W 2023 roku 3 mln zł na aktywizację osób wykluczonych w społeczeństwie | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Opublikowano:

W 2023 roku 3 mln zł na aktywizację osób wykluczonych

Nabór wniosków do Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023. 3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2023 r.

Kim jest osoba wykluczona w społeczeństwie? Wykluczenie społeczne ma miejsce w przypadku gdy nie każdy ma te same możliwości które pozwalałyby wieść godne życie. Wykluczenie w społeczeństwie ma również miejsce w przypadku gdy dana osoba nie może zabrać głosu, lub jej zdanie jest bagatelizowane ze względu na pozycję w jakiej się znajduje. O kim dokładnie mowa? Do osób wykluczonych społecznie można zaliczyć osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, bezdomne. Do tej grupy często kategoryzuje się również młodzież z zaniedbanego środowiska czy imigrantów.

3 mln złotych na aktywizację osób wykluczonych społecznie

‘Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025’ to przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej plan mający na celu podniesienie jakości oferowanych przez centra i kluby integracji społecznej usług. Co oferują takie centra? Do ich zadań zalicza się między innymi czynności terapeutyczne i samopomocowe dla osób wykluczonych społecznie. Dzięki działaniu ośrodków osoby wykluczone np. długotrwale bezrobotne czy zmagające się z problemami z uzależnieniem mogą liczyć na wsparcie w znalezieniu pracy.

W przyszłym roku w ramach tego programu przeznaczymy 3 mln zł na aktywizację osób wykluczonych społecznie. O uzyskanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się między innymi podmioty prowadzące centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej - powiedziała Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Pani Minister jasno odkreśliła, iż dofinansowanie będzie miało bezpośredni skutek na wzmocnienie pozycji w społeczeństwie osób wykluczonych również w zakresie znalezienia zatrudnienia socjalnego.

Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025

Przeznaczenie 3 mln zł w 2023 roku na rzecz pomocy osobom wykluczonym społecznie odbywa się w trzech priorytetach. Założenia programu w każdym z priorytetów są różne. Należy wspomnieć, iż nie każdy może starać się o uzyskania wsparcia finansowego z rządu.

Priorytet 1 Usługi reintegracyjne – jego celem jest dostosowanie ofert podmiotów zatrudnienia do nowych panujących warunków społeczno-gospodarczych.

Priorytet 2 Ścieżki reintegracji – założeniem Priorytetu 2 jest zwiększenie na zatrudnienie osób korzystających z pomocy i wsparcia Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego.  

Priorytet 3 Wzmocnienie instytucjonalne Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego – ma na celu profesjonalizację PSZ. Między innymi poprzez współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami, a także ciągły rozwój zawodowy kadr.

Jak uzyskać dotacje z Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego?

Składanie wniosków do programu możliwe jest już od 26 września 2023 roku. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej. Należy również wspomnieć, że w priorytetach 1 oraz 2 dofinansowanie mogą uzyskać również organizacje pozarządowe z art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwota dofinansowania z Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025 może wynieść od 20 do 120 tysięcy złotych we wszystkich priorytetach. Osoby zainteresowane powinny już złożyć odpowiednie dokumenty. Na obecną chwilę nabór prowadzony jest do 26 października 2022 roku do 16:00.

Liczba wyświetleń: 991Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS