Urząd Wojewódzki Szczecin

Urząd Wojewódzki Szczecin

Kategoria: Urząd Wojewódzki

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Wojewódzki Szczecin

Urząd Wojewódzki Szczecin godziny otwarcia, adres, numer telefonu. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki paszporty, delegatura w Koszalinie, cudzoziemcy

Urząd Wojewódzki Szczecin paszporty

Petenci, którzy chcą wyrobić w instytucji, jaką jest Urząd Wojewódzki Szczecin paszporty wniosek o wydanie dokumentu, muszą złożyć osobiście. Jeśli chodzi o wydanie paszportu dla osoby małoletniej, są do tego upoważnieni rodzice. Do wniosku niezbędne jest dołączenie jednej kolorowej fotografii. Powinna ona posiada wymiary 35 mm x 45 mm, czyli dokładnie takie jak do dowodu osobistego. Cały proces realizacji uzyskania w Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki paszportu jest odpłatny. Na wydanie dokumentu czeka się do 30 dni roboczych. Szczecin Urząd Wojewódzki umożliwia zainteresowanym osobom uzyskanie paszportu tymczasowego. Jest on przyznawany wyłącznie w sytuacjach, które są pilne np. śmierć bliskiej osoby czy kradzież paszportu w obcym kraju. 

Urząd Wojewódzki Szczecin Wydział do spraw Cudzoziemców

Istniejący w instytucji Urząd Wojewódzki Szczecin Wydział do spraw Cudzoziemców zajmuje się obsługą klienta zewnętrznego w sprawach dotyczących przyznania obywatelstwa polskiego, paszportu, a także ich zatrudnienia. Wydział do Spraw cudzoziemców nadzoruje również realizację zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego odnośnie ewidencji ludności, zmiany nazwisk, dowodów osobistych oraz kwalifikacji wojskowej.

Urząd Wojewódzki Szczecin kontakt

Urząd Wojewódzki Szczecin kontakt zdalny udostępnia zainteresowanym osobom za pomocą poczty elektronicznej, a także przy użyciu niżej podanego numeru telefonu. Należy pamiętać, że w przypadku ważnych spraw najszybszym sposobem jest skorzystanie z kontaktu telefonicznego. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Szczecin umożliwia kontakt jedynie w czasie godzin urzędowania.

Urząd Wojewódzki Szczecin numery telefonu:

 • Informacja: 91 43 03 500
 • Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej: 91 4303 470
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: 91 4345 055
 • Wydział Finansów i Budżetu: 91 43 035 38
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami: 91 43 03 693
 • Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego: 91 43 03 753
 • Wydział Kontroli: 91 43 03 554
 • Wydział Koordynacji Świadczeń: 91 43 03 070
 • Biuro Logistyki i Zamówień Publicznych: 91 43 03 439
 • Biuro Organizacji i Kadr: 91 430 3633
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw BHP i ochrony p.poż.: 91 43 03 772
 • Wydział Prawny: 91 43 03 703
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: 91 4303 400
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej: 91 4303 243 
 • Biuro Wojewody: 91 43 03 441
 • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna: 91 4303 611
 • Państwowa Straż Łowiecka: 91 430 36 57
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych: 91 4303 784
 • Zespół Audytu Wewnętrznego: 91 430 35 52

Urząd Wojewódzki Szczecin adres e-mail: [email protected]
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie adres: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Urząd Wojewódzki Szczecin godziny otwarcia

Urząd Wojewódzki w Szczecinie godziny otwarcia w poniedziałki wydłużył do 17:30. Jest to szczególna wygoda dla osób, które mogą skorzystać z usług Urzędu we wcześniejszych godzinach. W pozostałe dni Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki przyjmuje interesantów do godziny 15:00. W soboty oraz niedziele Szczecin Urząd Wojewódzki jest zamknięty.

Urząd Wojewódzki w Szczecinie godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00-17:30
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki delegatura w Koszalinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki delegatura w Koszalinie mieści się przy ulicy Władysława Andersa. Instytucja otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. W jednostce organizacyjnej, jaką jest Delegatura w Koszalinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zainteresowane osoby sprawy paszportowe w poniedziałki, mogą załatwić od 10:00 do 18:00, natomiast w pozostałe dni od 8:00 do 15:00. 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Delegatura w Koszalinie numery telefonu:

 • Dyrektor Delegatury: 94 342 82 03, 94 342 38 16
 • Informacja: 94 342 82 41
 • Sprawy Paszportowe: 94 342 82 54, 94 342 82 09
 • Sekretariat Delegatury: 94 342 82 03, 94 342 38 16

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie adres e-mail: [email protected]

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki delegatura w Koszalinie godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 8:00-15:00
 • Wtorek: 8:00-15:00
 • Środa: 8:00-15:00
 • Czwartek: 8:00-15:00
 • Piątek: 8:00-15:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki delegatura w Koszalinie sprawy paszportowe:

 • Poniedziałek: 10:00-18:00
 • Wtorek: 8:00-15:00
 • Środa: 8:00-15:00
 • Czwartek: 8:00-15:00
 • Piątek: 8:00-15:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Liczba wyświetleń: 1915Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS