Wniosek o zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych 2023

Opublikowano:

Zamrożenie cen prądu 2023

Czy trzeba złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu? Jak zamrozić ceny prądu 2023? Złóż wniosek o zamrożenie cen prądu 2023 i zaoszczędź na rachunkach.

Można składać wnioski o zamrożenie cen prądu w 2023 roku. Ulga przeznaczona jest dla gospodarstw domowych. Jak i kiedy złożyć wniosek o zamrożenie cen gazu? Co jest potrzebne do złożenia wniosku?

Zamrożenie cen gazu w 2023

W roku 2023 obowiązuje ustawa o zamrożeniu cen prądu, która określa limit zużycia energii dla różnych typów gospodarstw domowych. Według prawa, każde gospodarstwo domowe może zużyć do 2 tysięcy kilowatogodzin energii rocznie. Gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi mają dozwolone zużycie do 2,6 tysiąca kilowatogodzin rocznie. Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz rolnicy mają limit zużycia do 3 tysięcy kilowatogodzin energii rocznie.

Ustawa przewiduje również, że jeśli odbiorca zmniejszy swoje zużycie energii o co najmniej 10% między 1 października 2022 a 31 grudnia 2023 w porównaniu z okresem od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022, to w 2024 sprzedawca energii elektrycznej musi zaoferować mu zniżkę w wysokości 10% kosztów energii elektrycznej za okres od października 2022 do grudnia 2023.

Wniosek o zamrożenie cen prądu 2023 – dokumenty potrzebne do uzyskania ulgi

Aby móc korzystać z zamrożenia cen prądu z limitami 2,6 MWh i 3 MWh rocznie, konieczne będzie złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań. Oto jakie dokumenty będą potrzebne:

  • Rolnicy muszą przedstawić decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za rok 2022.
  • Duże rodziny powinny dostarczyć skan Karty Dużej Rodziny z ważnym numerem karty.
  • Gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami muszą przedstawić orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przedsiębiorstwo energetyczne może zażądać przedstawienia oryginalnych dokumentów takich jak Karta Dużej Rodziny, orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o wymierzeniu podatku rolnego za rok 2022 w celu weryfikacji informacji zawartych w oświadczeniu.

Gdzie złożyć wniosek o zamrożenie ceny prądu?

Każdy odbiorca który chce złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu w 2023 roku powinien najpierw dowiedzieć się jaka firma dostarcza energię do danego gospodarstwa. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, iż to właśnie spółka energetyczna przyjmuje wnioski o zamrożenie ceny prądu. Potrzebny wzór formularza udostępniany jest indywidualnie przez każdą z firm.

Wniosek o zamrożenie cen prądu do kiedy?

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 9 ust. 9 ustawy, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w celu korzystania z zamrożenia cen prądu z limitami 2,6 MWh i 3 MWh rocznie należy złożyć niezwłocznie. Termin na złożenie wniosku o zamrożenie cen prądu upływa 30 czerwca 2023 roku i nie można ich składać po tym terminie. Oznacza to, że osoby ubiegające się o korzystanie z tych limitów powinny złożyć wymagane dokumenty w odpowiednim terminie, aby mieć możliwość skorzystania z zamrożenia cen prądu.

Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu 2023?

Oczywiście dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie spółki. Wnioski o zamrożenie cen prądu, przyjmowane są również poprzez tradycyjną pocztę. Dodatkowo podanie może być przesłane online poprzez ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Liczba wyświetleń: 1140Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS