Urząd Skarbowy Ryki – US w Rykach

Kategoria: Urząd Skarbowy

Województwo: lubelskie

Urząd Skarbowy Ryki kontakt, godziny otwarcia, numer konta. Jakie sprawy można załatwić w Urzędzie Skarbowym w Rykach? US Ryki telefon, adres.

Kontakt Urząd Skarbowy Ryki

Adres: ul. Leona Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki

Telefon: 81 865 63 82, 81 865 63 83

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Skarbowy Ryki

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 7:30-18:00
wtorek-piątek: 7:30-14:30

Urząd Skarbowy w Rykach

Urząd Skarbowy w Rykach jest odpowiedzialny za zbieranie podatków oraz innych opłat publicznych. Do zadań Urzędu Skarbowego w Rykach zalicza się również przeprowadzanie kontroli podatkowych, udzielanie porad podatkowych oraz rozpatrywanie skarg podatników. Dla mieszkańców miasta Ryki Urząd Skarbowy jest odpowiednim miejscem do uiszczenia opłat i podatków. Pełen zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego w Rykach dostępny jest na stronie placówki.

Urząd Skarbowy Ryki kontakt

Jednym ze sposobów na skontaktowanie się z Urzędem Skarbowym w Rykach jest poczta elektroniczna. Wyżej podany adres mailowy Urzędu Skarbowego w Rykach może okazać się pomocny w przypadku wystąpienia wątpliwości które z formularzy wybrać. Poza tym sposobem Urząd Skarbowy Ryki kontakt prowadzi również telefonicznie. Numer telefonu Urzędu Skarbowego w Rykach działa w godzinach pracy placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Skarbowego w Rykach

Podobnie jak inne US w województwie, tak Urząd Skarbowy Ryki godziny otwarcia ustalił tak aby maksymalnie dopasować je do potrzeb petentów. Telefoniczne, jak i osobiste załatwienie spraw w US w Rykach możliwe jest we wszystkie dni robocze. Oczywiście dni ustawowo wolne od pracy stanowią wyjątek. Trzeba również pamiętać, że w placówce jaką jest Urząd Skarbowy Ryki rezerwacja wizyt osobistych jest wymagana.

Urząd Skarbowy Ryki PIT

Do zadań Urzędu Skarbowego w Rykach zalicza się również naliczenie i pobór należności w ramach podatku od osób fizycznych PIT. Osoby zobowiązane do uiszczenia płatności mogą zrobić to w Urzędzie Skarbowym w Rykach. Sprawy związane z PIT Urząd Skarbowy Ryki obsługuje poprzez wyspecjalizowany wydział wewnętrzny. 

Mapa Urząd Skarbowy Ryki

Liczba wyświetleń: 90Wyszukaj dodatkowe informacje: