Kiedy ZUS wypłaca chorobowe?

Kiedy ZUS wypłaca chorobowe?

ZUS chorobowe kiedy wypłacane jest świadczenie. Termin wypłaty chorobowego z ZUS. Kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca chorobowe? ZUS zasiłek chorobowy.

Kiedy zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca, a kiedy ZUS?

Za pierwsze 33 dni (14 dni w przypadku ukończenia 50 roku życia) świadczenie chorobowe pracownik otrzymuje od zakładu, w którym pracuje. Pracownikowi przysługuje prawo do 80% wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę. Natomiast od 34 dnia trwania niezdolności do pracy pracownikowi należy się zasiłek chorobowy z budżetu ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala prawo do zasiłku, jego wysokość w przypadku gdy pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego maksymalnie 20 osób. Powyżej 20 ubezpieczonych, to pracodawca zajmuje się ustalaniem prawa oraz wysokości zasiłku.

Ile czasu ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczenia chorobowego?

W przypadku wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę powinno wpływać na konto w standardowym terminie wypłaty wynagrodzeń. ZUS jest zobowiązany wypłacić zasiłek po złożeniu dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku, czyli zwolnienia lekarskiego w terminie nie później niż do 30 dni od momentu złożenia. Czas ten może czasem się wydłużyć, w przypadku gdy ZUS prowadzi postępowanie wyjaśniające. Jednak jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn ZUS-u mamy prawo do wypłaty odsetek ustawowych.

Liczba wyświetleń: 1220Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS