Urząd Marszałkowski Rzeszów

Urząd Marszałkowski Rzeszów

Kategoria: Urząd Marszałkowski

Województwo: podkarpackie

Urząd Marszałkowski Rzeszów

Urząd Marszałkowski Rzeszów godziny otwarcia, numer telefonu, adres. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego departamenty, opłata, dotacje.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Pomocniczą jednostką zarządu województwa podkarpackiego jest Urząd Marszałkowski Rzeszów. W instytucji, jaką jest Urząd Marszałkowski Województwa podkarpackiego, petenci, mogą załatwić sprawy dotyczące wniosków, petycji, obrotu hurtowego napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu, wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych oraz płacowych, a także zgłoszeń naruszenia prawa. W jednostce organizacyjnej Urząd Marszałkowski Rzeszów sprawozdanie o odpadach ma obowiązek sporządzać wytwórca zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, osoba prowadząca działalność, która polega na gospodarowaniu odpadami z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, a także interesant prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów. Dotacje Urząd Marszałkowski Rzeszów udziela po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

Urząd Marszałkowski Rzeszów godziny otwarcia

Instytucja, jaką jest Urząd Marszałkowski Rzeszów godziny otwarcia, posiada adekwatne do godzin przyjmowania zainteresowanych osób. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego obsługuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Warto wiedzieć, że w soboty oraz niedziele Rzeszów Urząd Marszałkowski jest zamknięty. 

Urząd Marszałkowski Rzeszów godziny pracy:

 • Poniedziałek: 7:30-15:30
 • Wtorek: 7:30-15:30
 • Środa: 7:30-15:30
 • Czwartek: 7:30-15:30
 • Piątek: 7:30-15:30
 • Sobota: Zamknięte
 • Niedziela: Zamknięte

Urząd Marszałkowski Rzeszów kontakt

Urząd Marszałkowski Rzeszów kontakt zdalny może udostępnić zainteresowanym osobom za pomocą niżej podanego numeru telefonu oraz za pośrednictwem poczty mailowej. Warto wiedzieć, że najszybszym sposobem umożliwiającym zdobycie wszystkich potrzebnych przez interesanta informacji jest skorzystanie z telefonicznej formy kontaktowej. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego kontaktuje się z petentem jedynie w czasie godzin urzędowania.

Urząd Marszałkowski Rzeszów numery telefonu:

 • Telefon bezpośredni do Urzędu: 17 850 17 00
 • Rejestr BDO oraz Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami: 17 743 31 72, 17 743 31 99, 17 743 32 33, 17 743 31 44
 • Opłata produktowa oraz Sprawozdawczość w zakresie opakowań: 17 743 31 47, 17 743 31 46, 17 743 31 89
 • Wprowadzanie pojazdów na rynek, Opłata produktowa i Sprawozdawczość w zakresie produktów: 17 743 31 34, 17 743 31 50
 • Opłata recyklingowa: 17 743 31 22, 17 743 31 92
 • Stacje demontażu pojazdów: 17 743 32 09

Urząd Marszałkowski Rzeszów adres e-mail: [email protected]
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Urząd Marszałkowski Rzeszów departamenty

W instytucji, jaką jest Urząd Marszałkowski Rzeszów departamenty, są obsługiwane wyłącznie przez osoby, które posiadają duże doświadczenie, a także szeroki zakres wiedzy odnośnie danego tematu. W każdym z nich można załatwić inny rodzaj sprawy.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego departamenty:

 • Departament Organizacyjno-Prawny
 • Departament Kontroli
 • Departament Budżetu i Finansów
 • Departament Rozwoju Regionalnego
 • Departament Gospodarki Regionalnej
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO
 • Departament Wspierania Przedsiębiorczości
 • Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
 • Departament Ochrony Środowiska
 • Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 • Departament Edukacji, Nauki i Sportu
 • Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
 • Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie Wydział Ochrony Środowiska

W jednostce Urząd Marszałkowski w Rzeszowie Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się między innymi pobieraniem opłat za wszystkie elementy korzystania ze środowiska. Są nimi między innymi wprowadzanie gazów oraz pyłów do powietrza, emisja gazów cieplarnianych, a także składowanie odpadów. W instytucji Urząd Marszałkowski Rzeszów opłatę jest zobowiązany uiścić każdy przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna, która nie jest przedsiębiorcą. 

Liczba wyświetleń: 2171Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS