proszowice Urząd Skarbowy jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej zajmującą się podatkami. To on je określa, nakłada i pobiera od podatników. Kolejną funkcją placówki jest ewidencjonowanie wszystkich podatników. Prowadzi również kontrole skarbowe pod względem wykroczeń i przestępstw skarbowych.

Urząd Skarbowy Proszowice PIT

PIT nazywany również deklaracją PIT jest dokumentem urzędowym przygotowanym do rozliczania całorocznych dochodów podatników. Taki podatek muszą płacić wszystkie osoby zamieszkałe na terytorium Polski. Osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko z dochodów osiągniętych w Polsce. Źródła podlegające rozliczeniu PIT to:

 • działalność wykonywana osobiście
 • stosunek służbowy
 • stosunek służbowy pracy
 • działy produkcji rolnej
 • kapitały pieniężne
 • prawa majątkowe
 • działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolną
 • pozarolnicza działalność gospodarcza

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu według ustalonej skali podatkowej. Niektórzy podatnicy mogą skorzystać z ulg podatkowych. W placówce, jaką jest Urząd Skarbowy Proszowice PIT należy rozliczyć w wyznaczonym przez instytucję terminie. Zwrot podatku otrzymuje się w okresie 45 dni lub 3 miesięcy. Termin zwrotu jest zależny do sposobu rozliczenia podatku (elektronicznego lub papierowego). W przypadku elektronicznej wersji zaleca się korzystanie z Urząd Skarbowy Proszowice E PIT. Jeśli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji PIT, zostaje na niego nałożona kara w postaci opłaty skarbowej. Urząd Skarbowy Proszowice nr konta specjalnie udostępnił do uiszczania tych wpłat. 

Urząd Skarbowy Proszowice druki do pobrania posiada w specjalnie przeznaczonej do tego zakładce na stronie internetowej urzędu.

Urząd Skarbowy Proszowice kontakt

Urząd Skarbowy w Proszowicach informuje, że wszelka korespondencja mailowa musi mieć cechy pisma urzędowego lub procesowego. Urząd Skarbowy Proszowice kontakt i składanie dokumentów umożliwia przez Elektroniczną Platformę Usług Publicznych ePUAP, która jest uważana przez petentów za najwygodniejszą formę kontaktowania się z urzędem. Do dyspozycji interesantów są udostępnione numery telefonów każdego z działów placówki. W godzinach pracy instytucji jej pracownicy pełnią wszystkie usługi związane z pomocą podatnikom.

Urząd Skarbowy Proszowice adres: ul. Mikołaja Reja 1, 32-100 Proszowice
E-mail: [email protected]
NIP: 682-105-39-40
Urząd Skarbowy Proszowice telefon:

 • Niskie podatki: 12 350 71 54
 • Wizyty: 12 350 17 03
 • Centrala urzędu: 12 350 71 02
 • Sekretariat urzędu: 12 350 71 00
 • PIT: 12 350 71 51
 • VAT: 12 350 71 34
 • CIT: 12 350 71 54
 • Podatek akcyzowy: 2 681 71 33
 • Zaświadczenia: 12 350 71 50
 • Spadki i darowizny: 12 350 71 24
 • PCC: 12 3507142
 • Rejestracja podatników: 12 350 71 58
 • Egzekucja administracyjna: 12 350 71 16
 • Rachunkowość podatkowa: 12 350 71 13
 • Komórka wierzycielska: 12 350 71 35
 • Kasy fiskalne: 12 350 71 14
 • Kontrola podatkowa: 12 350 71 30
 • Sprawy karne skarbowe: 12 350 71 19
 • Karta podatkowa: 12 350 71 15
 • Postępowanie podatkowe: 12 350 71 15

Urząd Skarbowy Proszowice godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 08:00-18:00
 • Wtorek: 08:00-15:00
 • Środa: 08:00-15:00
 • Czwartek: 08:00-15:00
 • Piątek: 08:00-15:00

W soboty i niedziele Urząd Skarbowy Proszowice nie prowadzi usług dla interesantów placówki.

Liczba wyświetleń: 8123Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS