Jak uzyskać opiekę nad starszą osobą z MOPS?

Jak uzyskać opiekę nad starszą osobą z MOPS?

Dowiedz się jak uzyskać usługi opiekuńcze nad osobą starszą, która z powodu wieku lub chorób nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.


Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione. Takie usługi przysługują również osobom, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy. Opieka może być świadczona w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej.

 

Co należy zrobić, aby uzyskać opiekę nad starszą osobą?

W celu uzyskania usług opiekuńczych należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, który ma prawo do przyznawania tych usług, ustala on również ich zakres, okres oraz miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki dotyczące przyznawania oraz odpłatności za usługi określa Rada Gminy, dlatego warunki przyznawania pomocy mogą być zróżnicowane w poszczególnych gminach.

 

Jak uzyskać pomoc dla seniora z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej? 

W niektórych przypadkach osoby starsze nie mogą liczyć na pomoc państwa i muszą pomyśleć o domach seniora. Aby otrzymać miejsce w takim ośrodku, należy złożyć wniosek w najbliższym MOPS-ie z prośbą o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Następnie osobę chorą i rodzinę czeka wywiad środowiskowy, w celu upewnienia się, że opieka nie jest możliwa w miejscu zamieszkania. Kolejnym krokiem jest przedstawienie przez pracownika socjalnego wniosku o skierowanie do placówki opiekuńczej. Po wszystkim MOPS wydaje decyzję o otrzymaniu miejsca w danym domu seniora. 

Pacjenci przewlekle chorzy mogą liczyć na pomoc pielęgniarki. Może być ona tymczasowa lub długoterminowa. W celu zakwalifikowania osoby chorej do objęcia pomocą opiekunki, konieczna jest wizyta z lekarzem, który wystawia niezbędne skierowanie określające stan chorego oraz rodzaj pomocy.

 

Liczba wyświetleń: 140