Zmiany w 500+ od stycznia 2022 r.

Zmiany w 500+ od stycznia 2022 r.

Zatwierdzone przez rząd zmiany w programie Rodzina 500 plus. Aktualizacja zasad dotyczących składania wniosków oraz sposobu wypłaty 500+. Ważne dla świadczeniobiorców.

Program  Rodzina 500+

Polityka społeczna rządu w sprawie wypłat 500+ jest realizowany od 1 kwietnia 2016 roku. Działanie programu ma na celu wsparcie finansowe Polskich rodzin poprzez comiesięczne wypłaty pieniężne w wysokości 500 złotych na każde dziecko. Dotychczas o świadczenie 500+ mogli ubiegać się rodzice z przynajmniej jednym dzieckiem niezależnie od przychodów rodziny. Warunkiem był jedynie wiek dziecka, nie mógł on przekraczać 18 roku życia. Te zasady się nie zmieniają, co więcej klasyfikacja zostaje poszerzona w sposób gwarantujący korzystniejsze świadczenia dla osób mieszkających poza granicami Polski.

Co nowego od 2022 w 500+?

Rząd przyjął ustawę zmieniającą zasady poboru świadczenia pieniężnego 500+. Nowelizacja ustawy wejdzie w życie od stycznia 2022 roku. Modyfikacje w programie są istotne, warto się z nimi zapoznać, aby uniknąć przegapienia terminu złożenia wniosków lub wypłaty. Zmiany mają przynieść istotne oszczędności oraz ułatwić załatwianie spraw dla interesantów.

Zmiany w 500 plus

Istotną zmianą jest modyfikacja terminu składania wniosków. Chcąc uzyskać wsparcie, rodzie muszą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego. Poświadczenie jest Aktualne przez określony okres czasu – od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku, później zostaje przedłużone. Wnioski należy złożyć na każde dziecko (nawet jeśli do tej pory korzystało ze świadczenia). Dokumenty mogą być składane droga elektroniczną oraz osobiście w urzędzie miasta/gminy/ośrodku MOPS (do końca roku 2021 roku). Rząd przekazał obsługę programu Rodzina 500+ z rąk samorządów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Według zapowiedzi ma to przynieść oszczędności w wysokości ok. 3,1 mld złotych do 2032 roku.

Co ważne ZUS planuje rozpocząć rozpatrywanie wniosków od  1 stycznia 2022 roku. Do 31 maja 2022 roku urzędy gmin, kontynuowałyby wypłatę środków. Końcowo od 1 czerwca jedyną formą składania wniosków o wypłatę 500+ będzie internetowy wniosek skierowany do ZUS.

Wnioski oraz wypłata świadczenia 500+

Została również wprowadzona istotna zmiana dotycząca składania wniosków oraz poboru świadczeń. Wszystkie wnioski od 2022 roku przyjmowane będą jedynie droga elektroniczną. Sytuacja jest podobna jeśli chodzi o wypłatę pieniędzy. Obecnie środki mogły być pobrane przykładowo przelewem pocztowym. Od roku 2022 wypłaty z programu Rodzina 500+ będą przekazywane bezgotówkowo przelewem na podany podczas składania dokumentów numer konta.

500 Plus dla osób zza granicy

Kolejną zmianą, jaką zapowiedziano, jest wypłata świadczenia osobom, które były tego pozbawione. Przykładowo gdy jeden z rodziców pracuje za granicą i tam pobiera świadczenia na dziecko. W takich przypadkach wypłata w Polsce zostanie wydana w pełni, natomiast za granicą wypłata zostanie pomniejszona o odpowiednią kwotę. Takie rozwiązanie ma być najkorzystniejsze dla świadczeniobiorców.

Liczba wyświetleń: 835Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS