PKP Cargo chce ratować spółkę – tłumaczenia PKP Cargo

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

PKP Cargo chce ratować spółkę – tłumaczenia PKP Cargo

PKP Cargo chce ratować spółkę – tłumaczenia PKP Cargo

PKP Cargo – tłumaczy się z decyzji

W ostatnich dniach PKP Cargo, największy polski przewoźnik kolejowy towarowy, podjął decyzję o złożeniu wniosku o postępowanie sanacyjne, co wywołało falę dyskusji i obaw wśród zaangażowanych stron. Decyzja ta została szczegółowo omówiona podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, gdzie zarząd spółki wyjaśnił jej motywacje oraz przyszłościowe plany. Marcin Wojewódka, pełniący obowiązki prezesa PKP Cargo, podkreślił, że celem złożenia wniosku o postępowanie sanacyjne jest ratowanie spółki przed kryzysem finansowym oraz utrzymanie miejsc pracy.

"Złożyliśmy wniosek do sądu, by uratować spółkę, by zapewnić jej dalsze funkcjonowanie, a jednocześnie byśmy mogli skorzystać z procedury, którą dają przepisy. Naszym celem jest postawienie spółki na nogi, a nie jej likwidacja czy upadłość" - wyjaśnił Wojewódka.

Co da postępowanie sanacyjne PKP Cargo?

Otwarcie postępowania sanacyjnego ma również na celu zabezpieczenie spółki przed egzekucjami wierzycieli oraz odsetkami od zaległości finansowych. Monika Starecka, pełniąca obowiązki członka zarządu ds. finansowych, zaznaczyła, że ta procedura pozwoli również na kontynuację udziału spółki w przetargach, pod warunkiem terminowego regulowania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków. Jednym z kluczowych aspektów sanacji PKP Cargo będzie dialog z związkami zawodowymi. Zarząd planuje spotkanie z przedstawicielami pracowników w celu omówienia zawieszenia postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Marcin Wojewódka podkreślił, że współpraca w tym zakresie nie układała się pomyślnie, co może skutkować koniecznością poszukiwania oszczędności w innych obszarach.

Zwolnienia grupowe w PKP Cargo?

Prezes Wojewódka nie wykluczył możliwości redukcji zatrudnienia jako jednego z potencjalnych działań restrukturyzacyjnych. Przypomniał również o obecnych wyzwaniach finansowych spółki, wskazując na konieczność podejmowania trudnych decyzji w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania PKP Cargo. Monika Starecka przedstawiła aktualną sytuację finansową spółki, podkreślając straty na poziomie prawie 118 mln zł w pierwszym kwartale roku. Mimo trudności, spółka utrzymuje płynność finansową, regularnie regulując zobowiązania wobec pracowników i instytucji publicznych.

PKP Cargo, działające nie tylko na terenie Polski, ale również w kilku krajach Europy, wciąż pozostaje kluczowym graczem na rynku przewozów towarowych. Decyzje podjęte w kontekście postępowania sanacyjnego będą miały istotny wpływ nie tylko na przyszłość spółki, ale również na stabilność sektora transportowego w Polsce.

Co dalej z PKP Cargo?

Decyzja o złożeniu wniosku o postępowanie sanacyjne przez PKP Cargo jest odpowiedzią na trudną sytuację finansową spółki, wymagającą radykalnych działań i kompromisów. Przyszłość największego polskiego przewoźnika towarowego będzie zależała nie tylko od skuteczności działań restrukturyzacyjnych, ale również od wsparcia ze strony kluczowych interesariuszy, w tym rządu i związków zawodowych.

Zakończenie poniedziałkowej konferencji prasowej pozostawiło wiele pytań, szczególnie dotyczących długoterminowych planów sanacyjnych oraz wpływu decyzji na dalszy rozwój PKP Cargo. W najbliższych miesiącach kluczowe będzie monitorowanie realizacji planów naprawczych oraz ich efektów na kondycję finansową i strukturę organizacyjną spółki.

Liczba wyświetleń: 98Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS