URE Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd regulacji Energetyki zadania i uprawnienia instytucji. Koncesje URE stawki. Uprawnienia URE, rodzaje, jak zdobyć. Urząd Regulacji Energetyki kontakt, adres.

Urząd Regulacji Energetyki jest funkcjonującym od 1977 roku centralnym organem administracji państwowej. Głównie kontroluje rynek energetyczny (wszelkiego rodzaju paliwa, prąd itd). Urząd Regulacji Energetyki kieruje się głównie dobrymi rozwiązaniami na rynku energii. URE ma oddziały w wielu miastach w Polsce. Poza Głównym Urzędem Regulacji Energetyki działają również jego oddziały terenowe w ośmiu miastach. Każdy w nich obsługuje wybrane części Polski.

Obecnie oddziały terenowe URE działają jako:

 • URE w Katowicach
 • Urząd Regulacji Energetyki w Lublinie
 • Urząd Regulacji Energetyki w Poznaniu
 • URE w Szczecinie
 • URE Gdańsk
 • Urząd Regulacji Energetyki w Krakowie
 • Urząd Regulacji Energetyki w Łodzi
 • URE Wrocław

Zadania URE

Tak jak każdy urząd, Urząd Regulacji Energetyki posiada konkretne obowiązki. Dotyczą one w szczególności rozprzestrzeniania się paliwa w Polsce i na świecie. Jednym z głównych zadań jakie wykonuje Urząd Regulacji Energetyki jest zabezpieczenie kraju pod względem energetycznym. Zadaniem URE jest ciągła dbałość o zapewnienie konsumentom dostępu do paliw i energii również w szerszej perspektywie. Oczywiście nie są to jedyne Zadania URE, instytucja działa również w zakresie:

 • zabezpieczenia rynku energetyki w Polsce
 • dozoru klientów
 • rozwijania środowiska energetycznego
 • współpracy na arenie międzynarodowej
 • kontroli działań przedsiębiorstw energetycznych
 • reklamowania firm działających na scenie energetycznej, dbając by rynek się rozrastał

Warto wiedzieć, że Urząd Regulacji Energetyki posiada swoją stronę internetową gdzie udostępniane są wszelkie aktualności dotyczące pracy instytucji – ure.gov.pl.

Prezes URE

Na czele Urzędu Regulacji Energetycznej stoi prezes URE. Jest to osoba działająca według wszystkich regulacji prawnych, dba o interesy całego środowiska energetycznego, a także zapewnia bezpieczeństwo energetyczne. Prezes URE dopatruje wszystkich negatywnych działań gospodarki energetycznej. To właśnie do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki należy ustalenie okresu działania taryf dotyczących paliw. Prezes URE odpowiada za wiele funkcji, ustawowo zatwierdzonych i konkretnie dopasowanych do potrzeb URE.

Głównymi zadaniami prezesa URE są:

 • udzielanie koncesji (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi)
 • cofanie koncesji
 • informowanie o zmianach danych kontaktowych, miejscach działania
 • rozwiązywanie wszelkich problemów sieci działania
 • zatwierdzanie zastosowania taryfy gazu, energii i ciepła
 • kontrolowanie  zastosowania taryfy gazu, energii i ciepła 
 • nakładanie kar pieniężnych na podstawie ustalonego prawa
 • promowanie rynku energetycznego przez środki masowego przekazu
 • wykonywanie wszystkich działań określonych w ustawie
 • podsumowywanie wskaźników istotnych dla profilowania taryf

Oczywiście istnieje możliwość kontaktu z przedstawicielem instytucji. Prezes URE kontakt prowadzi zarówno telefonicznie jak i mailowo. Oczywiście w zawiązku ze swoimi obowiązkami telefon obsługiwany jest również przez pracowników sekretariatu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Telefon: 22 487 58 02
Fax: 22 378 11 61
E-mail: [email protected]

URE kontakt

Z Urzędem Regulacji Energetycznej można skontaktować się przez numer telefonu lub pocztę elektroniczną. Główna siedziba URE znajduje się przy ul. Jerozolimskiej 181 w Warszawie. Urząd posiada również elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, która służy do komunikacji przedsiębiorców i obywateli. Dzięki takiemu rozwiązaniu URE kontakt z petentami może realizować na odległość. Dodatkowo Urząd Regulacji Energetyki kontakt prowadzi poprzez swoje oddziały terytorialne. Warto pamiętać, że kontakt z URE możliwy jest w godzinach otwarcia wybranego oddziału.

W Urzędzie Regulacji Energetyki funkcjonują departamenty, które podzielono ze względu na to jakimi formalnościami się one zajmują. Warto kierować swoje zapytania bezpośrednio do odpowiedniego wydziału wewnętrznego URE.

Adres: ul. Jerozolimska 181, 02-222 Warszawa

Dyrektor Generalny URE
Telefon: 22 487 56 70
Fax: 22 378 11 35
E-mail: [email protected]

Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła
Telefon: 22 487 57 10
Fax: 22 378 12 98
E-mail: [email protected]

Departament Rynku Paliw Ciekłych
Telefon: 22 487 57 90
Fax: 22 205 08 83
E-mail: [email protected]

Departament Rynku Paliw Gazowych
Telefon: 22 487 57 40
Fax: 22 378 12 94
E-mail: [email protected]

Urząd Regulacji Energetyki skargi

Podobnie jak inne urzędy, URE skargi od interesantów przyjmuje oraz rozpatruje. Za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg w Urzędzie Regulacji Energetyki odpowiada Departament Komunikacji Społecznej. Jak złożyć skargę do URE? Skarga jest wyrażeniem niezadowolenia na dany temat. Każdy ma prawo do jej złożenia. 
Wyróżnia się sześć sposobów składania skarg:

 1. Listownie na adres URE: ul. Jerozolimska 181, 02-222 Warszawa
 2. Ustna do protokołu
 3. Faxem: 22 378 11 54
 4. Drogą mailową: [email protected]
 5. Poprzez ePUAP
 6. Pisemnie, osobiście w Kancelarii Urzędu Regulacji Energetyki  

Przyjmowanie, rozpatrywanie skarb odbywa się na podstawie wszystkich ustaleń prawnych. Aby skarga do URE była odpowiednio skonstruowana, powinna być dobrze zaadresowana. Musi zawierać szczegółowy opis wszystkich nieprawidłowości, których dotyczy, a także wszystkie uwagi, oczekiwania i żądania.

Koncesje URE

Istniejące koncesje URE dotyczą między innymi paliw ciekłych, ale także tych w innej formie. Sprzedaż paliwa zależy od tego czy firma posiada koncesję Urzędu Regulacji Energetyki. Jeśli paliwo nie ma koncesji, uważane jest to za złamanie prawa. Taki czyn podlega odpowiedzialności karnej. Urząd Regulacji Energetyki koncesje przyznaje na podstawie wewnętrznych formularzy, dostępnych do wypełnienia. Wniosek powinien zawierać informacje na temat danej działalności wraz z planem prowadzenia całego przedsięwzięcia. Koszt koncesji wynosi 616 zł (opłata skarbowa), a jej dostarczenie trwa od 30 do 60 dni. 

Urząd Regulacji Energetyki koncesja na obrót paliwami

Firma posiadająca koncesję na paliwa ciekłe i koncesję na obrót paliwami ciekłymi powinny przekazywać wszystkie informacje o rodzajach i miejscu lokalizacji paliw prezesowi URE, a także comiesięczne sprawozdania na temat ilości wytworzonych, przewożonych i wywiezionych paliw ciekłych.
 

Liczba wyświetleń: 1091Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS