Nowelizacja ustawy o lasach: Społeczeństwo będzie mogło zaangażować się w plany leśne

Opublikowano:
Ostatnia aktualizacja:

Nowelizacja ustawy o lasach: Społeczeństwo będzie mogło zaangażować się w plany leśne

Nowelizacja ustawy o lasach umożliwi społeczeństwu zaangażowanie się w proces tworzenia planów leśnych. Projekt przewiduje różnorodne formy partycypacji.

Nowelizacja ustawy o lasach – większe zaangażowanie społeczeństwa

Kiedy nowelizacja ustawy o lasach? Według informacji przekazanych przez resort klimatu i środowiska, w listopadzie 2024 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ustawy o lasach oraz o ochronie przyrody. Nowelizacja ta otworzy drogę dla społeczeństwa do aktywnego udziału w procesie tworzenia planów urządzenia lasu (PUL).

Partycypacja społeczeństwa w gospodarce leśnej

Nowe regulacje umożliwią różnorodne formy partycypacji społeczeństwa w tworzeniu PUL. Przewiduje się, że mieszkańcy będą mogli wyrażać swoje opinie i uwagi poprzez:

  • zbieranie uwag publicznych,
  • spotkania otwarte,
  • panele eksperckie,
  • ankiety online przed i po sporządzeniu projektu PUL.

Opracowany będzie również raport z przebiegu partycypacji, który zostanie dołączony do wniosku o zatwierdzenie planu urządzenia lasu.

Opiniowanie PUL przez rady gmin

Rady gmin będą uczestniczyć w procesie opiniowania projektów PUL, co zwiększy wpływ lokalnej społeczności na decyzje związane z gospodarką leśną.

Nowe możliwości składania skarg

Osoby prywatne oraz organizacje ekologiczne otrzymają prawo do zgłaszania zastrzeżeń do planów urządzania lasów. Dzięki nowelizacji, będzie możliwe:

  • składanie skarg na decyzje dotyczące zatwierdzenia PUL do sądów administracyjnych,
  • występowanie o weryfikację istniejących PUL u ministra właściwego ds. środowiska.

Planowane zmiany w ustawie o lasach mają doprowadzić do większego zaangażowania społeczeństwa w kwestie związane z gospodarką leśną. Większa transparentność i możliwości odwoławcze mają na celu ochronę lasów i przyrody, zapewniając jednocześnie społeczeństwu realny wpływ na procesy decyzyjne. Jest to istotny krok w kierunku zwiększenia ochrony zasobów naturalnych i lepszej współpracy pomiędzy władzami a społecznością.

Liczba wyświetleń: 162Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS