Urząd Statystyczny

Urząd Statystyczny

Zadania Urzędu Statystycznego. Co można załatwić w Urzędzie Statystycznym, spis ludności oraz logowanie do portalu instytucji. Czym jest Urząd Statystyczny GUS.

Główny Urząd Statystyczny co to jest?

Wiele osób może zastanawiać się co to Urząd Statystyczny i co robi GUS? Główny Urząd Statystyczny to urząd centralny administracji rządowej. Do jego zadań należy zbieranie i udostępnianie do wglądu informacji statystycznych. Jakich informacji dostarcza GUS? Są to dane na tematy z większości dziedzin życia publicznego oraz z niektórych stron życia prywatnego obywateli. Dotyczą m.in. mieszkańców kraju i warunków życia, środowiska, edukacji, kultury, pracy, finansów, gospodarki. Dzięki danym zebranym przez Urząd Statystyczny można poznać informacje dotyczącej średniej wieku Polaków lub przeciętnych zarobków w kraju. Warto widzieć, że Urząd Statystyczny zbierane dane często grupuje wobec wieku czy płci.

Na czele Urzędu Statystycznego stoi Prezes GUS. Jest on bezpośrednio podległy Prezesowi Rady Ministrów. To właśnie Premier powołuje i odwołuje Prezesa GUS. Kierownikowi GUS podlegają dyrektorzy urzędów statystycznych oraz jednostki obsługi statystyki publicznej. Na terenie Polski znajduje się 16 Urzędów Statystycznych zlokalizowanych w każdym z województw. Dodatkowo każda z jednostek posiada oddziały terenowe.

Co robi Urząd Statystyczny? Zadania Urzędu Statystycznego

Urząd Statystyczny ma wiele zadań, wszystkie zostały dokładnie przedstawione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej BIP. Jeżeli chodzi główne zadania Urzędu Statystycznego, można do nich zaliczyć zbieranie, opracowywanie i przechowywanie danych statystycznych oraz wykonywanie analiz na zlecenie. Urząd Statystyczny zajmuje się również prowadzeniem rejestru REGON, a także tworzeniem i bieżącym aktualizowaniem rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju. Oczywiście instytucja poza analizą danych musi organizować i przeprowadzać badania statystyczne. Jednostka prowadzi także działania mające na celu popularyzacje wiedzy o statystyce, do czego można zaliczyć prowadzenie kursów i szkoleń. Nie są to jedyne zadania Urzędu Statystycznego, należą do nich również:

• rozpoznanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne
• udział w pracach metodologicznych w poszczególnych dziedzinach statystyki
• administrowanie infrastrukturą techniczną
• współdziałanie z administracją publiczną
•organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych, rzeczoznawców i społecznych korespondentów statystycznych

Urząd Statystyczny zajmuje się prowadzeniem rejestrów REGON i TERYT. REGON to w rozwinięciu Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, natomiast TERYT to Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju. REGON jest bieżąco aktualizowany przez Główny Urząd Statystyczny. Ze względu na to dane są zawsze aktualne.

Co można załatwić w Urzędzie Statystycznym?

Interesanci kierujący się do Urzędu Statystycznego, mogą załatwić tam wiele spraw. W Urzędzie Statystycznym można złożyć sprawozdanie, a także zamówienie na dane statystyczne. Istnieje możliwość uzyskania listy rejestru REGON, a także samo wpisania się do rejestru. Ze statystyk przygotowanych przez GUS można przykładowo wyczytać gdzie jest największe zanieczyszczenie powietrza, gdzie najtaniej kupić mieszkanie, w jakim zawodzie przyznawane jest największe wynagrodzenie, gdzie znajdują się największe szpitale. Aby uzyskać szczegółowy obraz sytuacji w Polsce i na jego podstawie podejmować decyzje, wiele osób korzysta z danych statystycznych. Są one dostępne za darmo w Głównym Urzędzie Statystycznym. 

Urząd Statystyczny logowanie

GUS prowadzi portal sprawozdawczy, który służy do składania meldunków online. Aby zalogować się na stronie, należy wpisać ID (identyfikator) i hasło dostępu użytkownika. GUS logowanie przeprowadza w pełni online. Nie ma konieczności stacjonarnej wizyty w placówce. Przed pierwszym logowaniem konieczne jest założenie konta oraz aktywacja. Dane uwierzytelniające wysyłane są pocztą do interesanta. Po wysłaniu takiego listu odbiorca zobowiązany jest do wykonania sprawozdania. W korespondencji znajdują się dane logowania wraz z potrzebną instrukcją. W przypadku dodatkowych problemów zawsze istnieje możliwość kontaktu z Urzędem Statystycznym telefonicznie. Pomoc techniczna w sprawach związanych z Portalem Sprawozdawczym dostępna na infolinii statystycznej. (aktywacja konta, problemy z logowaniem lub odzyskaniem hasła) można uzyskać, dzwoniąc na Infolinię Statystyczną.

Urzad Statystyczny logowanie, co w przypadku utracenia hasła? Często zdarzają się sytuacje w których dane logowania do GUS zostają zapomniane. Pomoc techniczna GUS udzielana jest na infolinii statystycznej. Konsultanci telefoniczni muszą potwierdzić tożsamość dzwoniącego, aby umożliwić reset hasła.

Infolinia Statystyczna: 22 279 99 99

Urząd Statystyczny oferty pracy

Oferty pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym dodawane są na stronę Biuletynu Informacji Publicznej GUS. Znajdują się tam zarówno aktualne jak i archiwalne oferty pracy w GUS, oraz w Urzędach Statystycznych w całej Polsce. Dokumenty w ramach aktualnych naborów do GUS można składać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Główny Urząd Statystyczny spis powszechny

Spis ludności to podstawowe badanie z zakresu statystyki ludności. Cel spisu powszechnego to zebranie informacji o stanie i strukturze statystyki ludności, na określonym terytorium, w oznaczonym momencie. Spisy powszechne odbywają się wg zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych co 10 lat. Dzięki spisom udostępniane są aktualne odpowiedzi na pytania takie jak „Ile osób żyje w Polsce? Jakie są średnie zarobki Polaków? Jakiego wyznania jest większość ludzi w Polsce?”. Uzyskiwane dane pochodzą od wszystkich obywateli. Obowiązek udziału w spisie mają również posiadające obywatelstwo, które przebywają za granicą, a nie wymeldowały się z pobytu stałego w Polsce. Warto wiedzieć, że odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny.

30 września 2021 r. zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Pierwsze wstępne wyniki spisu powszechnego zostały opublikowane w styczniu 2022 r. Według nich liczba ludności Polski w dniu 31 marca 2021 r. wyniosła 38 179,8 tys., w tym 51,5% to kobiety, pozostała część 48,5% to mężczyźni. Na podstawie wyników spisu powszechnego, można obserwować jak zmienia się ludność w Polsce przez okres dziesięciu lat. Warto wspomnieć, że już w pierwszym spisie powszechnym podkreślano cel realizacji tego badania. Zapewniano bezpieczeństwo danych i wykorzystanie ich wyłącznie do celów statystycznych.

Kiedy kolejny spis powszechny? Wg zaleceń ONZ spisy powinny odbywać się co 10 lat, zatem kolejny spis wypada w 2031 r.

Europejski Urząd Statystyczny Eurostat

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) to organizacja zajmująca się przygotowaniem danych statystycznych dla instytucji Unii Europejskiej. Eurostat jest urzędem Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. Składa się z Terminalu Danych w Brukseli oraz Biura Informacyjnego w Luksemburgu. Podstawowe zadanie Europejskiego Urzędu Statystycznego to dostarczanie Unii Europejskiej, oraz ludziom, najlepszych jakościowo informacji na temat stanu społeczeństwa i gospodarki na szczeblu europejskim, narodowym i regionalnym. Dane te można znaleźć na oficjalnej stronie Eurostatu.  Kompetencje Eurostatu to sporządzanie prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej i EFTA.

Różnica pomiędzy danymi Eurostatu a GUS na temat bezrobocia wynosi około 2,3 punktów procentowych. Wynika to z faktu, że GUS podaje stopę bezrobocia jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec wszystkich aktywnie zawodowo osób, a Eurostat podaje liczbę bezrobotnych, którzy są zdolni do podjęcia zatrudnienia w ciągu najbliższych dwóch tygodni i aktywnie poszukują pracy.

Główny Urząd Statystyczny kontakt

Główny Urząd Statystyczny znajduje się w Warszawie. Jeżeli chodzi o jednostki wojewódzkie oraz oddziały wszystkie dane można znaleźć na stronie urząd info pl w kategorii urzędy statystyczne.

Adres: 
Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Godziny pracy Głównego Urzędu Statystycznego: poniedziałek – piątek 8:15-16:15

Numer telefonu GUS Kancelaria: 22 608-30-00
E-mail GUS: [email protected]
Infolinia GUS: +48 22 279 99 99 

Konsultanci Infolinii Statystycznej dostępni są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00. Wybierając numer infolinii statystycznej należy liczyć się z opłatą za połączenie. Koszt jest zgodny z taryfa operatora.

GUS gromadzi dane z różnych źródeł, w tym z rejestrów administracyjnych (np. rejestrów podatkowych czy rejestrów urodzeń). Dane te udostępnia do wglądu publicznego w swoich oddziałach na terenie całego kraju. Chcąc skontaktować się z wybranym oddziałem Urzędu Statystycznego, warto skorzystać ze strony urząd info pl gdzie dostępny jest kontakt i informacje na temat każdego Urzędu Statystycznego w Polsce.

Liczba wyświetleń: 4171Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS