Urząd Miasta Opole

Urząd Miasta Opole - UM w Opolu

Kategoria: Urząd Miasta

Województwo: opolskie

Urząd Miasta Opole - UM w Opolu

Urząd Miasta Opole dowód osobisty, opłata skarbowa. Harmonogram wywozu śmieci, mieszkania do remontu. Wydziały placówki, praca w UM Opole. Godziny otwarcia urzędu.

Urząd Miasta Opole

Urząd Miasta Opole w trosce o wygodę uczęszczających do niego interesantów wprowadził do użytku Opłatomaty, przez które można wykonywać wpłaty na rzecz UM Opole. W Urząd Miasta Opole opłata skarbowa może być dokonana również na podane numery kont bankowych. Przed uiszczaniem opłaty należy dokładnie sprawdzić poprawność numeru rachunku urzędu, by przelew środków trafił w odpowiednie miejsce. W UM w Opolu można dokonać również zameldowania na stały lub tymczasowy okres czasu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: Urząd Miasta Opole zameldowanie. Placówka prowadzi również różne projekty mające na celu wspieranie mieszkańców Opola. Jednym z takich projektów jest np. Urząd Miasta Opole mieszkania do remontu. 
Jeśli chodzi o zarządzanie odpadami, w Opolu prowadzony jest wywóz śmieci według Urząd Miasta Opole wywóz śmieci harmonogram.

Urząd Miasta Opole praca

Urząd Miasta Opole propozycje ofert pracy podaje do dostępu publicznego m.in. w Centralnej Bazie Ofert Pracy, dlatego każda osoba zainteresowana pracą w UM Opole może samodzielnie przeglądać wszystkie propozycje. W ofertach pracy są podane wymagania, które powinien spełniać przyszły pracownik. W Urząd Miasta Opole praca jest dla osób kompetentnych i obowiązkowych. Każdy petent powinien się upewnić, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, by podjąć się pracy w Urzędzie Miasta w Opolu.

Urząd Miasta Opole wydziały

Urząd Miasta w Opolu posiada własną strukturę organizacyjną, która jest odpowiednio przystosowana do funkcji, jakie pełni instytucja. Jednostka jest podzielona na wydziały, jakimi są:

 • Wydział Administracyjno- Gospodarczy
 • Wydział Budżetu
 • Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
 • Wydział Finansowo- Księgowy
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
 • Wydział Informatyki
 • Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
 • Wydział Inwestycji Miejskich
 • Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
 • Urząd Miasta Opole Wydział Komunikacji
 • Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
 • Wydział Lokalowy
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Oświaty- Sekretariat
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 • Wydział Polityki Społecznej
 • Wydział Promocji
 • Wydział Sportu
 • Urząd Miasta Opole Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem
 • Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 • Wydział Zamówień Publicznych 
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego

Każdy z tych wydziałów podzielony jest dodatkowo na referaty, dzięki czemu zadania przydzielone każdemu z tych wydziałów są dokładnie i rzetelnie wykonywane.

Urząd Miasta Opole dowody osobiste

W Polsce obowiązkowym dokumentem potwierdzającym tożsamość obywatela jest dowód osobisty, który można uzyskać po złożeniu wnioski w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opole. Obowiązek posiadania dowodu osobistego pojawia się wraz z ukończeniem 18 roku życia. Jednak dzieci mające mniej niż 18 lat również mogą dostać dowód osobisty. Urząd Miasta Opole dowody osobiste wydaje w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć osobistą fotografię wykonaną w kolorze. Zdjęcie powinno mieć też odpowiednie wymiary. Cały proces przyznawania dowodu osobistego jest bezpłatny.

Dział placówki Urząd Miasta Opole dowody osobiste godziny otwarcia dopasował do potrzeb petentów.

Urząd Miasta Opole kontakt

Główną siedzibą Urzędu Miasta Opole jest budynek na ul. Rynek 1A w Opolu, zaś punkty kasowe Urzędu Miasta w Opolu znajdują się na Placu Wolności 7-8. Rezerwacji wizyty w Urzędzie Miasta w Opolu można dokonać elektronicznie. Aby uzyskać kontakt z Opole Urząd Miasta, należy zadzwonić pod podany numer telefonu. Wszystkie pozostałe numery telefonów do wydziałów i referatów placówki są umieszczone na stronie internetowej instytucji. Petenci mogą skorzystać również z adresu mailowego, przez który możliwa jest korespondencja z urzędem. Wiadomości mailowe można wysyłać o różnej porze dnia, jednak odpowiedź zostanie udzielona dopiero w godzinach pracy placówki. W soboty i niedziele Urząd Miasta Opole jest zamknięty.

Urząd Miasta Opole adres: ul. Rynek 1A,45-015 Opole
Urząd Miasta Opole telefon: 77 45 11 800
E-mail: [email protected]

Urząd Miasta Opole godziny otwarcia: 

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Opolu
Poniedziałek 07:30-15:30 
Wtorek  07:30-15:30 
Środa  07:30-15:30 
Czwartek  07:30-17:00 
Piątek  07:30-14:00 

Liczba wyświetleń: 3150Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS