Rzecznik Praw Dziecka

Opublikowano:

Rzecznik Praw Dziecka

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka, z czym można się do niego zgłosić?

Do Rzecznika Praw Dziecka można się zgłosić w praktycznie każdej sprawie dotyczącej kwestii z problemami dziecka. Zgłosić się może do niego każdy obywatel, co gwarantuje art. 72 Konstytucji RP. Nie zastępuje on instytucji zajmujących się ochroną dziecka, lecz interweniuje w sytuacjach, gdy dotychczasowe procedury zostały zaniechane lub okazały się nieskuteczne. 

Z jakimi problemami można się zgłosić do Rzecznika Praw Dziecka?

Głównymi sprawami, które są kierowane do Rzecznika Praw Dziecka są sprawy związane z pomocą finansową tj. pomoc w uzyskaniu świadczeń od pomocy społecznej, rent, alimentów itp. Wszelkie skargi dotyczące szkolnictwa typu likwidacji szkół, dowozu dzieci do szkoły, niewłaściwego traktowania przez nauczycieli, przemocy wśród rówieśników również obejmują działalność Rzecznika. Można także zgłosić się do Rzecznika w przypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem.

W jaki sposób powoływany jest Rzecznik Praw Dziecka?

Kadencja Rzecznika Praw Dziecka trwa 5 lat, ta sama osoba nie może być rzecznikiem dłużej niż dwie kadencje. Powołuje go Sejm, za zgodą Senatu.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Został otwarty specjalny telefon zaufania dla dzieci, które czują się krzywdzone lub mają inne problemy, o których boją się porozmawiać z bliskimi osobami.

800 12 12 12

Pod ten numer możemy zadzwonić, jeżeli ktoś czuje się zagubiony, a nie ma lub boi się o tym z kimkolwiek porozmawiać. Dzwoniąc pod ten numer, może on zachować pełną anonimowość, a eksperci pomogą rozwiązać problem, wyjaśnią co robić i jak się zachować, aby znaleźć rozwiązanie dotyczące danej sprawy.

Liczba wyświetleń: 1542Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS