Dofinansowanie z PUP, ile czasu trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku?

Ile czasu ma Urząd Pracy na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie?

Jak długo należy czekać na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie przez Urząd Pracy? Ile czasu ma Urząd pracy na rozpatrzenie wniosku? Dofinansowanie z PUP warunki.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP

Dofinansowanie PUP jest rodzajem bezzwrotnych przekazów środków pieniężnych dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki te stanowią cenny zastrzyk gotówki, bardzo potrzebny przy wejściu na rynek. Dofinansowanie z PUP na działalność stanowi element rządowego planu aktywizacji bezrobotnych.

Jak otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności?

Oczywiście pierwszym krokiem jest złożenie odpowiednich dokumentów do odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy. Po złożeniu wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W przypadku naboru prowadzonego w określonym czasie – termin 30 dni liczy się od daty zamknięcia naboru. Natomiast jeśli nabór prowadzony jest w trybie ciągłym termin na rozpatrzenie wniosku przez Urząd Pracy liczy się od dnia jego zgłoszenia. 

30 dni, czy są wyjątki od tej reguły?

Oczywiście termin 30 dni jest czasem maksymalnym, w rzeczywistości wnioski zazwyczaj są rozliczanie w ciągu 2-3 tygodni. Jednak nim środki finansowe trafią na konto musimy poczekać dłużej.

Termin umowy o dofinansowanie

Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy dofinansowania, której termin wyznaczony przez Urząd Pracy wynosi 1-3 tygodni od momentu pozytywnego rozpatrzenia wniosku. W rzeczywistości procedura ubiegania się od dofinansowanie może trwać do 2 miesięcy.

PUP dofinansowanie dla kogo?

To dla kogo przeznaczona jest dostają z PUP jasno określają założenia projektu. Dotacja jest przeznaczona przede wszystkim dla bezrobotnych, absolwentów CIS i KIS. Warunkiem jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz brak prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy (zależy od urzędu). Najczęściej urząd pracy nie wymaga wkładu własnego do dofinansowania.

Jak wypełnić wniosek do PUP o dofinansowanie? 

Przed wypełnieniem wniosku o dofinansowanie z PUP należy dokładnie określić plan działalności gospodarczej, i sprawdzić, czy przedstawione w nim cele są osiągalne w określonej przyszłości. We wniosku powinny się znaleźć:

  • kwota dotacji,
  • ogólna kalkulacja kosztów
  • potencjalna forma zabezpieczenia środków
  • rodzaj planowanej działalności gospodarczej,

Urząd pracy dla wniosku o dofinansowanie udostępnia szablon do pobrania na stronie internetowej odpowiedniego urzędu. Dokument można złożyć osobiście lub listem poleconym. 

Warto także wiedzieć, że dofinansowanie z PUP nie jest przychodem według ustawy o PIT. Wniosek do pup o dofinansowanie należy złożyć do właściwego urzędu pracy z uwagi na miejsce zamieszkania.

Liczba wyświetleń: 1575Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS