Urząd Marszałkowski Białystok

Urząd Marszałkowski Białystok

Opublikowano:

Kategoria: Urząd Marszałkowski

Województwo: podlaskie

Urząd Marszałkowski Białystok

Urząd Marszałkowski Białystok numer telefonu, godziny otwarcia, adres, mail. Białystok Urząd Marszałkowski Departament Ochrony Środowiska, dotacje

Podlaski Urząd Marszałkowski

W instytucji, jaką jest Podlaski Urząd Marszałkowski, można załatwić sprawy, które dotyczą obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, skarg oraz wniosków, składania petycji, zgłoszenia naruszenia prawa, a także wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. W jednostce Urząd Marszałkowski Białystok dotacje unijne może uzyskać każdy interesant, chcący prowadzić własną działalność gospodarczą. Urząd Marszałkowski Białystok stypendia udziela osobom, które w odpowiednim terminie złożyły wymagany wniosek. 

Urząd Marszałkowski Białystok kontakt

Placówka Urząd Marszałkowski Podlaskie mieści się przy ulicy Wyszyńskiego 1. Interesanci, którzy chcą załatwić wszystkie formalności w Urząd Marszałkowski Białystok, powinni udać się do siedziby. Wiele spraw można załatwić również w formie elektronicznej. Urząd Marszałkowski Białystok Kleeberga - przy tej ulicy mieści się Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warto wiedzieć, że Urząd Marszałkowski Białystok kontakt może udzielić na różne sposoby. Petenci mogą skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku za pomocą numeru telefonu, poczty elektronicznej, a także osobiście. 

Urząd Marszałkowski Białystok numery telefonu: 

 • Telefon ogólny: 85 66 54 549
 • Marszałek: 85 66 54 100
 • Wicemarszałek: 85 66 54 128
 • Sekretarz Województwa: 85 66 54 108
 • Skarbnik: 85 66 54 118
 • Rzecznik Prasowy Marszałka: 85 66 54 589
 • Rzecznik Funduszy Europejskich: 85 66 54 418
 • Koordynator do spraw dostępności: 573 442 704
 • Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego: 85 66 54 400
 • Biuro Prawne: 85 66 54 123
 • Biuro Zamówień Publicznych: 85 66 54 551
 • Biuro Inwestycji: 85 66 54 626
 • Biuro Administracyjne: 85 66 54 558
 • Biuro Gospodarcze: 85 66 54 131
 • Biuro Bezpieczeństwa: 85 66 54 850 

Urząd Marszałkowski Białystok e-mail: [email protected]
Urząd Marszałkowski Białystok adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Urząd Marszałkowski Białystok godziny otwarcia

Placówka Urząd Marszałkowski Białystok godziny otwarcia ma adekwatne do godzin obsługi interesantów. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w poniedziałki jest otwarty od 8:00 do 16:00, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Aby załatwić sprawę osobiście w Urzędzie, należy dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. 

Urząd Marszałkowski Białystok godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte

Urząd Marszałkowski Białystok – Departament Ochrony Środowiska

Departament Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Białystok mieści się przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. W celu uzyskania z nim kontaktu należy dzwonić pod numer: 85 66 54 157. Zajmuje się on między innymi sprawami dotyczącymi segregacji odpadów. W Urząd Marszałkowski Białystok odpady ulegają unieszkodliwieniu. W instytucji Urząd Marszałkowski Białystok gospodarka odpadami to szereg procesów, które są związane ze zbieraniem, transportem i ich przetwarzaniem odpadów.

Urząd Marszałkowski Białystok departamenty
 • Departament Polityki Informacyjnej
 • Departament Organizacji i Kadr
 • Departament Finansów
 • Departament Rozwoju Regionalnego
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 • Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji
 • Departament Infrastruktury i Transportu
 • Departament Ochrony Środowiska
 • Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 • Departament Zdrowia
 • Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
 • Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Liczba wyświetleń: 1992Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS