Urząd Marszałkowski Warszawa

Urząd Marszałkowski Warszawa

Kategoria: Urząd Marszałkowski

Województwo: mazowieckie

Urząd Marszałkowski Warszawa

Urząd Marszałkowski Warszawa godziny otwarcia, numer telefonu, adres. Urząd Marszałkowski w Warszawie Departament Opłat Środowiskowych, BDO.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

Instytucja Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest pomocniczą jednostką zarządu województwa. Interesanci w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie mogą załatwić wiele spraw. Należą do nich między innymi rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych, wnioski, skargi, petycje, obrót hurtowy napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu, a także zgłoszenie naruszenia prawa. Warto wiedzieć, że petenci mogą uzyskać w jednostce Urząd Marszałkowski Warszawa dotacje

Mazowiecki Urząd Marszałkowski Ochrona Środowiska

W jednostce, jaką jest Mazowiecki Urząd Marszałkowski Ochrona Środowiska, polega głównie na przygotowywaniu projektów programów ochrony powietrza, prowadzeniu spraw związanych z planowaniem strategicznym, realizacją oraz monitoringiem wojewódzkich programów w zakresie ochrony środowiska, prowadzeniu rachunkowości dotyczącej opłat środowiskowych, a także na wydawaniu decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Istniejący w Urząd Marszałkowski Warszawa Departament Opłat Środowiskowych, pobiera opłaty za wszystkie elementy korzystania ze środowiska. Należą do nich między innymi składowanie odpadów, wprowadzanie gazów oraz pyłów do powietrza, oraz emisja gazów cieplarnianych. Wszelkie opłaty musi uiścić przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, które nie jest przedsiębiorcą i osoba fizyczna również niebędąca przedsiębiorcą. 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego BDO 

Istniejące w instytucji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego BDO, to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wniosek o wpis do rejestru zainteresowane osoby, powinny złożyć online, za pośrednictwem specjalnej strony rejestru BDO. Należy pamiętać, że bez wpisu do rejestru BDO nie można przekazywać wytworzonych odpadów do uprawnionych odbiorców.

Urząd Marszałkowski Warszawa kontakt

Warto wiedzieć, że Urząd Marszałkowski Warszawa kontakt petentom oferuje na wiele sposobów. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie udostępnia kontakt za pomocą numeru telefonu, poprzez wysłanie wiadomości mailowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także osobisty w placówce. Należy pamiętać, że Mazowiecki Urząd Marszałkowski wszelkich informacji może udzielić interesantom wyłącznie w czasie godzin otwarcia.

Urząd Marszałkowski w Warszawie telefony:

 • Telefon bezpośredni: 22 59 79 100
 • Departament Budżetu i Finansów: 22 59 07 828, 22 59 07 845, 22 59 07 801, 22 59 07 552
 • Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii: 22 432 45 00, 22 432 45 01
 • Departament Edukacji Publicznej i Sportu: 22 59 79 401, 22 59 79 406
 • Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych: 22 59 79 481, 22 59 79 485, 22 59 79 485
 • Departament Kontroli: 22 59 79 000, 22 59 79 002, 22 59 79 001
 • Departament Kultury, Promocji i Turystyki: 22 59 79 501, 22 59 79 540
 • Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji: 22 59 79 550, 22 59 79 551
 • Departament Nieruchomości i Infrastruktury: 22 59 79 801, 22 59 79 802
 • Departament Opłat Środowiskowych: 22 59 79 200, 22 59 79 629
 • Departament Organizacji: 22 59 07 816, 22 59 79 672, 22 59 79 316, 22 59 79 661
 • Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa: 22 59 79 050, 22 59 79 05
 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich: 22 59 79 701, 22 59 79 702
 • Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich: 22 59 79 751, 22 59 79 755
 • Departament Zdrowia i Polityki Społecznej: 22 59 79 900, 22 59 79 902

E-mail: [email protected]
Urząd Marszałkowski Warszawa adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Urząd Marszałkowski Warszawa godziny otwarcia

Jednostka organizacyjna, jaką jest Urząd Marszałkowski Warszawa godziny otwarcia, od poniedziałku do piątku ma jednolite. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyjmuje zainteresowane osoby w godzinach 8:00-16:00. W soboty oraz niedziele instytucja jest zamknięta. Jeśli petenci mają w planie osobistą wizytę w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, powinni dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu.

Urząd Marszałkowski Warszawa godziny pracy:

 • Poniedziałek: 8:00-16:00
 • Wtorek: 8:00-16:00
 • Środa: 8:00-16:00
 • Czwartek: 8:00-16:00
 • Piątek: 8:00-16:00
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Liczba wyświetleń: 1739Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS