Powstanie Grupy Kapitałowej CPK

Powstanie Grupy Kapitałowej CPK

Centralny Port Komunikacyjny i Lotnisko Chopina w jednej grupie kapitałowej. Połączenie PPL i CPK w grupę kapitałową. Powstanie Grupy Kapitałowej CPK.

W przeciągu najbliższych sześciu miesięcy Przedsiębiorstwo Państwowe ‘Porty Lotnicze’ zostanie przekształcone w spółkę prawa handlowego. Kolejnym etapem będzie powstanie jednej grupy kapitałowej CPK. Podczas konferencji w której wziął udział obecny prezes CPK Mikołaj Wild oraz prezes PPL Stanisław Wojtera, symbolicznie rozpoczęto proces łączenia.

Przekształcenie PPL w spółkę akcyjną

Aby utworzyć Grupę Kapitałową CPK, konieczne jest uprzednie podjęcie szeregu zadań które pozwolą na zrealizowanie planu. Pierwszym krokiem który przybliżył realizacje celu była publikacja Ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzięki obowiązującemu aktu prawnemu istnieje możliwość przekształcenia PPL w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze.

PPL musi zostać przekształcone w spółkę akcyjną w celu umożliwienia jej działania na mocy prawa handlowego. Co natomiast doprowadzi do możliwości swobodnego konkurowania na rynku transportu lotniczego. Warto wiedzieć, że przekształcenie PPL w spółkę akcyjną możliwe jest dopiero teraz na mocy opublikowanej ustawy. 

Powstanie CPK – etapy konsolidacji 

Oczywiście powstanie CPK nie jest procesem prostym. Z tego względu cała procedura została podzielona na kilka etapów.

  1.  Ugrupowanie wątków związanych z prawami do nieruchomości znajdujących się we władaniu PPL,
  2. Przekształcenie PPL w spółkę akcyjną. Proces ten ma zostać zakończony do 2 kwietnia 2023 r.,
  3. Objęcie akcji PPL – Polskie Porty Lotnicze S.A. – przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Końcowy etap operacji został powinien być zrealizowany do końca trzeciego kwartału 2023 r.

Połączenie PPL i CPK

Nowo powstała Grupa Kapitałowa CPK będzie na bieżąco kontrolowana przez skarb państwa.

"Połączenie PPL i CPK to dobra wiadomość dla polskiego rynku lotniczego. Dla Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego relacji z PPL, który został włączony w strukturę CPK, będzie to możliwość brania udziału w kształtowaniu w jaki sposób program CPK będzie realizowany. Dla inwestorów jest to potwierdzenie decyzji o przeniesieniu w całości ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na Port Solidarność. Dla pracowników lotnisk jest to dostęp do zdobycia nowego doświadczenia i wiedzy o zarządzaniu jedynym w Polsce lotniskiem przesiadkowym” – powiedział prezes spółki CPK Mikołaj Wild

Liczba wyświetleń: 584Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS