Jak sprawdzić pod który Urząd Skarbowy podlegasz?

Opublikowano:

Który Urząd Skarbowy? Sprawdź pod który Urząd Skarbowy podlegasz

Jak określić właściwy Urząd Skarbowy? Jak sprawdzić pod jaki Urząd Skarbowy podlega spółka? Wyszukiwarka Urzędów Skarbowych w Polsce.

Jak sprawdzić, pod który urząd skarbowy podlegasz?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawach podatków dochodowych, organ podatkowy ustalany jest według miejsca zamieszkania. Jedynym wyjątkiem są podatnicy rozliczający zasadzie karty podatkowej.  Dla potrzeb dopełnienia obowiązku podatkowego za pomocą ryczałtu właściwy urząd jest lokalizowany według miejsca położenia przedsiębiorstwa lub w szczególnych przypadkach miejsca zamieszkania podatnika.

Rozliczenia podatku VAT – jaki Urząd Skarbowy?

Należy wiedzieć, że to do obowiązków podatnika należy określenie, pod który Urząd Skarbowy podlega i przygotowanie stosownej deklaracji podatkowej. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT najczęściej właściwym urzędem jest ten sam, w którym rozliczają podatek dochodowy. Podatnik powinien zgłosić zmianę miejsca zamieszkania poprzez wniosek VAT-R. Aby ułatwić interesantom realizacje formalności, każdy Urząd Skarbowy w Polsce posiada swój zasięg terytorialny, dzięki któremu mieszkańcy mogą określić do jakiego Urzędu Skarbowego złożyć odpowiednie dokumenty.

Właściwy Urząd Skarbowy dla VAT i PIT – jak się ustala?

Właściwy Urząd Skarbowy do rozliczeń z PIT i VAT ustala się według miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu podatnika. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych rozliczenie z VAT składa się do Urzędu Skarbowego według miejsca prowadzenia działalności. Dla podmiotów niebędących zarejestrowanych na terenie kraju odpowiednim organem jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Miejscem zamieszkania jest miejsce, gdzie podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu. Dla dużych organów takich jak banki czy spółki publiczne istnieją odrębne Urzędy Skarbowe zajmujące się ich wyspecjalizowanymi rozliczeniami np. Lubelski Urząd Skarbowy jest właściwy do rozliczenia podatku u źródła WHT.

Jaki Urząd Skarbowy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania?

Jeśli w trakcie roku podatkowego petent zmieni miejsce zamieszkania, to może nastąpić zmiana Urzędu Skarbowego do rozliczeń podatku dochodowego. Właściwy Urząd Skarbowy określa się według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Tym dniem będzie 31 grudnia, nawet jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania więcej niż raz w ciągu roku. Zawsze ostatni dzień roku jest brany pod uwagę przy rozliczeniu podatkowym i to w tym dniu liczy się miejsce zamieszkania. Podatnik powinien poinformować Urząd Skarbowy o zmianie miejsca zamieszkania poprzez wniosek VAT-R.

W jaki sposób sprawdzić jaki Urząd Skarbowy jest właściwy?

To jak sprawdzić jaki Urząd Skarbowy jest właściwy nie jest skomplikowane, a wszystkie informacje na ten temat dostępne są w Internecie. W pierwszej kolejności zaleca się wejść na stronę internetową najbliższego Urzędu Skarbowego i sprawdzić, czy obejmuje on region, w którym obecnie zamieszkuje podatnik. Innym sposobem jest skorzystanie z usługi jaką jest Wyszukiwarka Urzędów Skarbowych. Wpisując adres, strona podaje właściwy Urząd Skarbowy dla wpisanego miejsca zamieszkania. 

Od czego zależy który Urząd Skarbowy?

Główne kwestie które mają wpływ na to do którego Urzędu Skarbowego przypisany jest podatnik to sposób rozliczania – jako osoba fizyczna, czy w imieniu przedsiębiorstwa. Rozliczenie z PIT i VAT składa się do urzędu według miejsca zamieszkania podatnika.

Gorzej ma się sprawa, gdy rozliczać potrzeba się z urzędem w imieniu osób prawnych czy większych podmiotów gospodarczych. Z pewnością doradca podatkowy podoła tej trudnej, ale tylko z pozoru sprawie. Również rozliczenie z podatku firmy, która zatrudnia więcej osób, wymaga ustalenia właściwego urzędu na podstawie rodzaju działalności gospodarczej.

Wtedy ustalenie odpowiedniego Urzędu Skarbowego może być trudne i wymagać osobistego kontaktu z doradcami podatkowymi. Najczęściej właściwym urzędem jest ten według siedziby firmy, ale może to być Urząd Skarbowy w Warszawie, a nawet w Lublinie dla zapłacenia specjalnego podatku.

Zdecydowanie w najlepszej sytuacji są osoby, które rozliczają się w jednym urzędzie skarbowym. Decyduje o tym fakt zamieszkania lub potwierdzony pisemnie adres czasowego pobytu w kraju.

Pod kogo podlega Urząd Skarbowy?

Urząd Skarbowy jako jednostka Krajowej Administracji Skarbowej podlega bezpośrednio Ministerstwu Finansów. Do czasu wyboru nowego Naczelnika to Minister Finansów  wybiera osobę odpowiedzialną za obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego w poszczególnych urzędach skarbowych. Natomiast w normalnej sytuacji kontrolę nad urzędami skarbowymi sprawują wyłącznie naczelnicy poszczególnych urzędów skarbowych.

Jak sprawdzić, pod jaki Urząd Skarbowy podlega spółka?

Spółka jako podmiot gospodarczy jest szczególnie narażona wysokie opłaty podatkowe, a za błędy w rozliczeniu grożą szczególnie wysokie kary.  Mimo uproszczenia przepisów w ostatnich latach wciąż nie ma ogólnego i jasnego podziału, gdzie należy zapłacić należny podatek. Możliwych urzędów do zapłacenia podatku jest wiele, ale najczęściej sprawa dotyczy wyboru między urzędem najbliższym miejsca zamieszkania a urzędem bliskim firmie. Dla rozliczenia z VAT właściwy Urząd Skarbowy ustala się według siedziby spółki, gdzie prowadzi działalność firma. Natomiast gdy przedsiębiorca składa zeznanie jako osoba fizyczna, to właściwym urzędem jest urząd skarbowy według zamieszkania. Dodatkowe Urzędy Skarbowe dla bardziej skomplikowanym rozliczeń należy ustalić w oparciu w profil prowadzonej działalności gospodarczej.

W którym urzędzie skarbowym rozliczyć PIT?

 Rozliczenie z podatku PIT jest najważniejszym obowiązkiem podatnika i niedopełnienie go będzie skutkować surowymi karami. Nowe przepisy mogą ustalić, że zeznanie podatkowe będzie mogło być rozliczone w dowolnym urzędzie skarbowym. Niemniej jednak zeznanie podatku PIT musi być dostarczone do odpowiedniego urzędu ze względu na miejsce zamieszkania składającego formularz podatkowy. 

Liczba wyświetleń: 42195Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS