Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS?

Opublikowano:

Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS?

Rejestrowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych umów o dzieło. Jakie kary obowiązuje za nie zgłoszenie tego do ZUS oraz jaki jest termin zgłoszenia?

Wszystkie zawarte umowy o dzieło po 1 styczniu 2021 r. muszą zostać zgłoszone do ZUS. Jeśli umowa została zawarta przed tym czasem nie podlega ona zgłoszeniu. Termin poinformowania ZUS-u o zawarciu umowy o dzieło wynosi 7 dni. 

 

Kto musi dokonać zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS?

Zgłoszenia umowy do ZUS-u muszą dokonywać wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne, bez różnicy czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnicy, czy też nie. W przypadku zawierania umowy o dzieło cyklicznie z tą samą osobą należy zgłosić każdą umowę.

 

Jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie potrzebował danych tj.

- dane wykonawcy dzieła

- daty zawarcia umowy oraz rozpoczęcia i wykonywania dzieła

- przedmiot umowy o dzieło

- liczba zawartych umów o dzieło

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS RUD. Niezłożenie formularza w wymaganym terminie wiąże się z możliwością otrzymania kary grzywny aż do 5 tys. zł.

Liczba wyświetleń: 857Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS