Zwolnienie z należności celnych przez urząd celny, kiedy może nastąpić?

Zwolnienie z należności celnych przez urząd celny, kiedy może nastąpić?

Czy istnieje możliwość zwolnienia z należności celnych niektórych towarów przewożonych na obszar celny Unii Europejskiej? Odpowiadamy na to pytanie w poniższym artykule.

Zgodnie z przepisami prawa celnego od każdego towaru przywożonego z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej wymagane są należności przywozowe. Zwolnienie z tych należności jest wyjątkiem, który musi wynikać wprost z przepisów prawa celnego.

 

Zwolnienia z należności celnych przez urząd celny, co można do tego zwolnienia zaliczyć?

Do zwolnienia z należności celnych możemy zaliczyć przesyłki o niewielkiej wartości, czyli takie, których wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę. Od tej reguły jest wyjątek, ponieważ do zwolnienia nie zaliczają się: 

- napoje alkoholowe

- perfumy i wody toaletowe

- tytoń lub wyroby tytoniowe

Jednak zwolnienie z należności celnych nie wiąże się ze zwolnieniem z podatku VAT.

 

Również towary w małych ilościach o charakterze niehandlowym, przesyłane pomiędzy jedną osobą fizyczną a drugą są zwolnione z należności do równowartości 45 euro. Za przewóz niehandlowy uważa się przewóz przesyłek, które:

- mają charakter okazjonalny

- zawierają towary na własny użytek

- są wysyłane przez nadawce do odbiorcy bez żadnego rodzaju opłat

 

Zwolnieniu podlega również paliwo przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów.

Liczba wyświetleń: 920Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS