PSSE Sanepid Rybnik

Sanepid Rybnik – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku

Kategoria: Sanepid

Województwo: śląskie

Sanepid Rybnik – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku

Sanepid Rybnik godziny otwarcia, adres, numer telefonu. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Rybnik badanie kału, badanie wody, odebiór wyników

Sanepid Rybnik kontakt

Warto wiedzieć, że Sanepid Rybnik posiada telefon alarmowy, który może być wykorzystywany wyłącznie w sytuacjach zagrażających zdrowiu, a także życiu. Zainteresowany osoby, które chcą uzyskać z Sanepid Rybnik kontakt zdalny, mogą wykorzystać w tym celu numer telefonu oraz przesłać wiadomość mailową. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Rybnik wszelkich informacji udziela jedynie w czasie godzin otwarcia. Sanepid Rybnik druki do pobrania umieszcza na stronie internetowej. 

Sanepid Rybnik telefon: 32 42 24 547
Telefon alarmowy: 880 448 734
Adres e-mail: [email protected]

Sanepid Rybnik adres: ul. Kapitana Leopolda Janiego 1, 44-200 Rybnik

Sanepid Rybnik badania

Wykonywane przez Sanepid Rybnik badania kału są wykonywane, aby wykluczyć nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella. Należy pamiętać, że wszystkie wykonywane badania są płatne. Badanie polega na pobraniu kolejno przez trzy dni wymazów z kału w niedzielę, poniedziałek oraz wtorek. Próbki należy dostarczyć do placówki we wtorek w godzinach 7:00-10:00. W pozostałe dni nie są one przyjmowane. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku zlecenia na badanie powinno zostać wypełnione w czytelny sposób drukowanymi literami. 

Sanepid Rybnik odbiór wyników

W jednostce Sanepid Rybnik odbiór wyników badań może zostać zrealizowany w punkcie przyjmowania próbek od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-12:00. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybnik nie daje możliwości odebrania wyników w formie elektronicznej.

Sanepid Rybnik badanie wody

Przeprowadzane przez Sanepid Rybnik badanie wody polega na pobieraniu próbek do badań mikrobiologicznych, a także fizykochemicznych. Termin oraz sposób badania należy wcześniej uzgodnić osobiście lub telefonicznie pod numerem: 32 422 37 47. W sytuacji gdy próbki zostają pobierane przez klienta, powinien się on wcześnie zgłosić po odpowiednie pojemniki przeznaczone do pobierania próbek wody wraz z instrukcją. Koszt badania jest obliczany według znajdującego się na głównej stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku cennika. 

Sanepid Rybnik – Sekcja Higieny Pracy

Mieszcząca się w jednostce Sanepid Rybnik Sekcja Higieny Pracy zajmuje się głównie:

 • utrzymaniem należytego stanu higienicznego zakładów pracy
 • kontrolowaniem przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych
 • kontrolą, która dotyczy zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych
 • prowadzeniem postępowania w kierunku chorób zawodowych
 • wydawaniem decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia
Sanepid Rybnik godziny otwarcia

Instytucja, jaką jest Sanepid Rybnik godziny otwarcia, posiada adekwatne do godzin przyjmowania zainteresowanych osób. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:05. Sanepid w Rybniku w soboty oraz niedziele nie obsługuje interesantów. 

Sanepid Rybnik – godziny pracy:

 • Poniedziałek: 7:00-15:05
 • Wtorek: 7:00-15:05
 • Środa: 7:00-15:05
 • Czwartek: 7:00-15:05
 • Piątek: 7:00-15:05
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte 

Liczba wyświetleń: 800Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS