Urząd Miasta Złotoryja – UM w Złotoryi

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: dolnośląskie

Urząd Miasta Złotoryja – UM w Złotoryi

Wydziały Urzędu Miasta w Złotoryi – Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich. Urząd Miasta Złotoryja godziny otwarcia, adres, kontakt.

Urząd Miasta Złotoryja telefon

Jeśli chodzi o kontakt z Urzędem Miasta Złotoryi, najlepszym rozwiązaniem jest telefoniczne zgłoszenie. Numery telefonów Urzędu Miejskiego w Złotoryi są aktywne w czasie otwarcia placówki. Należy jednak pamiętać, że numer telefonu udostępniony jest do centrali i można skontaktować się również z konkretnymi wydziałami wewnętrznymi.

Kontakt z Urzędem Miasta Złotoryi nie ogranicza się jedynie do rozmowy telefonicznej. Można również skorzystać z opcji kontaktu mailowego.

Urząd Miasta Złotoryja godziny otwarcia

Harmonogram pracy Urzędu Miejskiego w Złotoryi do wglądu online są dostępne całodobowo dla osób, które chcą odwiedzić placówkę osobiście. Należy pamiętać, że godziny otwarcia Urzędu Miasta Złotoryja te mogą ulec zmianie, dlatego przed wizytą warto sprawdzić aktualne informacje kontaktując się telefonicznie.

Kontakt Urząd Miasta Złotoryja

Adres: Plac Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja

Telefon: 76 87 79 100,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Miasta Złotoryja:

  • poniedziałek: 7:30-15:30
  • wtorek: 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek: 7:30-15:30
  • piątek: 7:30-14:30

Złotoryja Urząd Miasta

Urząd Miasta Złotoryi jest jednym z podstawowych organów administracji publicznej, którego głównym zadaniem jest realizacja polityki miejskiej i wykonywanie uchwał i decyzji rady miasta. Urząd Miasta Złotoryja odpowiada za wiele ważnych funkcji, takich jak: zarządzanie infrastrukturą, utrzymanie porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa, zarządzanie nieruchomościami, ochrona środowiska i zasobów naturalnych, a także planowanie i realizacja projektów miejskich.

Urząd Miejski w Złotoryi pełni również rolę pośrednika między mieszkańcami a władzami i jest odpowiedzialny za świadczenie usług publicznych i pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. W urzędzie można również zrealizować wiele formalności, takich jak rejestracja pojazdu, uzyskanie pozwolenia na budowę, czy wystąpienie o wydanie dokumentów. Urząd Miasta Złotoryi jest kluczowym elementem funkcjonowania miasta i jego współpraca z mieszkańcami pozwala na lepsze i bardziej efektywne zarządzanie miastem.

Urząd Miasta Złotoryja wydziały

Urząd Miasta Złotoryi jest instytucją składającą się z kilku oddzielnych wydziałów, każdy z nich odpowiedzialny jest za określony zakres spraw. Wydziały takie jak Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Złotoryi czy Wydział Komunikacji Urzędu Miasta w Złotoryi, pełnią konkretne funkcje. Podział na wydziały umożliwia bardziej sprawne zarządzanie pracą, co z kolei prowadzi do szybszej i bardziej efektywnej obsługi petentów. Przed udaniem się do Urzędu Miasta Złotoryi, zaleca się zapoznanie się z informacjami dotyczącymi każdego z wydziałów i ich zakresu odpowiedzialności.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Złotoryi

Jeżeli występuje potrzeba skorzystania z usług związanych z administracją publiczną warto skierować się do Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Złotoryi. Wydział ten specjalizuje się w wydawaniu dokumentów, rejestracji obywateli i innych usługach administracyjnych. Aby uzyskać dowód osobisty lub tymczasowy dowód osobisty, należy bezpośrednio skontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich. Godziny pracy tego wydziału są takie same jak godziny pracy całego Urzędu Miasta Złotoryi.

Mapa Urząd Miasta Złotoryja

Liczba wyświetleń: 624Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS