Hołownia zgłasza wniosek do prokuratury – chodzi o Krystynę Pawłowicz

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Hołownia zgłasza wniosek do prokuratury – chodzi o Krystynę Pawłowicz

Możliwość popełnienia przestępstwa przez Krystynę Pawłowicz – Hołownia złożył zawiadomienie do prokuratury. Przekroczyła uprawnienia?

Szymon Hołownia kontra Krystyna Pawłowicz

Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, postanowił wnieść sprawę do prokuratury, argumentując, że Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przekroczyła swoje kompetencje nakładając grzywnę na Pawła Śliza, posła koalicji Polska 2050, pomimo jego objęcia immunitetem. Hołownia uważa, że takie działania sędzi TK stanowią wykroczenie przeciwko normom prawnym, a opisywane zachowanie Pawłowicz określił jako "wybryk". Wskazuje to na poważny konflikt między organami władzy, gdzie podejrzane o nadużycie uprawnienia są przedstawiane do oceny organom ścigania. Ten krok marszałka jest wyrazem zdecydowanej obrony zasad praworządności i proceduralnych aspektów immunitetu parlamentarnego.

Składam dziś zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Krystynę Pawłowicz, która nałożyła grzywnę na posła Pawła Śliza mimo, że ma immunitet - powiedział marszałek Szymon Hołownia.

Hołownia inicjator zmian w sejmowych komisjach

Podczas niedawnego wystąpienia Szymon Hołownia podkreślił znaczenie wizji Sejmu, skupionej na przyszłości młodego pokolenia Polaków. Zaproponował utworzenie Komisji ds. dzieci i młodzieży, mającej za zadanie analizę i ocenę nowych praw z perspektywy najmłodszych obywateli. To podejście ma na celu zapewnienie, aby każdy akt prawny uwzględniał długoterminowe konsekwencje dla dzieci i młodzieży. Marszałek podkreślił, że potrzebna jest zmiana myślenia o prawie, które musi być tworzone z myślą o przyszłych pokoleniach.

Ideowy pomysł na wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Hołownia przedstawił również nowatorską propozycję odnośnie procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sugeruje, by w przyszłości Prezydium Sejmu prezentowało grupę ośmiu kandydatów, z której ostatecznie zostaliby wybrani czterej sędziowie. Ten model ma szansę zwiększyć transparentność i pluralizm przy wyborze sędziów TK, odchodząc od praktyki jednostronnego obsadzania teki przez rządzącą większość. Marszałek Sejmu wyraził nadzieję, że taka zmiana przyczyni się do głębokiej reformy Trybunału Konstytucyjnego, poprawiając jego pozycję oraz niezawisłość w polskim systemie prawnym.

Wszystkie te działania Hołowni świadczą o aktywnym podejściu do sprawowania funkcji marszałka Sejmu i wskazują na jego zaangażowanie w ochronę praworządności oraz dążenie do modernizacji procesów legislacyjnych i sądowniczych w Polsce. Gwarantuje to ciekawy rozwój wydarzeń w najbliższej przyszłości na polskiej scenie politycznej.

Liczba wyświetleń: 56Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS