Proponowana gwarantowana cena węgla 2022

Proponowana gwarantowana cena węgla

Cena zaproponowana przez rząd za tonę węgla. Regulacja cen węgla przez Rząd. Węgiel dystrybuowany przez samorządy w cenie do 2000 zł za tonę surowca.

Zaproponowana cena węgla przez rząd

Obecnie ceny za tonę węgla wahają się w przedziale od 2700 do 3500 złotych. W związku z aktualną sytuacją i dużym zainteresowaniem surowcem rząd zaproponował gwarantowaną cenę na tonę węgla. Jak wygląda proces zakupu tony węgla za 2000 zł?

Gminy mają otrzymywać węgiel od rządu za cenę 1500 zł. Do tej kwoty należy jednak doliczyć cenę za transport węgla. Koszt wraz z dowozem węgla ma wynieść maksymalnie 2000 zł za tonę węgla. Zaproponowany model dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych został wymyślony przez rząd wraz z samorządami.

Samorządy mogą odbierać węgiel po cenie 1500 zł w różnych formach np. przez spółki komunalne, wskazane składy węglowe, gminy lub wspólnoty gmin, rolnicze grupy producenckie czy też prywatne składy. Zabrania się odsprzedawania węgla za wyższą kwotę. Do tej pory współpracę z rządem zadeklarowało 1120 samorządów.

Cena za prywatny odbiór węgla 2022

Węgiel od rządu można także odebrać prywatnie lub przez składy węglowe w miejscach w których nie będą uczestniczyć samorządy. Rada ministrów zapowiedziała ustawę wprowadzonej ceny węgla za nabycie surowców do 2000 zł za tonę.

Do końca tego roku przewidywana ilość jaka ma trafić do samorządów to 4,5 mln ton węgla. Wiadomo także że spółki węgla do końca okresu opałowego sprowadzą 17 mln ton węgla do kraju.

Liczba wyświetleń: 1066Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS