Darowizna a Urząd Skarbowy

Darowizna a Urząd Skarbowy

Darowizna a zachowek, ile wynosi podatek od darowizny? Zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego – darowizna mieszkania, samochodu, majątku.

Darowizna to nieodpłatne przekazanie pieniędzy, rzeczy lub nieruchomości dla innej osoby. Rozróżnia się trzy rodzaje darowizn pieniężnych ze względu na prawo podatkowe. Podobnym tematem jest darowizna mieszkania, czy darowizna samochodu w rodzinie. Warto sprawdzić do której grupy należy przekazanie chcąc wiedzieć kiedy można skorzystać z odliczenia podatku od spadków i darowizn, a także jakie dokumenty przygotować. Kwestie dotyczące darowizn są dokładnie opisane w prawie, warto znać szczegóły, aby nie zapłacić podatku czy kary finansowej. Darowizna od rodziców czy dziadków w znacznej wysokości  może być często nieświadomie przeoczona przy ustalaniu podatku do zapłaty.

Urząd Skarbowy zgłoszenie darowizny

Urząd skarbowy jest adekwatnym miejscem dla rozliczenia się z darowizn za pomocą formularza SD-Z2, zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego jest obowiązkiem, podobnie jak rozliczenie się z podatku dochodowego. Darowizna w rodzinie dzieli się na 3 grupy, najwyższą kwotą wolną od podatku jest ok. 10 tys. dla najbliższych członków rodziny w ciągu 5 lat. Darowizny nie trzeba zgłaszać jeśli nie przekracza tej kwoty oraz darczyńca należy do 0-owej grupy podatkowej. Natomiast darowizna od dziadków o tej samej wartości jest konieczna do zgłoszenia, bo należą oni do 1 grupy podatkowej, która ma niższą kwotę wolną od podatku. Także wielokrotna darowizna w rodzinie podlega opodatkowaniu, bowiem nie liczy się ilość a łączna kwota darowizn w okresie 5 lat.

Darowizna na cele kultu religijnego może być odliczona w postaci ulgi od podatku dochodowego maksymalnie w wysokości 6% dochodu. Jeżeli chodzi o darowizny na tzw. cele charytatywno-opiekuńcze kościoła mogą być odliczane w całości. Darowizna jest odliczana od przychodu przy rozliczaniu ryczałtem, a w przypadku podatku rozliczanego PIT-em od dochodu. Dla darowizny samochodu najaktualniejsze wzory podań zawierają odpowiedni rodzaj podatku do zapłaty.

Darowizna mieszkania dotyczy przekazania domu lub mieszkania na użytkowanie. Prawo własności mieszkania może nabyć dowolna osoba zgodnie z życzeniem właściciela. Przekazanie darowizny powinno zostać udokumentowane poprzez akt notarialny, konieczne jest uiszczenie opłaty i podatku od darowizny nieruchomości, gdyż wartość mieszkania czy domu niemal na pewno przekroczy 10 tys. (20 tys. dla obu rodziców).

Jak poinformować urząd skarbowy o darowiźnie? W celu zgłoszenia darowizny do urzędy skarbowego należy wypełnić formularz SD-Z2. Druk można złożyć zarówno online jak i w formie papierowej. Wszystkie formularze są dostępne na portalu rządowym lub na stronie wybranego Urzędu Skarbowego. Dodatkowo urząd może wymagać potwierdzenia przelewu. Instytucja może się również ubiegać o potwierdzenie informacji na temat przekazanych przedmiotów, pieniędzy czy nieruchomości. Mogą być to kwestie dotyczące w jaki sposób darowizna została przekazana, od kogo oraz stopień pokrewieństwa z osobą, która przekazała majątek. 

Niektórzy mogą zastanawiać się ile kosztuje zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego. Zgłoszenie formularza darowizny do Urzędu Skarbowego jest bezpłatne

Podatek od spadków i darowizn jaki Urząd Skarbowy? Naczelnikiem Urzędu Skarbowego właściwy dla złożenia formularza SD-Z2 jest wybierany ze względu na adres zamieszkania spadkobiorcy. 

Odwołanie darowizny

W świetle prawa odwołanie darowizny jest możliwe w niektórych sytuacjach. Kiedy można odwołać darowiznę? Przyczyną dla odwołania darowizny może być rażąca niewdzięczność wobec darczyńcy czy np. uniemożliwianie używania darowanego samochodu lub mieszkania. 

Darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie tylko w przypadku gdy  w momencie jej otrzymania jest ona przeznaczona dla małżeństwa, a nie tylko współmałżonka. Np. darowizna samochodu dla syna od rodziców nie podlega podziale w postępowaniu rozwodowym nawet jeśli została przekazana po ślubie.

Ile wynosi podatek od darowizny?

Podatek od darowizny może dochodzić nawet do 20% jeśli znacznie przekroczy kwotę wolną od podatku jeżeli przekazanie następuje wobec osób niespokrewnionych. Należy wiedzieć, że umowa darowizny może nie być wymagana przy przekazywaniu niewielkiej ilości pieniędzy. Jednak duże przelewy bankowe mogą zwrócić uwagę Urzędu Skarbowego. Instytucje odpowiedzialne mają możliwość sprawdzenia darowizn poprzez analizę konta bankowego.

Umowę darowizny można wypełnić online, używając odpowiedniego formularza. Potrzebne druki i wzory znajdują się na ogólnie dostępnej stronie rządowej.
Znalezione tam umowy darowizny są  bezpośrednio gotowe do druku

Czy darowizna w kwocie aż 100 tysięcy otrzymana od rodziców podlega opodatkowaniu? Do jakiej wysokości?

Darowizna od rodziców jest przypadkiem szczególnym jeśli chodzi o darowizny w rodzinie, chociaż rodzice zaliczają się do 0-owej grupy podatkowej, często konieczne jest zgłoszenie darowizny od rodziców do Urzędu Skarbowego. Lepiej jest uniknąć nieprzyjemności, gdy Urząd Skarbowy uzyska dostęp do konta bankowego i wykryje niezgłoszoną darowiznę zwłaszcza w dużej wysokości. Darowizna od obojga rodziców jest ograniczona dwukrotnie wyższym limitem niż w przypadku jednego rodzica, czyli ok. 20 tys. liczone w ciągu 5 lat. Wypłata ze wspólnego konta rodziców przez jednego małżonka jest uznana za darowiznę od obu rodziców dla dziecka.

Darowizna a zachowek dla rodzeństwa

Zachowek służy zachowaniu interesów osób najbliższych zmarłemu, które mogą czuć się pokrzywdzone niekorzystnym dla nich rozdysponowaniem majątku. Spadkobierca może przekazać darowiznę innym członkom rodziny przed śmiercią z pominięciem tych, co nic nie dostaną. To oznacza, że cały majątek został przepisany poprzez darowiznę. W tym przypadku darowizna jest uznawana za spadek i w świetle prawa zachowek nadal przysługuje spadkobiercom nawet jeśli testament nic dla nich nie przewiduje. W okresie 10 lat od przekazania  darowizny przez  możliwe jest dochodzenie otrzymania zachowku od darowizny.

Jak Urząd Skarbowy sprawdza darowizny?

Osoby które otrzymały donację mogą zastanawiać się jak Urząd Skarbowy Sprawdza darowizny. Urząd skarbowy może w łatwy sposób za pomocą prześledzenia konta bankowego sprawdzić, otrzymanie niezgłoszonej darowizny. Zgodnie ze słusznością poglądu NSA wpłata powinna nastąpić z konta na konta. Również w przypadku otrzymania darowizny w gotówce, a następnie wpłacenia kwoty na konto bankowe Urząd Skarbowy może wymagać od interesanta wykazania źródła przychodu. 

W przypadku niezgłoszonej darowizny do 6 miesięcy obdarowany będzie musiał zapłacić podatek, a nawet ponieść odpowiedzialność karno-skarbową. Osoby, których wartość majątku darowizny nie przekracza 9 637 zł (liczy się majątek otrzymany w ciągu 5 lat od jednej osoby) są zwolnieni ze zgłaszania darowizny do urzędy skarbowego.

Kalkulator podatku od darowizny

W celu poglądowego zapoznania się z wyliczeniami pomocne są kalkulatory online do rozliczeń darowizny. Wyliczenia kalkulatora podatku od darowizny mogą się jednak różnić od podatku w zależności od wersji. Jeśli obliczenia mają być dokładne najlepiej poradzić się księgowego, gdyż może się okazać, że można odliczyć nieco większą kwotę darowizny pieniężnej np. z umowy darowizny pojazdu.

Darowizna samochodu

Darowizna samochodu jest rodzajem przekazania rzeczy znacznej wartości, dla którego należy sporządzić umowę darowizny pojazdu. Jeśli wartość przekazywanego auta jest powyżej kwoty wolnej od podatku, wymagana jest umowa darowizny samochodu. Porozumienie polega na przekazaniu części praw dla współwłaściciela. Często służy to obniżeniu rat ubezpieczenia. W tym przypadku umowy darowizny samochodu najlepszy będzie gotowy wzór z witryny internetowej. 

W przypadku darowizny samochodu należy zgłosić ten fakt Wydziału Komunikacji, ponieważ wiąże się to z przerejestrowaniem samochodu. Obowiązek poinformowania wydziału należy do obdarowanego oraz darczyńcy. W zależności od tego, do której grupy podatkowej darczyńca należy, podatek od darowizny samochodu będzie wyliczany na innych zasadach. Inaczej sprawa wygląda przekazania samochodu pomiędzy bliską rodziną, możliwe jest skorzystanie wtedy ze zwolnienia z podatku.

Liczba wyświetleń: 1674Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS