Wydłużenie doby pracy kierowców z 24 na 25 godzin i zmiany w przerwach – nowe przepisy

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Wydłużenie doby pracy kierowców z 24 na 25 godzin i zmiany w przerwach – nowe przepisy

Nowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. Wydłużenie doby pracy z 24 na 25 godzin i zmiany w przerwach.

Nowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców autobusów

Z dniem 22 maja 2024 r. wchodzą w życie nowe regulacje prawne, które wprowadzają istotne zmiany dla kierowców autobusów świadczących okazjonalny przewóz osób. Zmiany te dotyczą zarówno wydłużenia doby pracy z 24 na 25 godzin, jak i modyfikacji w organizacji przerw podczas jazdy.

Pod wpływem nowelizacji unijnego rozporządzenia nr 561/2006, kierowcy zyskają możliwość wydłużenia doby pracy z 24 na 25 godzin, co pozwala na elastyczniejsze planowanie tras. Dodatkowo, wprowadzone zostaje nowe rozdysponowanie przerw w jeździe ciągłej. Wymagana przerwa wynosząca 45 minut może zostać podzielona na dwa okresy, każdy trwający co najmniej 15 minut.

O czym należy pamiętać wykorzystując nowe przepisy?

  • Wydłużenie doby nie może naruszać norm czasu pracy kierowców.
  • Przedłużenie doby dotyczy wyłącznie przewozów okazjonalnych.
  • W dniu, gdy skorzystano z odstępstwa, czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 7 godzin.
  • Wydłużenie doby można zastosować tylko w przypadku, gdy usługa przewozu okazjonalnego trwa co najmniej 6 kolejnych 24-godzinnych okresów.
  • Zmiany dotyczą również odroczenia tygodniowego odpoczynku o 12 okresów 24-godzinnych.

Dopełnienie formalności i dokumentacja

Korzystając z nowelizacji przepisów, należy pamiętać o konieczności posiadania w pojazdach wypełnionego formularza przejazdu. Zapisy muszą być zgodne z art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 i zawierać szczegółowe dane dotyczące wykonywanej usługi.

Cel zmian w przepisach

Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa warunków pracy kierowców oraz uczciwa konkurencja w sektorze transportu drogowego.

Okazjonalny przewóz osób różni się od regularnych usług, a nowelizacja ma na celu zwiększenie elastyczności oraz dostosowanie prawnych regulacji do specyfiki tego rodzaju transportu, charakteryzującego się sezonowością i wzmożoną działalnością w okresie letnim.

Powyższe zmiany wnoszą znaczące novum w organizacji czasu pracy kierowców wykonujących okazjonalny przewóz osób. Zmiany te wymagają od przewoźników i kierowców dostosowania się do nowych zasad, co może wymagać dodatkowych szkoleń i wprowadzenia nowych procedur w firmach transportowych. Warto także zaznaczyć, że wprowadzane modyfikacje są elementem szerszych procesów digitalizacji i unowocześniania prawodawstwa w zakresie transportu drogowego.

Zainteresowanych tematem zapraszamy do śledzenia naszego bloga, gdzie znajdą państwo szczegółowe informacje na temat nadchodzących zmian w prawie transportowym.

Liczba wyświetleń: 166Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS