Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle

Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle - UM w Kędzierzyn Koźle

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: opolskie

Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle - UM w Kędzierzyn Koźle

Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle kontakt, adres, telefon. Uzyskanie dowodu osobistego w Urzędzie Miasta w Kędzierzyn Koźle. Wnioski, BIP, wydziały.

Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle wydziały

W jednostce, jaką jest Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle wydziały placówki są należycie podzielone. Każdy z nich zatrudnia pracowników, którzy zajmują się prowadzeniem działań z zakresu ich zadań. Do wydziałów UM Kędzierzyn Koźle należą:

 • Wydział Działalności Gospodarczej
 • Wydział Administracyjno- Gospodarczy
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
 • Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Wydział Oświaty i Wychowania
 • Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Spraw Obywatelskich- Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Zarządzania Drogami
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocy

Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle wnioski

W dokumentach na stronie internetowej Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle wnioski zostały umieszczone do pobrania dla wszystkich interesantów. Każdy wniosek jest odpowiednio skonfigurowany i sformatowany, tak by petenci mogli z łatwością go pobrać, uzupełnić czy wydrukować. Wszystkie dokumenty zostały posegregowane w odpowiedni sposób.

Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle dowody osobiste

Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle dowody osobiste wydaje po wcześniejszym złożeniu wniosku w jego siedzibie. Do wniosku powinna być załączona aktualna fotografia wnioskodawcy. Zdjęcie musi mieć odpowiednie wymiary, tak by spełniało kryteria urzędu oraz być zrobione w kolorze. Proces tworzenia dowodu osobistego nie podlega żadnym opłatom administracyjnym. Jeśli wnioskodawca jest osobą zbliżającą się do ukończenia 18 roku życia może złożyć wniosek nawet do 30 dni przed dniem 18-tych urodzin. Należy też wiedzieć, że wraz z ukończeniem podanego wieku powstaje obowiązek posiadania tego dokumentu tożsamości. Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle dowód osobisty wydaje do 30 dni liczonych od dnia złożenia wniosku. Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle druki do pobrania udostępnia na swojej stronie internetowej. 

Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle kontakt

Petenci chcący skorzystać z usług prowadzonych przez Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle powinni udać się do głównej siedziby, która znajduje się na ul. Grzegorze Piramowicza 32 w mieście, jakim jest Kędzierzyn- Koźle. Niektóre wydziały mają swoją własną lokalizację, których dokładny adres jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej placówki- Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle BIP. Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle kontakt między pracownikami i interesantami do niego uczęszczającymi realizuje dzięki dużej ilości numerów telefonów, które są przypisane poszczególnym wydziałom. Główny numer telefonu jest umieszczony poniżej. Oprócz łączności telefonicznej możliwe jest korzystanie z elektronicznej poczty e-mail. 

Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle adres: ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle telefon: 77 405 03 11

Fax: 77 405 03 05

E-mail: [email protected]

Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle godziny otwarcia:

Poniedziałek07:30-17:00 
Wtorek 07:30-15:30
Środa 07:30-15:30 
Czwartek 07:30-15:30 
Piątek 07:30-15:30 

Według odgórnie ustalonych zasad dotyczących działalności Kędzierzyn Koźle Urząd Miasta, placówka w soboty i niedziele jest nieczynna. 

Liczba wyświetleń: 1958Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS