WSSE Sanepid Kielce

Sanepid Kielce – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach

Opublikowano:

Kategoria: Sanepid

Województwo: świętokrzyskie

Sanepid Kielce – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach

Sanepid Kielce godziny otwarcia, numer telefonu, e-mail, adres. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach oferty pracy, książeczka, wyniki.

Sanepid Kielce kontakt

Z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach interesanci mogą uzyskać kontakt zdalny za pośrednictwem numeru telefonu, a także przy użyciu poczty elektronicznej. Zainteresowane osoby, które potrzebują pilnie uzyskać wszelkie informacje, powinny skorzystać z telefonicznej formy kontaktowej. Sanepid Kielce kontakt udziela interesantom tylko w godzinach otwarcia. 

Sanepid Kielce numery telefonów:

 • Sekretariat: 41 345 09 44
 • Informacje dla mediów: 41 345 09 44
 • Centrala: 41 365 54 00
 • Fax: 41 345 18 73

Sanepid Kielce adres e-mail: [email protected]
Sanepid Kielce adres: ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce

Sanepid Kielce godziny otwarcia

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku. Instytucja, jaką jest Sanepid Kielce godziny otwarcia, posiada adekwatne do godzin obsługi petentów, czyli od 7:25 do 15:00. Warto w przypadku wizyty osobistej zarezerwować wcześniej termin, aby uniknąć niechcianej kolejki. 

Sanepid Kielce godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7:25-15:00
Wtorek: 7:25-15:00
Środa: 7:25-15:00
Czwartek: 7:25-15:00
Piątek: 7:25-15:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte

Sanepid Kielce książeczka sanepidowska

Aby uzyskać dokument, jakim jest w jednostce Sanepid Kielce książeczka sanepidowska, należy najpierw wykonać niezbędne badania. Dostępne w Sanepid Kielce badanie kału pozwala wykryć u pacjenta nosicielstwo pałeczek Salmonella oraz Shigella. Oferowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kielcach badania umożliwiają wykonywanie pracy w branży gastronomicznej, a także tej gdzie interesant ma do czynienia z dziećmi czy dużą grupą osób. Skierowanie może wystawić pracodawca i wtedy to on pokrywa wszelkie związane z nim koszty. Skierowanie powinno zawierać takie informacje jak:

 • dane pracodawcy
 • dane osoby skierowanej na badania
 • powód skierowania na badania
 • stanowiska zajmowane przez skierowanego
 • data wystawienia skierowania
 • podpis pracodawcy

Sanepid Kielce odbiór wyników 

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach wyniki petenci mogą odebrać osobiście, a także w formie online. Interesanci w Sanepid Kielce odbiór wyników zazwyczaj preferują drogą elektroniczną, ponieważ jest to bardzo wygodny sposób. Aby tego dokonać zainteresowane osoby, powinny wejść na główną stronę Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach i wpisać numer PESEL oraz wcześniej uzyskany kod kreskowy. 

Sanepid Kielce Higiena Radiacyjna

Istniejąca w jednostce organizacyjnej Sanepid Kielce Higiena Radiacyjna zajmuje się przeróżnymi sprawami. Ten oddział realizuje między innymi zadania związane z:

 • nadzorem oraz kontrolą działalności medycznych pracowni rentgenowskich
 • oceną warunków pracy, a także narażenia populacji w oparciu, o przeprowadzone pomiary dozymetryczne
 • wydawaniem zezwoleń na uruchamianie lub stosowanie aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki oraz radiologii zabiegowej 
 • wydawaniem zgód na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych
 • przyjmowaniem powiadomień w zakresie ochrony radiologicznej
 • opiniowaniem dokumentacji projektowych nowo powstających lub modernizowanych medycznych pracowni rentgenowskich
 • realizacją zadań, które wynikają z zapisów ustawy Prawo atomowe i aktów wykonawczych związanych z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego
Sanepid Kielce praca

Wykonywana w Sanepid Kielce praca polega głównie na prowadzeniu nadzoru oraz kreowaniu działań, które mają na celu dobro oraz zdrowie publiczne obywateli. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach zajmuje się nadzorem przeciwpandemicznym, higieną żywności, hieną środowiska oraz pracy, a także higieną radiacji. Sanepid w Kielcach obsługuje wyłącznie szeroko wykwalifikowana kadra pracownicza. Interesanci, którzy chcieliby podjąć pracę w tej instytucji, muszą posiadać wymagane wykształcenie, duże doświadczenie zawodowe i wszelkie niezbędne umiejętności. Sanepid Kielce oferty pracy umieszcza na głównej stronie internetowej. 

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w województwie świętokrzyskim
 • PSSE w Busku
 • PSSE w Jędrzejowie
 • PSSE w Końskich
 • PSSE w Opatowie
 • PSSE w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • PSSE w Sandomierzu
 • PSSE w Skarżysku
 • PSSE w Starachowicach
 • PSSE w Staszowie
 • PSSE we Włoszczowie

Liczba wyświetleń: 2461Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS