100% wynagrodzenia na L4 dla każdego pracownika. Od kiedy? Duże zmiany w L4

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

100% wynagrodzenia na L4 dla każdego pracownika. Od kiedy? Duże zmiany w L4

MRPiPS zapowiedziało zmiany w chorobowym zwolnieniu. Teraz każdy chory pracownik będzie otrzymywał 100% swojego wynagrodzenia. Kiedy 100% wynagrodzenia na L4?

Nowe przepisy dotyczące wynagrodzenia chorobowego – 100% pensji na L4 dla każdego pracownika

Zmiany w wynagrodzeniu chorobowym z pewnością zainteresują wszystkich pracowników, którzy zostaną czasowo wyłączeni z pracy z powodu choroby. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, trwają prace nad wprowadzeniem wypłacania 100-procentowego wynagrodzenia podczas zwolnienia lekarskiego.

Minister twierdzi, że obecne rozwiązanie, w którym pracownik otrzymuje 80% wynagrodzenia w czasie choroby, które jest wypłacane przez pracodawcę, nie ma sensu. Prowadzi to do problemów w zakładzie pracy, a także społecznych. Wielu pracowników przychodzi chorych do pracy, co wpływa negatywnie na ich zdrowie, jak i na zdrowie współpracowników. Podobnie, w obecnym rozwiązaniu karani są pracodawcy, którzy muszą wypłacać wynagrodzenie mimo nieobecności pracownika w pracy, a przecież każdy zatrudniony na umowę o pracę opłaca składki zdrowotne do ZUS. Z tego względu Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad rozwiązaniem tego problemu. Z założenia, zmiany w L4 mają obejmować wypłacanie 100% wynagrodzenia dla chorego pracownika przez ZUS. Takie zmiany mają rozwiązać problemy związane z obciążeniem finansowym pracodawców oraz zapewnić pracownikom pełne wsparcie finansowe w okresie choroby.

Co się zmieni w L4?

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wskazała, że istotne jest zabezpieczenie pracowników na czas choroby tak, aby nie pojawiali się w pracy w złym stanie zdrowia. Dążenie do tego, by rynek pracy był przyjazny dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, a także dla tych, którzy zmagają się z przejściowymi problemami zdrowotnymi, jest priorytetem Ministerstwa.

Planowane zmiany w L4:

  • Chorobowe ma być wypłacane przez ZUS już od pierwszego dnia choroby, co oznacza, że pracownicy otrzymają 100% wynagrodzenia, a nie jak dotychczas 80%.
  • Nowe rozwiązanie przewiduje, że ZUS przejmie na siebie wypłatę świadczeń chorobowych od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Odciąży to pracodawców od obowiązku wypłaty wynagrodzenia podczas choroby pracownika.
  • Ministerstwo wprowadziło odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec nadużyciom związanym ze zwolnieniami chorobowymi, jednocześnie zapewniając pełne wsparcie dla naprawdę chorych pracowników.

Kiedy wejdą zmiany?

Ostateczny termin wprowadzenia nowych przepisów nie został jeszcze ogłoszony. Minister Dziemianowicz-Bąk podkreśliła jednak, że kwestia ta powinna zostać uregulowana jak najszybciej, ze względu na zmieniającą się demografię społeczeństwa oraz pojawiające się potrzeby rynku pracy.

Wypłata 100-procentowego wynagrodzenia kładziona na L4 to zmiana, której oczekują pracownicy oraz przedsiębiorcy. Szczegóły i termin wprowadzenia nowych przepisów pozostają przedmiotem bieżących prac i debaty.

Liczba wyświetleń: 167Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS