Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Co można załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego? Jak zrealizować formalności przez e-USC. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego to jednostka organizacyjna, która wchodzi w skład urzędu miasta lub gminy. Urząd Stanu Cywilnego został powołany między innymi do prowadzenia rejestracji urodzeń, śmierci oraz związków małżeńskich. Wiedząc, co to jest Urząd Stanu Cywilnego, można udać  się do odpowiedniej jednostki w celu realizacji formalności. Należy pamiętać, że wiele spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego można załatwić online.

e-Urząd Stanu Cywilnego

Należy pamiętać, że Urząd Stany Cywilnego działa również w formie online. e-Urząd Stanu Cywilnego pozwala na realizacje wielu formalności bez konieczności wizyty osobistej. Przez internet można zgłosić urodzenie dziecka, a także uzyskać odpis aktu cywilnego np. zgonu, małżeństwa czy urodzenia. Załatwienie spraw online w USC wymaga posiadania przez interesanta profilu zaufanego lub e-dowodu z czytnikiem. Niektóre sprawy takie jak kolejny odpis aktu cywilnego wymagają uregulowania opłaty skarbowej. Z tego powodu e-urząd stanu cywilnego obsługuje płatności online.

Co można załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Wiele osób zastanawia się, co można załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego. USC zajmuje się szeregiem spraw związanych ze stanem cywilnym obywateli. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego można zaliczyć między innymi bieżącą rejestrację urodzeń, zgonów i małżeństw. Ewidencja prowadzona jest w księgach wieczystych. Na podstawie tych danych prowadzone są także zbiorowe akty, które mogą zostać wykorzystane do prowadzenia statystyk np. przez Główny Urząd Statystyczny. Należy pamiętać, że w związku z orzeczeniami sądowymi lub innymi decyzjami administracyjnymi urzędnicy dokonują zmian w księgach. Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego zajmują się także wydawaniem odpisów z ksiąg stanu cywilnego. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego mieszkańcy Polski niezależnie od płci mogą złożyć oświadczenia o wstąpienie w związek małżeński. Natomiast tylko mężczyźni mogą złożyć odpowiednie oświadczenie o uznaniu dziecka. Dodatkowo chcąc nadać nowo narodzonemu potomkowi nazwisko mężna matki, należy skierować się do Urzędu Skarbowego. W temacie nazwisk w USC można ustalić nazwisko, jakim będą posługiwać się małżonkowie, a także dzieci, które zostaną urodzone w wyniku tego związku. 

Urząd Stanu cywilnego wydaje zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego w miesięcznym terminie, a także oświadczenia potwierdzające brak przeszkód na wejście w związek małżeński.

Warto dodać, że w niektórych gminach Urząd Stany Cywilnego zajmuje się organizacją uroczystości z okazji 25-lecia oraz 50-lecia małżeństwa, a także uroczystym wydaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Urząd Stanu Cywilnego ślub

Ślub cywilny w Polsce zawierany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale istnieje też możliwość przeniesienia uroczystości w inne miejsce. Jedynym warunkiem jest zachowanie bezpieczeństwa i uroczystej formy ceremonii. Koszty związane z zawarciem związku małżeńskiego wynoszą 84 zł. Jest to opłata obowiązkowa związana bezpośrednio ze sporządzeniem aktu małżeństwa. W przypadku ślubu poza urzędem pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 1000 zł, warto jednak pamiętać, że opłata nie jest pobierana gdy ślub odbywa się poza urzędem z powodów zagrożenia życia lub zdrowia.

Co załatwić przed ślubem, jakie dokumenty do ślubu?

Oczywiście konieczne jest udanie się do urzędu Stanu Cywilnego w celu ustalenia terminu ślubu. Jeżeli istnieje takie życzenie małżonków, aby ślub odbywał się poza urzędem, należy złożyć odpowiedni wniosek. Warto pamiętać, że wszelkie pytania związane z organizacją ślubu można kierować bezpośrednio do urzędnika.

Przed ślubem cywilnym należy przygotować dokumenty tożsamości, potrzebne są one jedynie do wglądu przez urzędnika. Potrzebny do ślubu jest również  dowód opłaty skarbowej, wydawany w kasie urzędu w przypadku płatności stacjonarnej, jeżeli chodzi o płatność online, dowód należy przygotować samodzielnie. W niektórych przypadkach konieczne jest również zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego (np. w sytuacji gdy narzeczeni nie są pełnoletni). Należy także pamiętać, że ślub cywilny musi zostać przeprowadzony przy obecności świadków. Jest to obowiązkowe, a świadkowie również muszą posiadać ważne dowody osobiste lub paszporty.

Ślub za granicą — potrzebne dokumenty i formalności w USC

Wiele par marzy o ślubie poza granicami Polski. Taka uroczystość niewątpliwie wymaga organizacji z dużym wyprzedzeniem, a także załatwienia wielu formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeżeli chodzi o ślub kościelny, najpierw należy uzyskać zgodę proboszcza, a także konieczne jest odbycie odpowiednich nauk przedmałżeńskich. Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego, udziela on możliwości wejścia w związek małżeński za granicą. Niestety zawarcie związku formalnego za granicą wiąże się z wieloma formalnościami w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ślub za granicą jest uznawany jedynie w obecności polskiego konsula lub innego urzędnika. Chęć zawarcia związku małżeńskiego musi zostać zgłoszona do konsulatu minimum 2 miesiące przed planowaną uroczystością. Po wiele potrzebnych dokumentów należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce przed wylotem. Konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami Polski. Taki dokument musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język urzędowy kraju, w którym ślub się odbywa. 

Po powrocie do Polski należy oczywiście dostarczyć odpowiednie dokumenty do urzędu stanu cywilnego. Konieczne będą: 

• Oryginał aktu małżeństwa sporządzony za granicą
• Przysięgłe tłumaczenia dokumentu na język polski
• Dowody osobiste małżonków

Odpis aktu stanu cywilnego

Odpisu aktu cywilnego wydawane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez urzędników. Warto wiedzieć, że pierwsze wydanie dokumentu jest darmowe, natomiast każde kolejne wiąże się z opłatą skarbową. Wynosi ona za 22 zł za odpis skrócony, a 33 zł za zupełny odpis stanu cywilnego. Jeżeli chodzi o załatwianie formalności przez pełnomocnika, opłata wyniesie się dodatkowe 17 zł.

Urząd Stanu Cywilnego akt urodzenia

Akt urodzenia to dokument potwierdzający urodzenie oraz rejestracje dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po narodzinach jedno z rodziców musi udać się do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego w celu powiadomienia urzędu oraz sporządzenia odpowiednich dokumentów. Przy rejestracji dziecka zostanie nadany numer PESEL, a także adres zameldowania. Po dokonaniu potrzebnych formalności Urząd Stanu Cywilnego bezpłatnie wydaje skrócony odpis aktu urodzenia.  Zgłoszenie narodzin musi zostać dokonane w terminie do 21 dni od wydania karty urodzenia (sporządzana przez osobę odbierającą poród). W przypadku niewypełnienia tej formalności Urząd Stanu Cywilnego sam wybiera imię dla dziecka i rejestruje jego urodzenie bez obecności rodziców.

Co zrobić w przypadku gdy dziecko rodzi się martwe? W takiej sytuacji należy zgłosić urodzenie w ciągu 3 dni od wystawienia przez pracownika szpitala karty martwego urodzenia. Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego następuje jedynie w sytuacji gdy lekarz jest w stanie stwierdzić płeć dziecka. W przeciwnym karta urodzenia nie jest wystawiana, a lekarz może udostępnić osobie uprawnionej do pochówku kartę zgonu. Upoważnia ona do pochowania bez konieczności rejestracji zgonu. 

Liczba wyświetleń: 10263Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS