Jak uzyskać opiekę nad starszą osobą z MOPS?

Jak uzyskać opiekę nad starszą osobą z MOPS?

Usługi opiekuńcze MOPS nad osobą starszą, bezpłatna pomoc dla osób starszych. Jak uzyskać pieniądze za opiekę nad starszą osobą? Opiekunka z MOPS jak załatwić?

Czym są usługi opiekuńcze?

Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, niepełnosprawności lub chorób nie potrafią się samodzielnie utrzymać. Takie usługi należą również osobom, których rodzina nie potrafi zapewnić podstawowego bytu. Najczęściej opieka nad osobą starszą przez opiekunki z MOPS-u jest świadczona w miejscu zamieszkania. Niekiedy konieczne jest umieszczenie osoby wymagającej opieki w  domu pomocy społecznej. Zakres usług opiekuńczych MOPS obejmuje zaspokajanie codziennych czynności, opiekę higieniczną i zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza. Gdy istnieje możliwość, opiekun stara się zapewnić podopiecznemu kontakt z otoczeniem i utrzymanie kondycji psychofizycznej.

Co należy zrobić, aby uzyskać opiekę nad starszą osobą i jak uzyskać za to pieniądze?

W celu uzyskania usług opiekuńczych należy poinformować o tym fakcie Ośrodek Pomocy Społecznej, który ma prawo do przyznawania tych usług. Aby otrzymać miejsce w takim ośrodku, należy złożyć wniosek o opiekę nad osobą starszą w najbliższym MOPS-ie z prośbą o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Następnie osobę chorą i rodzinę czeka wywiad środowiskowy, w celu upewnienia się, że opieka nie jest możliwa w miejscu zamieszkania. Aby zakwalifikować osobę chorą do objęcia pomocą opiekunki, konieczna jest wizyta u lekarza, który wystawia niezbędne skierowanie określające stan chorego oraz rodzaj pomocy. 

Kolejnym krokiem który przybliża petentów do uzyskania opieki nad osobą starszą z MOPS jest przedstawienie przez pracownika socjalnego wniosku o skierowanie do placówki opiekuńczej. Po wszystkim MOPS wydaje decyzję o otrzymaniu miejsca w danym domu seniora.

Szczegółowe warunki dotyczące przyznawania oraz odpłatności za usługi określa Rada Gminy. Zasady udzielania częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat różnią się w zależności od gminy. Za opiekę nad starszą osobą w rodzinie przysługują 2 zasiłki, jeden z ZUS-u, drugi z MOPS-u. Wysokość zasiłku z ZUS-u wynosi 80% przeciętnego wynagrodzenia opiekuna. Zaś zasiłek z MOPS-u wynosi obecnie 620 zł. Dla osób, które muszą zrezygnować z pracy, aby zająć się opieką osobą starszą prywatnie, która ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 2119 zł, co jest znacznym wzrostem, gdy ta kwota była ustalona na 1500 za opiekę nad starszą osobą we wcześniejszych latach. 

Opiekunka z MOPS-u komu należy i ile kosztuje opieka?

Opiekunka z MOPS-u przysługuje osobie samotnej, której z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Także osobom, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić podstawowej opieki, taka opieka może być przyznana.

Żeby załatwić opiekunkę z MOPS-u, trzeba złożyć wniosek do MOPS-U i spełnić określone kryteria wymagane przez ustawy o pomocy społecznej. Wynagrodzenie opiekunek społecznych oscyluje najczęściej w granicach minimalnego wynagrodzenia, czyli 3010 zł brutto. Koszt wizyty opiekunki to około 20-30 zł za godzinę. Osoby z najniższymi dochodami mogą starać się o bezpłatną pomoc dla osób starszych

Liczba wyświetleń: 27311Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS