Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Kategoria: Urząd Wojewódzki

Województwo: lubuskie

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim godziny otwarcia, numer telefonu, adres. Lubuski Urząd Wojewódzki oferty pracy, paszport, cudzoziemcy

Lubuski Urząd Wojewódzki cudzoziemcy

W instytucji, jaką jest Lubuski Urząd Wojewódzki cudzoziemcy, mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Wszystkie zasady dotyczące obsługi cudzoziemców są dostępne dla każdego na głównej stronie internetowej. Przedłużenie okresu ważności wydanej wizy krajowej jest możliwe wyłącznie wtedy gdy jest podany ważny powód zawodowy lub osobisty. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim wydłuża ważność wizy jeśli wystąpiły nagłe zdarzenia, które nie są zależne od woli cudzoziemca, a także jeżeli nie zachodzą okoliczności, przez które odmawia się wydania wizy krajowej. Wniosek interesanci mogą złożyć osobiście w jednostce Urząd Wojewódzki Gorzów oraz za pośrednictwem poczty. Warto pamiętać, że do wniosku powinna zostać dołączona fotografia, wykonana najpóźniej 6 miesięcy temu. 

Lubuski Urząd Wojewódzki praca

Wykonywana w jednostce Lubuski Urząd Wojewódzki praca jest bardzo odpowiedzialna. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim obsługiwany jest przez pracowników, którzy posiadają duże doświadczenie zawodowe, wymagane wykształcenie, a także szeroki zakres kwalifikacji oraz wiedzy specjalistycznej. Ten Urząd zajmuje się sprawami dotyczącymi między innymi paszportów, kontroli, a także nadawania orderów i odznaczeń państwowych. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim oferty pracy w czasie prowadzenia rekrutacji, która dotyczy naboru pracowników, umieszcza na stronie internetowej. 

Lubuski Urząd Wojewódzki kontakt

Z jednostką Lubuski Urząd Wojewódzki kontakt zainteresowane osoby mogą uzyskać na dwa sposoby. Jednym z nich będzie skorzystanie z poczty elektronicznej, natomiast drugim sposobem jest kontakt telefoniczny. Należy wiedzieć, że instytucja kontakt zdalny umożliwia tylko w godzinach otwarcia.

Lubuski Urząd Wojewódzki numery telefonu:

 • Centrala: 95 7 851 851
 • Portiernia: 95 7 851 850
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego: 95 785 13 17
 • Informacja dla obywatela: 22 250 01 27
 • Informacja dotycząca szczepień: 95 7 851 328
 • Informacja dotycząca paszportów: 95 7 851 857, 95 7 851 522, 957 851 513 
 • Informacja dotycząca cudzoziemców: 95 7 851 853
 • Całodobowa automatyczna infolinia dotycząca cudzoziemców: 95 7 851 852
 • Informacja dotycząca zezwoleń na pracę: 95 785 18 56
 • Informacja dotycząca rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 95 785 18 54
 • Biuro Organizacji i Kadr: 95 7 851 600
 • Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych: 95 7 851 200
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy: 957 851 265
 • Inspektor Ochrony Danych: 957 851 139
 • Zespół Audytu Wewnętrznego: 957 851 940

Lubelski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim adres e-mail: [email protected]
Lubuski Urząd Wojewódzki adres: ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim godziny otwarcia

Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim godziny otwarcia ma adekwatne do godzin obsługi interesantów. Jednostka jest czynna od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. W weekendy instytucja jest zamknięta.

Urząd Wojewódzki Gorzów Wielkopolski godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7:30-15:30
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte 

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim wydziały

Istniejące w instytucji Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim wydziały obsługiwane są przez osoby posiadające szeroką wiedzę w danym zakresie. W każdym z nich petenci mogą załatwić inny rodzaj sprawy. W Gorzowie Wielkopolskim Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wydziały są takie jak:

 • Wydział Polityki Społecznej 
 • Wydział Zdrowia 
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
 • Wydział Nadzoru i Kontroli
 • Wydział Budżetu i Finansów
 • Wydział Infrastruktury
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Wydział Programów Europejskich i Rządowych 
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kratograficznego 
Lubuski Urząd Wojewódzki delegatura w Zielonej Górze

Lubuski Urząd Wojewódzki delegatura w Zielonej Górze posiada między innymi oddział paszportowy. Warto dokonać tam wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. Delegatura w Zielonej Górze Lubuski Urząd Wojewódzki paszporty wydaje do 30 dni od daty złożenia wniosku. Zainteresowane osoby, wniosek o wydanie paszportu muszą składać podczas osobistej wizyty w Urzędzie. Do wniosku należy również dołączyć jedną fotografię w kolorze o wymiarach takich samych jak do dowodu osobistego. Warto wiedzieć, że cała procedura paszportowa jest odpłatna. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim-delegatura w Zielonej Górze istnieje możliwość uzyskania paszportu tymczasowego. Koniecznością do jego wydania jest przedstawienie sytuacji, która za tym przemawia np. śmierć bliskiej osoby czy kradzież paszportu w obcym kraju. 

Lubuski Urząd Wojewódzki delegatura w Zielonej Górze numer telefonu: 95 7 851 140
Lubuski Urząd Wojewódzki delegatura w Zielonej Górze adres: ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Liczba wyświetleń: 3055Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS