Będą zmiany w opodatkowaniu budowli użytkowanych w biznesie

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Będą zmiany w opodatkowaniu budowli użytkowanych w biznesie

Dowiedz się, jak opodatkowanie budowli będzie bardziej przejrzyste, choć nowe przepisy stworzą duże pole do interpretowania na niekorzyść podatnika kwestii, co jest budowlą.

Zmiany w opodatkowaniu budowli biznesowych - co się zmieni?

W świetle nowych regulacji podatkowych, przedsiębiorcy użytkujący różnego rodzaju budowle w działalności gospodarczej, muszą przygotować się na zmiany. Inaczej rury, inaczej kable - mówi nowe prawo, które ma na celu wprowadzenie większej przejrzystości w temacie opodatkowania.

Nowa definicja budowli - do niedawna trwały konsultacje publiczne na temat projektu zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W odpowiedzi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 roku, który uznał dotychczasowe definicje budowli za nieprecyzyjne, Ministerstwo Finansów przedstawiło nową definicję. Projekt zakłada istnienie 28 typów budowli podlegających opodatkowaniu, w tym zarówno takich, które są precyzyjnie określone, jak i tych definiowanych bardziej ogólnie, np. "wolno stojących instalacji przemysłowych i urządzeń technicznych". Nowe przepisy mają na celu unifikację i ujednolicenie kwestii podatkowych w relacji przedsiębiorstw z gminami.

Zmiany w podatku od nieruchomości mogą okazać się niekorzystne dla wielu działalności, zwłaszcza w branżach energetycznych i telekomunikacyjnych. Nowa reguła dotycząca budowli może bowiem doprowadzić do opodatkowania nie tylko samych konstrukcji, lecz również zamontowanych na nich urządzeń. Jak przytacza doradca podatkowy w KPMG, Martin Wrbka, nowe przepisy otwierają pole do interpretacji rozszerzających podstawę opodatkowania i mogą wpływać na wartość wielu instalacji przemysłowych.

Potencjalne korzyści i pułapki

  • Kanały i kable: Nowością jest wyraźne rozróżnienie wartości rur od wartości przewodów, które one zawierają - do tej pory często podatek obejmował oba te elementy.
  • Interpretacje prawnopodatkowe: Po wejściu w życie nowych przepisów wiele dotychczasowych interpretacji dotyczących budowli utraci moc, co może prowadzić do przeformułowania wielu stanowisk.

Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku, dlatego przedsiębiorcy mają czas na przygotowanie się do adaptacji. Warto jednak już teraz śledzić rozwój sytuacji, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podatkowych.

Co dalej?

W obliczu nieuniknionych zmian, każda firma działająca w sektorze budowlanym powinna na bieżąco monitorować informacje prawne oraz korzystać z pomocy ekspertów podatkowych, aby zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe. Zaleca się dokładne zapoznanie się z 28 typami budowli określonymi w projekcie ustawy oraz planowanie przyszłej infrastruktury projektów z uwzględnieniem nowej definicji budowli, aby maksymalnie wykorzystać potencjalne korzyści wynikające z przyszłych regulacji.

Liczba wyświetleń: 63Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS