WORD Szczecin - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie

Opublikowano:

Kategoria: WORD

Województwo: zachodniopomorskie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie

Word Szczecin zapisy na egzamin na prawo jazdy, rezerwacji terminu egzaminu online. Telefon WORD Szczecin, kontakt z ośrodkiem. Godziny otwarcia WORDu w Szczecinie.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie

WORD Szczecin to ośrodek, który ma na celu przetestowanie kandydatów na kierowców do poruszania się w ruchu drogowym. Przeprowadza kursy, szkolenia, a także państwowe egzaminy, które sprawdzają kwalifikacje kursantów.

Instruktorzy tej jednostki prowadzą także kursy, które umożliwiają uczestnikom zdobycie uprawnień do przewozów towarów niebezpiecznych dla zawodowych kierowców. Przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie są organizowane również szkolenia dla dzieci i młodzieży, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

WORD Szczecin kontakt

Należy wiedzieć, że WORD Szczecin kontakt z interesantami realizuje na kilka sposobów. W celu uzyskania informacji istnieje możliwość przesłania wiadomości mailowej za pomocą poczty elektronicznej. Wszelkie zapytania należy kierować na wybrany adres dotyczący zaistniałego problemu. Odpowiedzi zwrotne są udzielane przez konsultantów jak najkrótszym czasie.

Osoby, którym zależy na natychmiastowym uzyskaniu wszystkich potrzebnych informacji, powinny skorzystać z dostępnego kontaktu telefonicznego. Udostępniany przez WORD Szczecin telefon funkcjonuje pod kilkoma numerami, a każdy z nich dotyczy innego rodzaju sprawy. Połączenia są odbierane przez konsultantów, którzy mają wysokie wykształcenie, duże doświadczenie zawodowe oraz szeroki zakres wiedzy. To wszystko sprawia, że bez problemu udzielają profesjonalnej pomocy telefonicznej każdej dzwoniącej osobie.

 • Informacja 
 • Telefoniczne planowanie egzaminów
 • Informacja o zaplanowanych egzaminach
 • Egzaminator Nadzorujący

WORD Szczecin adres: ul. Maksymiliana Golisza 10B, 71-682 Szczecin

WORD Szczecin godziny otwarcia 

Zainteresowane osoby, które chcą uzyskać kontakt zdalny lub odbyć osobistą wizytę w placówce powinny obowiązkowo zapoznać się z harmonogramem godzin otwarcia jednostki WORD Szczecin. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie przyjmuje interesantów wyłącznie od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. W soboty oraz niedziele instytucja jest zamknięta.

WORD Szczecin godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 7:30-15:30
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-15:30
 • Czwartek: 7:30-15:00
 • Piątek: 7:30-14:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

WORD Szczecin zapisy na egzamin

Interesanci w ośrodku WORD Szczecin zapisy na egzamin mogą zrealizować na wiele sposobów. Można to wykonać przez internet, telefoniczne, a także osobiście w placówce. Aby zapisać się na egzamin przez Internet potrzebne będą numer PESEL oraz numer PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Po wybraniu odpowiedniego terminu należy uiścić wymaganą wypłatę przy użyciu karty płatniczej lub przelewem na podany numer konta bankowego.

Rezerwacja terminu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie za pomocą numeru telefonu jest szybka oraz łatwa. Wystarczy wybrać termin egzaminu oraz podać swój numer PESEL, oraz PKK. Opłatę należy dokonać na numer konta bankowego WORD Szczecin. W tytule przelewu należy zawrzeć imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, a także rodzaj egzaminu. 

WORD Szczecin prawo jazdy 

Osoby, które chcą uzyskać w WORD Szczecin prawo jazdy, muszą najpierw zdać państwowy egzamin teoretyczny, a także praktyczny. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy kandydat kwalifikuje się do uzyskania dokumentów, które dają uprawnienia do  kierowania pojazdem.

Przeprowadzany przez WORD Szczecin egzamin teoretyczny składa się łącznie z trzydziestu dwóch pytań, gdzie dwadzieścia z nich odnosi się do wiedzy podstawowej, a dwanaście pozostałych do wiedzy specjalistycznej. Egzamin jest uznany za zdany, wtedy gdy kandydat uzyskać minimum sześćdziesiąt osiem punktów z możliwych siedemdziesięciu czterech.

Praktyczna część egzaminu jest podzielona na dwie części. Pierwsza odbywa się na placu manewrowym, gdzie w WORD Szczecin egzaminatorzy sprawdzający, czy kandydat na prawo jazdy potrafi wykonywać podstawowe manewry. Nalezą do nich jazda po łuku oraz ruszanie z miejsca na wzniesieniu. Praktyczny egzamin na prawo jazdy trwa od dwudziestu pięciu do czterdziestu minut w zależności od umiejętności osoby zdającej. 

WORD Szczecin kurs reedukacyjny

Prowadzony przez WORD Szczecin kurs reedukacyjny obejmuje szesnaście godzin lekcyjnych, a zajęcia prowadzone są w formie wykładów. Dotyczą one prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, a także ogólnych problemów związanych ze spożywaniem alkoholu. Wykłady uczą równie uczenia się odpowiedzialności.

Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Obowiązkowe skierowanie do ukończenia kursu reedukacyjnego jest wydawane przez Starostę. Koszt szkolenia wynosi pięćset złotych. Środki pieniężne można uiścić gotówką oraz przelew na podany na stronie internetowej numer konta bankowego. Należy pamiętać, że opłatę za kurs trzeba wnieść co najmniej cztery dni kalendarzowe przed rozpoczęciem zajęć.

Niestety szkolenia, dzięki którym kierowcy mogli pozbyć się lub zmniejszyć ilość punktów karnych uzyskanych za naruszenie prawa nie są już prowadzone. Aktualnie po uzyskaniu maksymalnej liczby punktów, prawo jazdy jest odbierane właścicielowi.

WORD Szczecin cennik

Cena egzaminu w ośrodku WORD Szczecin zależy od zdawanej kategorii. Płatności można dokonać kartą płatniczą, przelewem lub osobiście w placówce przy stanowisku obsługi klienta. Osoby, które korzystają z numeru rachunku bankowego w tytule opłaty powinny obowiązkowo podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia.

WORD Szczecin cennik:

 • Kategoria AM
  • Część teoretyczna: 30 złotych 
  • Część praktyczna: 140 złotych
 • Kategoria A1, A2, A
  • Część teoretyczna: 30 złotych 
  • Część praktyczna: 180 złotych
 • Kategoria B
  • Część teoretyczna: 30 złotych 
  • Część praktyczna: 140 złotych
 • Kategoria B1, C1, D1, T
  • Część teoretyczna: 30 złotych 
  • Część praktyczna: 170 złotych
 • Kategoria C, D
  • Część teoretyczna: 30 złotych 
  • Część praktyczna: 200 złotych
 • Kategoria B+E
  • Część praktyczna: 200 złotych
 • Kategoria C1+E, C+E, D1+E, D+E
  • Część praktyczna: 245 złotych
 • Pozwolenie
  • Część teoretyczna: 30 złotych 
  • Część praktyczna: 125 złotych

WORD Szczecin rezygnacja z egzaminu

Możliwa do zrealizowana w WORD Szczecin rezygnacja z egzaminu może zostać wykonana przez kandydata nie później niż na dwa dni robocze przed jego odbyciem. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warto zaznaczyć, że wszystkie oświadczenie są rozpatrywane jedynie w dni robocze w godzinach otwarcia ośrodka.

Nie ma możliwości zrezygnowania z egzaminu telefonicznie. Osoby, które rezerwacja egzaminu została anulowana mają możliwość złożenia pisemnego podania o zwrot opłat do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Liczba wyświetleń: 5195Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS