Renta socjalna w 2023 roku

Opublikowano:

Renta socjalna w 2023 roku

Zmiany dotyczące renty socjalnej w 2022. Kogo obowiązuje renta socjalna, a także zniesienie pułapki rentowej. Możliwość dorabiania do renty socjalnej.

Renta socjalna w 2023 r. będzie wynosić aż 2-krotnie więcej niż w 2015 r. Świadczenie to w 2015 roku wynosiło 739,58 zł brutto. W 2023 roku renta socjalna będzie wynosić aż 1588,44 zł brutto. Na początku 2023 r. zostanie zniesiona pułapka rentowa, a także zmienią się zasady dorabiania do renty socjalnej.

Zniesienie pułapki rentowej w 2023 roku

Pułapka rentowa sprawiała, iż wiele osób którym powinna przysługiwać renta, nie mogły jej otrzymać ze względu na wykazane dochody. Wcześniejsze przepisy jasno określały, jeżeli osoba otrzymuje dochody do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to jest ona pozbawiona renty socjalnej. Kwota ta od 1 stycznia 2023 r. będzie zwiększona do 130% miesięcznego wynagrodzenia, a pobieranie renty socjalnej zostanie zawieszone dopiero po jej osiągnięciu.

"W przyszłym roku renta socjalna wyniesie co najmniej 1588,44 zł brutto; w 2015 r, świadczenie to wynosiło 739, 58 zł brutto" – powiedział Stanisław Szwed Wicepremier Rodziny i Polityki Społecznej

Zmiany dotyczące możliwości dorabiania do renty socjalnej

Od 2023 roku rencista socjalny będzie mógł dorabiać do renty, na takich samych zasadach jak osoba z tytułu niezdolności do pracy w powszechnym systemie emerytalnym. Jeżeli jego dochody wynoszą do 70% wynagrodzenia zostaną one także podniesione do 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Renta socjalna dla kogo?

Obecnie renta obowiązuje około 290,1 tys. osób i wynosi 1338,44 zł brutto.
Aby uzyskać dostęp do pobierania kwoty z renty socjalnej, należy mieć ukończone 18 lat i posiadać orzeczenie lekarskie mówiącej o całkowitej niezdolności do pracy stałej albo czasowej. Renta socjalna wypłacana jest w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku do czasu ukończenia nauki szkolnej oraz studiów, lub aspirantury naukowej.

Liczba wyświetleń: 993Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS