Pomorski Urząd Wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Kategoria: Urząd Wojewódzki

Województwo: pomorskie

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Urząd Wojewódzki Gdańsk cudzoziemcy, karta pobytu. Pomorski Urząd Wojewódzki paszporty, wnioski, cena. Delegatura UW Gdańsk w Słupsku i Gdyni.

Urząd Wojewódzki Gdańsk

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku jest jednostką administracji Ana której czele stoi Wojewoda. Do placówki mogą kierować się mieszkańcy całego województwa pomorskiego. Główna siedziba wojewody znajduje się w Gdańsku, jednak aby umożliwić petentom realizacje potrzebnych spraw bez konieczności podróży do stolicy województwa. Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wypisano poniżej.

Jeżeli chodzi o kontakt z główną siedzibą Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jest on możliwy na kilka sposobów. Pierwszym kontaktem z klientem w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim zajmuje się Zespół Obsługi Klienta. Zapytania ogólne można kierować do ZOK Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Przydzielone do wydziału osoby są w stanie odpowiedzieć na zapytania lub skierować petenta do odpowiedniego wydziału wewnętrznego.

Pomorski Urząd Wojewódzki kontakt realizuje telefonicznie pod numerem 58 307 76 95. Ten kanał kontaktu jest najczęściej wykorzystywanym przez petentów, przez co czas oczekiwanie na połączenie z konsultantem telefonicznym może być nieco dłuższy. osoby których zapytanie nie wymaga pilnego kontaktu z Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, mogą skorzystać z poczty elektronicznej. Pomorski Urząd Wojewódzki adres mailowy udostępnia wszystkim zainteresowanym. Ten sposób na skontaktowanie się z placówką jest wygodny jednak wymaga od petenta podania w mailu imienia, nazwiska i adresu. Nie można również zapomnieć o temacie.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Urząd Wojewódzki Gdańsk godziny otwarcia:

  • poniedziałek: 7:45-15:45
  • wtorek 7:45-18:00
  • środa 7:45-15:45
  • czwartek 7:45-15:45
  • piątek 7:45-15:45

We wszystkie dni robocze petenci mogą korzystać z usług jakie oferuje Pomorski Urząd Wojewódzki. Wtorek jest dniem w którym placówka działa w wydłużonych godzinach. osobiste wizyty możliwe są po wcześniejszej rezerwacji terminu.

Rezerwacja wizyty Urząd Wojewódzki Gdańsk

Rezerwacja terminu wizyty w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku możliwa jest online. Udostępniony przez instytucje kalendarz dzienny wraz w godzinami jest wygodnym sposobem na zapoznanie się z wszystkimi możliwymi terminami.

Rezerwacja możliwa jest po podaniu imienia i nazwiska, a także wpisaniu kodu z obrazka. Osoby które chcą dokonać rezerwacji wizyty w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Rezerwacje możliwe są również w delegaturze w Słupsku.

Pomorski Urząd Wojewódzki Słupsk

W Słupsku mieści się Delegatura Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W tym miejscu mieszkańcy mogą załatwiać potrzebne sprawy leżące w gestii Pomorskiego UW.

Adres: ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
Telefon: 59 846 84 00

Dla placówki jaką jest Pomorski Urząd Wojewódzki delegatura w Słupsku godziny otwarcia pozostają tożsame od poniedziałku do piątku. Interesanci są przyjmowani od 7:45 do 15:45.

Pomorski Urząd Wojewódzki Cudzoziemcy

Osoby przybywające do Polski z krajów poza Unią Europejską, są zobowiązane do uzyskania zezwolenia na pobyt. Sprawy z tym związane na terenie województwa pomorskiego obsługuje Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Działania zakrawające na temat cudzoziemców wykonywane są przez:

  • Oddział ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców
  • Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców

W mieście Gdańsk Urząd Wojewódzki Wydział Cudzoziemców mieści się w budynku przy Okopowej 21/27. Sprawy z tego zakresu prowadzone są również w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku.

Urząd Wojewódzki Gdańsk cudzoziemcy karta pobytu

Wydawana przez Urząd Wojewódzki Gdańsk karta pobytu, jest dokumentem który pozwala identyfikować jego posiadacza. W placówce jaką jest Pomorski Urząd Wojewódzki karta pobytu jest przekazywana wnioskodawcy po spełnieniu odpowiednich formalności. Wymagane jest, aby wraz z wnioskiem dostarczono kserokopie ważnego dokumentu podróży, potwierdzenie miejsca zameldowania, dwie fotografie.

Obsługiwani w Urząd Wojewódzki Gdańsk cudzoziemcy mogą liczyć na wsparcie pracowników. Wielu z zatrudnionych w placówce osób potrafi komunikować się biegle w języku angielskim. Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców to miejsce do którego mogą się również zgłosić obywatele Polski. Pracownicy zajmują się również wydawaniem paszportów RP.

Pomorski Urząd wojewódzki paszporty

Paszport jest dokumentem który identyfikuje jego posiadacza poza granicami kraju. Chcąc uzyskać dokument paszportowy odpowiednią instytucją do której trzeba się zgłosić będzie Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Urząd Wojewódzki Gdańsk paszporty wydaje po uprzednim złożeniu wniosku przez petenta. Nie można zapomnieć o uiszczeniu opłaty za wydanie dokumentu. Wydział posiada swój sekretariat co umożliwia osobom zainteresowanym kontakt z osobą kompetentną w sprawach paszportów.

Urząd Wojewódzki w Gdańsku paszporty telefon: 58 307 73 34

Na stronie placówki dostępnych jest też wiele poradników, jak wypełnić wniosek o paszport, czy ile kosztuje paszport. Jeżeli zawarte w nich informacje nie są wystarczające, należy skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta lub bezpośrednio z sekretariatem Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Pomorski Urząd Wojewódzki Terenowy Punkt Paszportowy

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ze względu na duże zainteresowanie petentów uzyskaniem paszportu, uruchomił na terenie województwa Terenowe Punkty Paszportowe. Obsługa klienta odbywa się na podobnej zasadzie co w głównej jednostce. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdyni to jeden z Terenowych Punktów Paszportowych. Oczywiście poza nim dostępnych jest kilka innych placówek, których pełna lista dostępna jest poniżej.

Terenowy Punkt Paszportowy w Starogardzie Gdańskim

Adres: ul. Kościuszki 17A tel. 58 56 14 126

Terenowy Punkt Paszportowy w Tczewie
Adres: ul. Piaskowa 2
Telefon: 58 773 48 75, 58 773 48 65

Oddział Paszportów w Gdyni

Adres: ul. Legionów 130
Telefon: 58 62 26 988
E-mail: [email protected]

Terenowy Punkt Paszportowy w Chojnicach

Adres: ul. 31 stycznia 56
Telefon: 52 39 72 845

Terenowy Punkt Paszportowy w Kartuzach

Adres: ul. Hallera 1
Telefon: 58 68 14 927

Terenowy Punkt Paszportowy w Kościerzynie

Adres: ul. 3 Maja 6
Telefon: 58 694 05 58

Terenowy Punkt Paszportowy w Wejherowie

Adres: ul.12 Marca 195
Telefon: 58 67 24 556

Terenowy Punkt Paszportowy w Bytowie

Adres: ul. Domańskiego 2, pokój 103
Telefon: 59 82 28 000

Liczba wyświetleń: 2555Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS