Urząd Komunikacji

Urząd Komunikacji

Urząd Komunikacji – zadania. Urząd Miasta Wydział Komunikacji pomoc, wniosek o prawo jazdy i dowód rejestracyjny dostępny na stronie.

Urząd Miasta Wydział Komunikacji

Warto wiedzieć, że Urząd Komunikacji został przekształcony w Wydział Komunikacji.  Jest on częścią administracyjną urzędu miasta lub gminy. Co to Urząd Miasta Wydział Komunikacji? Można powiedzieć, że Urząd Komunikacji to wydział jednostki państwowej zajmujący się sprawami związanymi z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydawaniem zezwoleń i zaświadczeń na wykonanie przewozów, zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Dla kierowców Wydział Komunikacji odgrywa kluczową rolę.

Urząd komunikacji prawo jazdy

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy przed przystąpieniem do szkolenia musi uzyskać profil kandydata na kierowcę (PPK). W tym celu należy udać się do wybranego Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Gminy i złożyć odpowiednie dokumenty.

Jakie dokumenty potrzebne są do PKK?

 • wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny online lub stacjonarnie w instytucji)
 • orzeczenie lekarskie
 • kolorową fotografię
 • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na przystąpienie do szkolenia oraz na uzyskanie prawa jazdy, jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat
 • dokument tożsamości (do wglądu przez urzędnika)
 • cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy

Orzeczenie lekarskie do PKK musi potwierdzać brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane.

Następnie wniosek o PKK można złożyć w najbliższym Wydziale Komunikacji lub drogą elektroniczną. Po uzyskaniu numeru PKK należy rozpocząć szkolenie w wybranej szkole jazdy. Wraz z końcem szkolenia wystarczy wraz z dokumentem tożsamości i numerem PKK podejść do egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORD. Państwowy egzamin na prawo jazdy zdaje się w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) w kraju. Na egzamin z obu części można się zapisać w placówce, lub przez internet.

Po zdaniu egzaminu prawo jazdy zostanie dostarczone do urzędu. Odebranie prawa jazdy może odbyć się osobiście w placówce wydziału komunikacji, lub dokument może zostać wysłany pocztą. Wydanie przez Urząd Komunikacji profilu kandydata na kierowcę jest bezpłatne, aczkolwiek opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna). Należność wnosi się po zdaniu egzaminu państwowego przelewem, lub w dniu odebrania prawa jazdy w kasie w Wydziale Komunikacji. Profil kandydata na kierowcę otrzymuje się do 2 dni roboczych, natomiast wydanie prawa jazdy trwa maksymalnie 30 dni. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie urząd komunikacji. Aby sprawdzić status produkcji dokumentu, wystarczy wejść na stronę info-car.pl.

Urząd Komunikacji rejestracja pojazdu

W Urzędzie Komunikacji o dowód rejestracyjny pojazdu może wnioskować jego właściciel. Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego należy złożyć w terminie 30 dni od zakupu pojazdu lub zmiany danych zawartych w dokumencie. Wnioskować o dowód rejestracyjny można w przypadku:

 • rejestracji nowego pojazdu kupionego w Polsce
 • rejestracji nowego pojazdu kupionego za granicą z kraju członkowskiego UE
 • rejestracji nowego pojazdu kupionego za granicą spoza UE
 • rejestracji używanego pojazdu kupionego w Polsce
 • rejestracji używanego pojazdu kupionego za granicą
 • rejestracji pojazdu złożonego samodzielnie
 • utraty dokumentu
 • kradzieży dokumentu
 • uszkodzenia dokumentu
 • gdy dokument ma zapełnione wszystkie miejsca na pieczątki potwierdzające ważność badań technicznych
 • gdy dane osobowe lub adresowe właściciela uległy zmianie

W dniu składania wniosku pojazd musi być ubezpieczony. W przypadku nowych i sprowadzonych z zagranicy nie ma obowiązku okazywania dowodu ubezpieczenia w urzędzie komunikacji.

Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego można złożyć w urzędzie miasta lub starostwie. Zazwyczaj do tego służy Wydział Komunikacji. Sprawę będzie prowadził urząd, który jest właściwy do adresu zamieszkania. Ceny rejestracji pojazdu wahają się w cenach 80-260 zł w zależności od rodzaju i pochodzenia pojazdu. Dowód rejestracyjny jest wydawany maksymalnie po upływie 7 dni roboczych.

Dowód rejestracyjny jest możliwy do odebrania w odpowiednim urzędzie. Aby odebrać dowód, należy wziąć ze sobą:

 • dowód osobisty (do wglądu)
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (do wglądu)
 • oryginał pozwolenia czasowego (jeżeli było wydane)
 • oryginał karty pojazdu (jeżeli była wydana)
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu)

Liczba wyświetleń: 2170Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS