Jak otrzymać rentę socjalną z MOPS?

Jak otrzymać rentę socjalną z MOPS?

Sprawdź komu i w jakich przypadkach przysługuje prawo do otrzymania renty socjalnej oraz ile wynosi jej kwota.


Renta socjalna jest świadczeniem wypłacanym dla osób, które ze względu na stan zdrowia są niezdolne do pracy zarobkowej. Aby móc się o nią starać należy spełnić kilka warunków.

 

Komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje pełnoletnim i mieszkającym osobom, które nie wypracowały w ciągu życia całego okresu składkowego z powodu wczesnej utraty zdrowia:

- przed ukończeniem pełnoletności

- w trakcie nauki w szkole

- na uczelni wyższej(do 25. roku życia).

Wnioskodawcy muszą posiadać ważne orzeczenie lekarskie o całkowitej niezdolności do pracy. Bez tego dokumentu żaden wniosek o przyznanie renty nie zostanie rozpatrzony.

 

Wysokość renty 

Od 1 czerwca 2018 roku renta socjalna wynosi 100% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Wynosi ona 1250,88zł brutto. W przypadku otrzymywania również renty rodzinnej jej wysokość może ulec zmianie. Wysokość obydwu świadczeń nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Liczba wyświetleń: 193