Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Górna

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Górna

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Skarbowy

Województwo: łódzkie

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Górna

I Urząd Skarbowy Łódź Górna godziny otwarcia, spis telefonów, usługi elektroniczne. Wykaz ulic Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź Górna.

I Urząd Skarbowy Łódź Górna

W Łodzi na ul. Wróblewskiej 10 znajduje się I Urząd Skarbowy Łódź Górna. Placówka zajmuje się identyfikacją podatników. Dla wielu petentów identyfikatorem podatkowym jest sam PESEL. Takie osoby nie prowadzą działalności gospodarczej, są nierejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, nie płacą składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, ale posiadają numer PESEL. W innych przypadkach numerem identyfikacyjnym jest NIP przypisany przez Urząd Skarbowy. Warto wiedzieć, że Urząd Skarbowy I Łódź Górna nie prowadzi samych spisów, ale również kontroluje wszystkie działania podatników. W przypadku wykroczeń i przestępstw skarbowych urząd ma możliwość nałożenia opłaty karnej na podatnika.

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Górna kontakt

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), pod którą podlega Urząd Skarbowy Łódź Górna, zachęca do kontaktowania się z urzędem przez e-usługi oraz Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. W ePUAP istnieje możliwość składania wniosków, które można zatwierdzić dzięki internetowemu potwierdzeniu tożsamości (profil zaufany). Oprócz elektronicznych form łączności możliwe jest skorzystanie z numerów telefonów umieszczonych w tabeli poniżej. W placówce, jaką jest I Urząd Skarbowy Łódź Górna konto bankowe udostępnił wszystkim płatnikom.

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Górna adres: ul. Wróblewskiego 10; 93-578 Łódź  
Telefony: 

Wizyty 422 588 132
Centrala 422 588 100
Informacja PIT, VAT, CIT 422 588 101
Rejestracja Podatnika 422 588 114
Zaświadczenia 422 588 138
Postępowanie Podatkowe SPV 422 588 158
Postępowanie Podatkowe SPM 422 588 171
Kontrola Podatkowa SKP 422 588 180
Rachunkowość Podatkowa 422 510 362
Sprawy Wierzycielskie 422 588 135
Egzekucja Administracyjna 422 588 160
Sprawy Karne Skarbowe 422 588 116
Podatek Akcyzowy 422 588 256
Znaki Akcyzy 422 510 256
Urząd Skarbowy Łódź Górna telefony

E-mail: [email protected] 
Urząd Skarbowy Łódź Górna 1 godziny otwarcia:

  • Poniedziałek: 08:00-18:00
  • Wtorek: 08:00-15:00
  • Środa: 08:00-15:00
  • Czwartek: 08:00-15:00
  • Piątek: 08:00-15:00  
    W soboty i niedziele urząd nie obsługuje interesantów. Wizyta w Urzędzie Skarbowym jest możliwa tylko po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu odwiedzin przez telefon lub elektronicznie.

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Górna numer konta zamieścił w informacjach teleadresowych placówki. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), pod którą podlega Urząd Skarbowy Łódź Górna zachęca do kontaktowania się z urzędem przez e-usługi oraz Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Górna wykaz ulic

Zasięg terytorialny Pierwszego Urzędu skarbowego Łódź Górna obejmuje część miasta na prawach powiatu Łódź, a jest nią zachodnia część dzielnicy Górna. Obejmuje powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, rawski, sieradzki, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Górna, część miasta pod nazwą Widzew oraz miasto Skierniewice. Dokładny wykaz ulic, które są objęte działaniem I Urzędu Skarbowego Łódź Górna znajduje się na stronie internetowej placówki.

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Górna druki potrzebne do złożenia wniosków umieścił na stronie internetowej jednostki oraz w biurze obsługi w siedzibie urzędu skarbowego.

Liczba wyświetleń: 1408Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS