Jak sprawdzić czy PIT został rozliczony przez Urząd Skarbowy?

Opublikowano:

Jak sprawdzić czy PIT został rozliczony przez Urząd Skarbowy?

Gdzie należy szukać informacji o tym czy pit został rozliczony przez urząd skarbowy? W poniższym artykule znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

Czy Urząd Skarbowy Rozliczył PIT?

W celu sprawdzenia, czy PIT już został rozliczony przez Urząd Skarbowy można się zalogować do e-Urzędu Skarbowego na platformie udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • logując się w aplikacji mObywatel
  • użyć profilu zaufanego, 
  • potwierdzić tożsamość za pomocą bankowości elektronicznej
  • zweryfikować dane za pośrednictwem e-dowodu
  • podać swoje dane: PESEL lub NIP oraz kwotę przychodów bezpośrednio na stronie 

Po poprawnym przejściu logowania do e-US należy wybrać opcję Twój e-PIT, a następnie sekcję złożone dokumenty. Po wybraniu odpowiedniego roku wyświetlona zostaje informacja o statusie deklaracji PIT

Czy istnieją inne sposoby sprawdzenia, czy PIT został rozliczony?

Jeśli formularz PIT został przekazany w formie papierowej, trzeba kontaktować się z placówką urzędu telefonicznie. Pełna lista Urzędów Skarbowych w Polsce dostępna jest w odrębnej zakładce portalu. W sytuacji gdy złożono zeznanie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, deklaracja papierowa jest uznana za jedyną zasadną.

Czym jest UPO?

Numer Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) jest nadawany deklaracji podatkowej, świadczy o jej poprawności, a także o tym, że została pozytywnie zaakceptowana przez Urząd Skarbowy. Data upoważnienia potwierdza datę złożenia deklaracji podatkowej, jednak nie zaleca się oczekiwania ze złożeniem deklaracji do ostatnich dni. Prawidłowy status przyjęcia deklaracji to 200. Numer UPO należy zachować przez okres 5 lat do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Gdy deklaracja zostanie odrzucona, jej status będzie inny niż 200, w tej sytuacji należy poprawić błędy i przesłać formularz ponownie. Poprawiony dokument musi zawierać informację 

Jak można sprawdzić, czy podatek został zapłacony?

W ramach działania e-Urzędu Skarbowego petent ma dostęp do wpłat jak i salda. Zamiast tradycyjnych przelewów, zachęca się do korzystania z płatności online w e-US. Dzięki temu nie ma możliwości, błędnego zaadresowania przelewu a marines błędu jest niemal zerowy.

Liczba wyświetleń: 1131Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS