Urząd Miasta

Opublikowano:

Urząd Miasta

Dowody osobiste w Urzędzie Miasta. Jak złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Miasta? Zadania Urzędu Miasta oraz wydziały oraz ich zakres obowiązków.

Urząd Miasta co to? Zadania Urzędu Miasta

Urząd miasta jest jednostką administracji publicznej zajmująca się organizacyjną gminy. Do zadań Urzędu Miasta należy świadczenie pomocy Prezydentowi Miasta. Aby załatwić konkretne formalności w Urzędzie miasta, zaleca się udać się do odpowiedniego wydziału. Urząd miasta jest odpowiednikiem urzędu gminy, ze względu na realizowane zadania.  Mieszkańcy miasta kierują się do Urzędu Miasta, natomiast mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi zwykle zmierzają do Urzędu Gminy.

Jakie sprawy można załatwić w Urzędzie Miasta? Obywatele w UM mogą załatwić szereg formalności takich jak odebranie dowodu osobistego, zmiana nazwiska, a także uzyskanie różnego rodzaju zezwoleń.

Rejestracja w Urzędzie miasta

Aby zaoszczędzić czas, przed stacjonarną wizytą w urzędzie Miasta warto zapowiedzieć swoją wizytę telefonicznie. Rezerwacja wizyt prowadzona w Urzędzie Miasta. Aktualne dane kontaktowe takie jak telefon można odnaleźć na stronie urzad info pl.

Dowody osobiste w Urzędzie Miasta

Gdzie złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego? Takie dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miasta. O dowód osobisty w Urzędzie Miasta może starać się każda osoba, która ukończyła 18 lat, a nie posiada takiego dokumentu lub taka, której dowód stracił ważność. Warto wiedzieć, że wniosek o dowód osobisty można złożyć 30 dni przez 18 urodzinami. Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o dowód osobisty? Oczywiście wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane są w Urzędzie Miasta (lub gminy). O uzyskanie dowodu osobistego w jak najszybszym czasie powinny wnioskować osoby, które są pełnoletnie, ale także osoby, których wygląd zmienił się na, tyle że może pojawić się problem z ich rozpoznaniem. Dodatkowo wniosek o wydanie dowodu osobistego w Urzędzie Miasta powinny złożyć osoby, których dane na dokumencie są nieaktualne (np. w wyniku ślubu lub rozwodu). Oczywistą wiedzą jest, że w przypadku zagubienia dokumentu należy zgłosić to w odpowiednie miejsce, a także wystąpić o wydanie nowego dowodu.

W przypadku utraty ważności dowodu, wnioski w urzędzie miasta przyjmowane są 30 dni przed końcem terminu przydatności dokumentu.

Urząd miasta godziny pracy

Chcąc udać się osobiście do Urzędu Miasta, należy znać godziny funkcjonowania instytucji. Na terenie Całej Polski godziny pracy Urzędu Miasta mogą się różnic między sobą. Z tego powodu warto przeglądnąć stronę internetową urzędu w celu poznania aktualnych godzin pracy. Wszystkie Urzędy Miasta są czynne od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wydziały w Urzędzie Miasta

Aby załatwić konkretne formalności w Urzędzie miasta, należy udać się do odpowiedniego oddziału. Wynika to z faktu, iż wydawanie dowodów osobistych a przykładowo wymeldowanie są realizowane przez inne wydziały Urzędu Miasta. Z każdym wydziałem w Urzędzie Miasta można skontaktować się w celu uzyskania dodatkowych informacji. Mieszkańcy najczęściej korzystają w usług wydziałów.

Wydział Architektury Urzędu Miasta

Udając się do Wydziału Architektury Urzędu Miasta, można załatwić sprawy architektoniczno-budowlane takie jak uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę/przebudowę lub rozbiórkę budynku. W tym dziale Urzędu Miasta można także uzyskać dziennik budowy. Reasumując, sprawy związane z budownictwem są realizowane w wydziale Architektury.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta

Wydział Edukacji zajmuje się między innymi prowadzeniem listy sieci publicznych szkół i przedszkoli, a także ustalaniem granic i obwodów, które obejmują konkretne placówki. Urzędnicy prowadzą także sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów. Dodatkowo to właśnie pracownicy Urzędu Miasta decydują o awansie nauczycieli, a także kierują wybranych uczniów do kształcenia specjalistycznego oraz umieszczają młodzież w specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta

Do głównych zadań oddziału można zaliczyć wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, zatrzymywanie i zwrot prawa jazdy, dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie tablic rejestracyjnych czy przyjmowanie zawiadomień o nabyciu pojazdy. To właśnie do wydziału komunikacji Urzędu Miasta można zgłosić się po odbiór prawa jazdy czy tablicy rejestracyjnej.

Wydział Geodezji Urzędu Miasta

Wydział zajmuje się prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz opracowywaniem i klasyfikacją gruntów. Jednym z najczęściej wydanych dokumentów przez urzędników wydziału Geodezji Urzędu miasta są wypisy i wyrysy na podstawie baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta

W sprawie odbierania odpadów  oraz opłaty finansowej należy udać się do Urzędu Miasta – Wydziału Gospodarki Komunalnej. Dział zajmuje się również wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, a także wydawaniem pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.

Urząd Miasta – BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to portal internetowy zbierający informacje na temat jednostek publicznych takich jak Urząd Miasta czy Urząd Gminy. BIP pozwala na bezpłatne uzyskanie informacji publicznej przez każdego obywatela. Biuletyn Informacji Publicznej udostępnia aktualny status prawny podmiotów, a także dane kontaktowe. Urząd Miasta BIP jest często wykorzystywany przez obywateli, jednak struktura strony dla niektórych może okazać się niezrozumiała. Z tego powodu warto skorzystać ze strony urząd.info.pl w celu uzyskania aktualnych danych kontaktowych urzędów oraz informacji na temat każdego Urzędu Miasta w Polsce. Spis Urzędów Miasta dostępny jest online dla wszystkich zainteresowanych osób.

Liczba wyświetleń: 10871Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS