Urząd Skarbowy

Opublikowano:

Urząd Skarbowy

Czym zajmuje się Urząd Skarbowy? Jak umówić wizytę w Urzędzie Skarbowym? Uzyskaj informacje, jaki Urząd Skarbowy wybrać. Rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy.

Każdy z obywateli Polski w swoim życiu będzie miał do czynienia z instytucją państwową, jaką jest Urząd Skarbowy. Warto wiedzieć czym tak właściwie zajmuje się urząd skarbowy oraz jakie formalności można tam załatwić.

Co załatwia się w Urzędzie Skarbowym?

W urzędzie skarbowym można załatwić wiele spraw zwianych z finansami. Prawie każda z osób fizycznych w urzędzie skarbowym realizuje formalności związane z deklaracją PIT. Poza tym Urząd Skarbowy zajmuje się wydawaniem poświadczeń dotyczących dochodów. W US można również uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub dokumenty poświadczające wysokość zaległości podatkowych. Banki często wymagają takich dokumentów przy procesie obliczania zdolności kredytowej.

Dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność Urząd skarbowy pełni ważną rolę. Poza składaniem deklaracji podatkowej CIT dla osób prywatnych, w Urzędzie Skarbowym można uzyskać numer NIP, który jest konieczny do zgodnego z prawem prowadzenia działalności. Właściciele firm w Urzędzie Skarbowym zgłaszają się jako płatnicy VAT, a także muszą złożyć różne oświadczenia czy wnioski takie jak wybór formy opodatkowania, czy wniosek o zwrot kosztów. Warto pamiętać, że dotyczy to jedynie przedsiębiorców.

Jaki Urząd Skarbowy wybrać?

Każdy z obywateli formalności podatkowe jest zobowiązany składać w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Jak wybrać urząd skarbowy? Wyodrębnienie odpowiedniego dla siebie Urzędu Skarbowego jest często trudne dla obywateli. Chcąc załatwić konkretne formalności, wielu podatników może się zastanawiać jaki urząd skarbowy wybrać? W Polsce znajduje się 400 Urzędów Skarbowych, a więc czym kierować się przy wyborze Urzędu Skarbowego? Aktualnie przepisy skarbowe precyzują kwestie wyboru właściwego urzędu w kwestii rozliczenia się. Jak określić właściwy urząd skarbowy? Aby wybrać  odpowiedni urząd skarbowy, należy kierować się miejscem zamieszkania podatnika. Warto pamiętać, że adres zamieszkania to miejsce stałego pobytu, może on różnić się od adresu zameldowania.

Ustawy, które regulują wybór Urzędu Skarbowego przez obywatela:

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2371 ze zm.)
• Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.)

Co w przypadku przeprowadzki? W takiej sytuacji ustawa mówi jasno, należy kierować się adresem zamieszkania podanym w ostatnim roku podatkowym. Gdy zaistnieje potrzeba zgłoszenia zmiany adresu zamieszkania przez osobę prywatną można to zrobić korzystając z formularza ZAP-3. W przypadku dalszych wątpliwości związanych z wyborem urzędu skarbowego warto przeglądnąć strony internetowe instytucji podatkowych. Każdy z urzędów skarbowych posiada swój zakres terytorialny wraz ze spisem ulic, których mieszkańcy podlegają pod dany US. 

Jak zmienić urząd skarbowy? 

Co zrobić w przypadku zmiany miejsca zamieszkania czy przeniesienia siedziby działalności gospodarczej? Do jakiego urzędu skarbowego składać zeznania podatkowe? Jak wiadomo wybór urzędu skarbowego dla osób fizycznych, zależy od miejsca zamieszkania, które jest niezależne od miejsca zameldowania. Jednak dla osób prywatnych w przypadku zmiany adresu prowadzenia firmy należy w terminie 7 dni od zajścia modyfikacji złożyć wniosek aktualizacyjny CEIDG-1. Takie dokumenty dostarcza się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy osobiście, lub internetowo z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP.

Dodatkowe pytania mogą pojawić się w przypadku zmiany adresu spółki wpisanej do KRS. Taką zmianę trzeba zgłosić w formularzu NIP-8. Jeżeli chodzi o spółkę cywilną każdy ze wspólników składa deklarację podatkową do urzędu skarbowego zgodnie z własnym adresem zamieszkania. Zmiana siedziby spółki cywilnej także jest zgłaszana z wykorzystaniem CEIDG-1.

Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym?

Chcąc załatwić potrzebne sprawy w Urzędzie Skarbowym stacjonarnie, zaleca się umówić wizytę. Pozwoli to uniknąć kolejek oraz zaczadzić czas. Aby uzyskać termin wizyty w urzędzie skarbowym, należy wykonać trzy proste kroki, odwiedzając stronę podatki gov, należy:

1. Wybrać właściwy urząd skarbowy oraz kategorię sprawy
2. Ustalić datę i godzinę wizyty z dostępnych na stronie
3. Następnie konieczne będzie uzupełnienie danych kontaktowych

Po wykonaniu  trzech prostych kroków na podany w formularzu kontaktowym adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie terminu wizyty wraz z wszystkim szczegółami takimi jak dokładny adres, konkretny pokój. Dodatkowo warto pamiętać, że wizytę w Urzędzie skarbowym można umówić przez telefon. Numer kontaktowy do wybranego Urzędu Skarbowego można odnaleźć na stronie urząd info pl.

Jak sprawdzić czy pit został rozliczony przez urząd skarbowy?

Wraz z początkiem roku podatnicy mają obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Obecnie jest to dużo prostsze dzięki usłudze e-PIT. Każdy podatnik, za którego urząd Skarbowy wypełnia rozliczenie PIT, ma możliwość sprawdzenia, jak dokument został uzupełniony. Warto kontrolować rozliczenia podatkowe przeprowadzane przez US. Jednak jak sprawdzić, czy urząd skarbowy rozliczył PIT?

Chcąc sprawdzić poprawność rozliczenia PIT, należy odwiedzić stronę podatki gov, następnie należy wybrać rodzaj podatku oraz odnaleźć Twój e-PIT. Klikając w załącznik, użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania. Po pomyślnej weryfikacji danych można uzyskać dostęp do rozliczenia podatkowego. Program e-PIT pozwala przeglądać wypełnione w poprzednich latach deklaracje. Wybierając zakładkę bieżące rozliczenia, można przeglądnąć zeznanie podatkowe za ubiegły rok. 

Urząd Skarbowy infolinia

Infolinia podatkowa funkcjonuje dzięki pracy Krajowej Informacji Skarbowej. Dzwoniąc na numer infolinii Urzędu Skarbowego, można uzyskać informacje na temat podatków i cła. Pracownicy infolinii udostępniają także bezpłatną pomoc telefoniczną dla dzwoniących. Telefoniczna infolinia Urzędu Skarbowego działa na w pewien sposób hierarchicznie, chcąc połączyć się z odpowiednią osobą, należy wybrać konkretny numer na klawiaturze telefonu.

Urząd Skarbowy infolinia – telefoniczna obsługa klienta prowadzona jest w dni robocze od 8:00 do 18:00. Infolinia Urzędu Skarbowego działa pod każdym z trzech podanych poniżej numerów. Należy wybrać odpowiedni, biorąc pod uwagę, z jakiego rodzaju telefony wykonywane jest połączenie.

Telefony stacjonarne: 801 055 055 
Telefony komórkowe: 22 330 03 30

Dla osób dzwoniących spoza Polski infolinia Urzędu Skarbowego działa pod numerem +48 22 330 03 30.

Jak sprawdzić pit rozliczony przez urząd skarbowy?

Obecnie rozliczenie pit przez urząd skarbowy przeprowadzane jest automatycznie. W przypadku wystąpienia błędów można w łatwy sposób dokonać korekty zeznania podatkowego poprzez wybranie na ekranie Złóż korektę. Aby poprawka została pomyślnie zaktualizowana należy zalogować się do usługi e-Urząd Skarbowy. Aktualnie e urząd skarbowy pit może zostać poprawiony jedynie po logowaniu.

e Urząd Skarbowy logowanie

Chcąc zyskać możliwość dokonywania formalności w urzędzie skarbowym online, konieczne będzie zalogowanie się do profilu podatnika. E urząd Skarbowy logowanie przeprowadzane jest na trzy sposoby:

• logowanie poprzez profil zaufany, bankowość elektroniczną czy e-Dowód
• z  wykorzystaniem aplikacji mObywatel
• podanie kontaktowych danych osobowych

Logowanie do e urzędu skarbowego jest możliwe przez profil zaufany, bankowość elektroniczną lub e-Dowód pozwala nie tylko na dostęp do e-Urzędu Skarbowego, ale i innych e-urzędów. Ta opcja jest wyjątkowo przydatna, ponieważ w łatwy sposób weryfikuje tożsamość osoby. Wykorzystanie aplikacji mObywatel w celu zalogowania się do e Urzędu Skarbowego jest bezpiecznym i szynkiem sposobem. Warto pamiętać, że w aplikacji można znaleźć e-dokumenty takie jak prawo jazdy czy dowód osobisty. Dostęp poprzez weryfikacje danych takich jak PESEL czy NIP, daty urodzenia i kwot przychodów w ubiegłorocznych zeznaniach, jest sposobem dla osób niemających możliwości skorzystania z innych sposobów logowania.

E Urząd Skarbowy pozwala dokonywać korekt w błędnych zeznaniach. Warto pamiętać, że deklaracje podatkowe, przygotowane Urząd Skarbowy, nie zostaną odrzucone lub poprawione przez podatnika do 30 kwietnia, zostaną automatycznie zaakceptowane i uznane za poprawne.

e-usługi Urząd Skarbowy

Wiele formalności w Urzędzie Skarbowym można załatwić bez wychodzenia z domu. Po poprawnym zalogowaniu do e-urzędu skarbowego podatki ma wiele możliwości. Portal e-Urząd Skarbowy posiada usługę rozliczenia podatku dochodowego. Przy wykorzystaniu e Urzędu Skarbowego można wygenerować plik JPK z wykorzystaniem darmowej aplikacji e-mikrofirma.

E urzad skarbowy udostępnia wiele danych na temat podatnika i złożonych przez niego dokumentów. Możliwe jest odnalezienie aktualnych danych dotyczących działalności gospodarczej (jeżeli jest ona prowadzona przez interesanta), a także danych o rachunku podatkowym czy historiach płatności.

Jakie wnioski można złożyć do Urzędu Skarbowego online? W formie elektronicznej Urząd skarbowy przyjmuje pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub przeznaczenia zwrotu podatku na rzecz innych opłat. Przy wykorzystaniu usługi e Urząd Skarbowy można składać zawiadomienie ZAW-NR oraz o popełnieniu czynu zabronionego.

Urząd Skarbowy podatek od kupna samochodu online

Kupując pojazd czy to używany, istnieje obowiązek opłaty podatku do urzędu skarbowego. W przypadku nieodprowadzenia odpowiedniej opłaty do US podatnik ponosi grzywnę. Do pozytywnych aspektów można zaliczyć możliwość opłacenia podatku od kupna samochodu online. 

Podatek od zakupu samochodu PCC (od czynności cywilnoprawnych) wynosi 2% wartości pojazdu. Należy go opłacić w przypadku zakupu samochodu od osoby fizycznej w Polsce oraz  przy zakupie w komisie gdy komis pełni funkcję pośrednika. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Podatek od kupna samochodu PCC nie jest konieczny do zapłaty gdy:

• Wartość pojazdu nie przekracza 1000 zł
• Samochód był kupiony dla osoby niepełnosprawnej
• Auto zostało zakupione w komisie który był jego właścicielem
• Pojazd był zakupiony w salonie
• Samochód został sprzedany przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą
• Auto niezarejestrowane w Polsce, zakupione w zagranicznym komisie.

Aby przesłać opłatę, najpierw należy przekazać do urzędu skarbowego formularz PCC-3 (lub PCC-3/A gdy występuje więcej niż jeden nabywca). Warto pamiętać, że dokumenty można złożyć online poprzez e-Urząd Skarbowy.

Deklaracje PCC-3 można złożyć:

• Stacjonarnie w Urzędzie Skarbowym
• Online z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, potwierdzając tożsamość odpowiednimi danymi lub podpisem kwalifikowanym

Jak urząd skarbowy sprawdza darowizny

Otrzymanie darowizny wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia jej do Urzędu Skarbowego. Warto pamiętać, aby to zrobić, niezgłoszona darowizna może nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji. 

Najpierw należy zadać sobie pytanie, czym jest darowizna? Można mówić o darowiźnie gdy pomiędzy obdarowaną osobą a darczyńcą zachodzi relacja bezpłatnego przyjęcia majątku. Osoby niespokrewnione z darczyńcą, zapłacą najwyższy podatek od darowizny do Urzędu Skarbowego.

Jak Urząd Skarbowy sprawdza darowizny? Wiele osób liczy na uniknięcie konieczności odprowadzenia podatku od darowizny. Urząd skarbowy może nie sprawdzić darowizny w czasie jej przekazania. Należy jednak pamiętać, jeżeli z odłożonych pieniędzy w przyszłości zostanie zrealizowany większy zakup taki jak kupno mieszkania czy samochodu Urząd Skarbowy może upomnieć się o źródło przychodu. W takim wypadku należy wykazać, skąd kupujący posiadał pieniądze oraz że został odprowadzony odpowiedni podatek od przychodu. Jeżeli zostanie udowodnione niezgłoszenie darowizny, podatnik zostanie obciążony karą przez Urząd Skarbowy.

Liczba wyświetleń: 8406Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS