Urząd Miasta Bartoszyce

Urząd Miasta w Bartoszycach

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Miasta w Bartoszycach

Urząd Miasta Bartoszyce kontakt, adres, funkcje UM. Wniosek o wydanie dowodu osobistego. Podatek od nieruchomości w Urzędzie Miasta w Bartoszycach.

Urząd Miasta Bartoszyce

Urząd Miasta Bartoszyce (UM Bartoszyce) są jednostka organizacyjną gminy. Jest instytucją niosącą pomoc wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w usankcjonowaniu uchwały rady gminy (rady miasta i rady miejskiej). Wszystkie uchwały są zatwierdzane na podstawie opisanych przepisów praw państwowych. Urzad Miasta Bartoszyce dzieli się na poszczególne wydziały jak i komórki organizacyjne. Działalność urzędu jest kontrolowana przez regulamin nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którzy są kierownikami Urzędu Miasta. BIP Urząd Miasta Bartoszyce (Biuletyn Informacji Publicznej) zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat działalności urzędu. Dane kontaktowe jak i spis wszystkich możliwych do złożenia deklaracji i wniosków znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta w Bartoszycach.

Urząd Miasta Bartoszyce kontakt

Adres Urzędu Miasta Bartoszyce: ul. Boh. Monte Cassino 1: 11-200 Bartoszyce
Telefony: 

 • Sekretariat: 897 629 804
 • Burmistrz miasta:  897 629 804
 • Zastępca Burmistrza: 897 629 804
 • Sekretarz: 897 629 804
 • Skarbnik: 897 629 830
 • Biuro Rady Miasta: 897 629 815
 • Komendant Straży Miejskiej: 897 629 874
 • FAX: 897 629 805

E-mail: [email protected]

Urząd miasta Bartoszyce godziny otwarcia:

 • Poniedziałek: 08:00-16:00
 • Wtorek: 07:00-15:00
 • Środa: 07:00-15:00
 • Czwartek: 07:00-15:00
 • Piątek: 07:00-15:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Urząd Miasta Bartoszyce wydziały:

 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny
 • Referat  ds. Informatyzacji
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego
 • Wydział Techniczno–Komunalny
 • Wydział Inwestycyjny
 • Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju
 • Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
 • Stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
 • Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień
 • Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
 • Audytor Wewnętrzny
 • Straż Miejska
 • Samodzielne stanowisko ds. Eksploatacyjno–Technicznych

Urząd Miasta Bartoszyce dowody osobiste

Aby uzyskać dowód osobisty, należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta Bartoszyce. 

W momencie składania dokumenty obowiązkowo trzeba posiadać dobrze uzupełniony wniosek, własne kolorowe zdjęcie zrobione według ustalonych kryteriów oraz dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy. Wydanie dokumentu jest zupełnie nieodpłatne. W przypadku odmowy wydania dowodu osobistego istnieje możliwość odwołania się do Wojewody. Wniosek o uzyskanie dowodu może złożyć każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty daje możliwości takie jak:

 • potwierdzenie tożsamości
 • możliwość składania podpisu osobistego
 • korzystanie z bramek granicznych
 • uwierzytelnienie w elektronicznych usługach przez profil osobisty
 • potwierdzenie obecności w danym miejscu i czasie

W placówce: Urząd Miasta Bartoszyce opłata skarbowa może być uiszczona przez podane numery kont bankowych urzędu. 

Urząd Miasta Bartoszyce podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki, różne części związane z prowadzeniem działalności. Podatnikami są osoby fizyczne, które są np. właścicielami. Obowiązek płacenia podatku jest uruchamiany od pierwszego dnia miesiąca, który jest następnym po wcześniejszym miesiącu, w którym powstała nieruchomość. Osoby posiadające nieruchomość mają obowiązek zgłosić jej istnienie w terminie 14 dni od dnia, w którym formalnie powstał obowiązek zgłoszenia.

Liczba wyświetleń: 2320Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS