Jak wypełnić zaświadczenie o zarobkach do MOPS?

Jak wypełnić zaświadczenie o zarobkach do MOPS?

Każdy pracownik ma prawo do uzyskania zaświadczenia o wysokości otrzymywanych zarobków. W jaki sposób takie zaświadczenie możesz uzyskać i jak je wypełnić.

Zaświadczenie o zarobkach jest potrzebne choćby w przypadku starania się o wsparcie socjalne w postaci zasiłków, czy dla osób starających się o przyznanie kredytu lub pożyczki. Jak je prawidłowo wypełnić?

 

Jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach powinno posiadać informacje tj:

- charakter wykonywanej pracy

- nazwa, adres, dane kontaktowe zakładu pracy

- imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania 

- rodzaju zawartej umowy o pracę i czas jej obowiązywania

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z ostatnich trzech miesięcy

- ewentualne obciążenia wynagrodzenia pracowniczego

 

Umowa zlecenie a zaświadczenie o zarobkach

W przypadku zaświadczenia o zatrudnieniu przez umowę zlecenie oprócz klasycznych informacji znajdziemy także oświadczenie że dana osoba świadczyła usługi na podstawie umowy zlecenie dla danej firmy. Zawarty w nim jest okres, w którym te usługi były świadczone. W przypadku tej umowy, zarobki często podawane są z okresu dłuższego niż 3 miesięcy.

 

Liczba wyświetleń: 3090Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS