Pakt migracyjny – co oznacza dla Polski? Mieszkanie i pieniądze dla imigrantów?

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Pakt migracyjny – co oznacza dla Polski? Mieszkanie i pieniądze dla imigrantów?

Mieszkanie i pieniądze dla imigrantów? Pakt migracyjny treść. Czym jest pakt migracyjny i jakie są jego szczegóły oraz konsekwencje dla Polski?

Pakt migracyjny co zakłada?

Pakt migracyjny to termin odnoszący się do międzynarodowych porozumień i polityk, które kształtują zarządzanie migracją na świecie. Warto zrozumieć, jakie konsekwencje może nieść ze sobą dla Polski i innych państw. Mimo że podpisany w 2024 to większość zapisów Paktu Migracyjnego ma obowiązywać dopiero w 2026 roku. Jakie są założenia Paktu migracyjnego i co to oznacza dla Polek i Polaków? Trzeba wiedzieć, że Polska jako jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej głosowała przeciw paktowi emigracyjnemu jako powód wskazują na położenie geograficzne oraz niewystarczającą równowagę między odpowiedzialnością a solidarnością.

Pakt migrcyjno-azylowy w ogólnym rozumieniu ma na celu wprowadzenie kompleksowego podejścia do migracji na terenie całej Unii Europejskiej. Celem wprowadzonej nowelizacji miało być również odciążenie państw UE do których przybywa większość migrantów. Pakt migracyjny zakłada również ograniczenie wtórnych przypływów migrantów oraz skuteczną rejestrację wniosków azylowych. Oto jakie przepisy zostały wprowadzone w Pakcie migracyjnym. jak wiadomo państwa członkowskie Unii mają 2 lata na przygotowanie się i zastosowanie nowych przepisów.

Eurodac – nowoczesna baza odcisków palców

Unowocześniona baza odcisków palców Eurodac ma istotny wpływ na politykę migracyjną Unii Europejskiej. Nowe przepisy dotyczące zaktualizowanej bazy danych Eurodac umożliwią gromadzenie dokładniejszych i kompletnych danych biometrycznych (w tym odcisków palców i zdjęć twarzy) dotyczących różnych kategorii migrantów. Ma to niejako pomóc w ograniczeniu wtórnej migracji na teren UE. Osoby ubiegające się o azyl, ale przybyły do któregoś z krajów Unii Europejskiej będą mogły być szybciej i łatwiej zidentyfikowane przez władze. Skuteczne ustalenie tożsamości migrantów w teorii pozwoli na lepsze zarządzanie procesami azylowymi, zapobieganie nielegalnej migracji, szybkie wykrywanie przypadków wielokrotnego składania wniosków o azyl, sprawniejsze deportacje osób bez prawa pobytu oraz poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie o kontroli przesiewowej – pakt o migracji i azylu

Na podstawie tego rozporządzenia organy poszczególnych państw Unii Europejskiej będą mogły stosować odpowiednie procedury wobec migrantów o nieuregulowanym statusie oraz osób ubiegających się o azyl na granicy zewnętrznej. Oznacza to, że organy państw UE będą miały jasno określone zasady dotyczące postępowania z migrantami, którzy nie mają uregulowanego statusu (czyli przebywają w UE nielegalnie) oraz z osobami, które składają wnioski o azyl bezpośrednio na granicy zewnętrznej UE. Dzięki temu rozporządzeniu wszystkie państwa UE będą przeprowadzać weryfikację tożsamości migrantów w jednolity sposób. Państwa członkowskie będą również zobowiązane do przeprowadzania kontroli pod kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa. Oznacza to, że każdy migrant będzie sprawdzany, czy nie stanowi zagrożenia terrorystycznego lub kryminalnego.

Rozporządzenie o powrotowej procedurze granicznej

Aktem prawny o powrotowej procedurze granicznej reguluje proces powrotu osób, których wnioski azylowe zostały odrzucone w ramach procedury granicznej. Osoby, które złożyły wniosek o azyl na granicy zewnętrznej UE i których wniosek został odrzucony, będą musiały wrócić do swojego kraju pochodzenia lub innego bezpiecznego kraju. Procedura powrotowa zostaje uruchomiona natychmiast po wydaniu decyzji odmawiającej azylu.

Rozporządzenie o procedurze azylowej

W podpisanym pakcie o migracji i azylu znajduje się rozporządzenie o procedurze azylowej. Ma ono na celu uproszczenie formalności związanych z udzielaniem azylu w Unii Europejskiej. Proces składania wniosków o azyl, ich rozpatrywania oraz wydawania decyzji będzie ma być jednolity we wszystkich państwach członkowskich UE. Rozporządzenie wprowadza obowiązkową procedurę graniczną, zanim zostaną wpuszczone na terytorium UE w przypadkach gdy:

 • Istnieją wątpliwości co do tożsamości lub narodowości wnioskodawcy.
 • Wnioskodawca pochodzi z kraju uznanego za niebezpieczny.
 • Wnioskodawca złożył wniosek o azyl bezpośrednio na granicy lub w strefie tranzytowej.

Unijny pakt o migracji i azylu

Podczas gdy Rada Unii Europejskiej zatwierdziła unijny Pakt o Migracji i Azylu.  Nowe regulacje mają wejść w życie od 2026 roku i obejmują kwestie takie jak:

 • Kontrola nielegalnych migrantów
 • Pobieranie danych biometrycznych
 • Procedury azylowe
 • Określanie odpowiedzialności krajów za rozpatrywanie wniosków o azyl
 • Współpraca i solidarność pomiędzy państwami członkowskimi
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Największe kontrowersje wywołał mechanizm dobrowolnej solidarności umożliwiający roczną relokację co najmniej 30 tysięcy osób. Nowy system kontroli ma na celu odróżnienie osób potrzebujących ochrony od tych, które jej nie wymagają.

Reakcje na pakt migracyjny w Polsce

Już teraz można zauważyć niezadowolenie Polaków w związku z paktem migracyjnym. Szczególnie niebezpiecznie czują się mieszkańcy miejscowości przygranicznych, którzy już teraz odczuwają skutki nielegalnego napływu migrantów do Polski. Nie jest tajemnicą, że tak duże różnice kulturowe mogą być trudne do pokonania, nie mówiąc już o silnie zakorzenionej w Polsce kulturze sakralnej, która w krajach pochodzenia migrantów często nie występuje.

Mieszkańcy tych regionów obawiają się o swoje bezpieczeństwo i stabilność społeczną, ponieważ napływ nielegalnych migrantów często prowadzi do napięć społecznych i problemów z integracją. Wielu Polaków wyraża zaniepokojenie, że różnice kulturowe i religijne mogą prowadzić do konfliktów, a także do erozji tradycyjnych wartości i norm społecznych. W obliczu tych obaw, coraz więcej osób domaga się bardziej restrykcyjnych polityk migracyjnych oraz skuteczniejszego zabezpieczenia granic, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę kultury narodowej. Dyskusja na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a niezadowolenie społeczne rośnie. Oczywiście pakt migracyjny ma również swoich zwolenników. Przez nich jest on przedstawiany jako krok do bardziej humanitarnego podejścia do zarządzania migracjami.

Liczba wyświetleń: 165Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS